Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 810 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Całość - kwota brutto 5 105 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Luty 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Marzec 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Kwiecień 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Maj 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Czerwiec 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Lipiec 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Sierpień 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Wrzesień 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Październik 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Listopad 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Grudzień 5 105,00 498,25 76,58 125,07 396,46 4 155,00 199,00 3 809,64
Rocznie 61 260,00 5 979,00 918,96 1 500,84 2 383,20 49 860,00 0,00 45 715,68
Wynagrodzenie pracownika 5 105 zł
Ubezpieczenie emerytalne 498 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 151 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Luty 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Marzec 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Kwiecień 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Maj 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Czerwiec 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Lipiec 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Sierpień 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Wrzesień 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Październik 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Listopad 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Grudzień 5 105,00 498,25 331,83 85,25 130,18 6 150,51 zł
Rocznie 61 260,00 5 979,00 3 981,96 1 023,00 1 562,16 73 806,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 105 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 810 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 810 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 151 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 530 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 416 zł
Całość - kwota brutto 4 887 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Luty 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Marzec 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Kwiecień 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Maj 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Czerwiec 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Lipiec 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Sierpień 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Wrzesień 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Październik 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Listopad 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Grudzień 4 887,00 476,97 73,31 0,00 390,30 3 469,00 416,00 3 530,14
Rocznie 58 644,00 5 723,64 879,72 0,00 4 683,60 41 628,00 312,00 42 361,68
Wynagrodzenie pracownika 4 887 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 318 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 806 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Luty 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Marzec 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Kwiecień 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Maj 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Czerwiec 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Lipiec 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Sierpień 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Wrzesień 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Październik 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Listopad 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Grudzień 4 887,00 476,97 317,66 0,00 124,62 5 806,25 zł
Rocznie 58 644,00 5 723,64 3 811,92 0,00 1 495,44 69 675,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 887 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 530 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 530 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 806 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 4 271 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Luty 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Marzec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Kwiecień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Maj 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Czerwiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Lipiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Sierpień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Wrzesień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Październik 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Listopad 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Grudzień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Rocznie 51 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 004,00 6 972,00 44 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Luty 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Marzec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Kwiecień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Maj 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Czerwiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Lipiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Sierpień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Wrzesień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Październik 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Listopad 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Grudzień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Rocznie 51 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 271 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 401 zł
Zaliczka na podatek 332 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 450 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 332,00 0,00 3 717,50
Luty 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 332,00 0,00 3 717,50
Marzec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 534,00 0,00 3 515,50
Kwiecień 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Maj 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Czerwiec 4 450,00 0,00 0,00 0,00 400,50 0,00 999,00 0,00 3 050,50
Lipiec 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Sierpień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Wrzesień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Październik 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Listopad 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Grudzień 4 450,00 176,27 72,24 0,00 400,50 15,08 915,00 0,00 2 870,91
Rocznie 53 400,00 1 057,62 433,44 0,00 4 806,00 0,00 9 685,00 0,00 37 327,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 450 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 718 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.