Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 77 zł
Ubezpieczenie chorobowe 125 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 397 zł
Zaliczka na podatek 322 zł
Całość - kwota brutto 5 109 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Luty 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Marzec 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Kwiecień 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Maj 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Czerwiec 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Lipiec 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Sierpień 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Wrzesień 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Październik 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Listopad 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Grudzień 5 109,00 498,64 76,64 125,17 396,77 4 159,00 322,00 3 689,78
Rocznie 61 308,00 5 983,68 919,68 1 502,04 4 761,24 49 908,00 3 864,00 44 277,36
Wynagrodzenie pracownika 5 109 zł
Ubezpieczenie emerytalne 499 zł
Ubezpieczenie rentowe 332 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 125 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 155 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Luty 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Marzec 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Kwiecień 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Maj 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Czerwiec 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Lipiec 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Sierpień 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Wrzesień 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Październik 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Listopad 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Grudzień 5 109,00 498,64 332,09 85,32 130,28 6 155,33 zł
Rocznie 61 308,00 5 983,68 3 985,08 1 023,84 1 563,36 73 863,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 109 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 155 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Całość - kwota brutto 4 884 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Luty 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Marzec 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Kwiecień 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Maj 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Czerwiec 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Lipiec 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Sierpień 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Wrzesień 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Październik 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Listopad 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Grudzień 4 884,00 476,68 73,26 0,00 390,07 3 467,00 254,00 3 689,99
Rocznie 58 608,00 5 720,16 879,12 0,00 4 680,84 41 604,00 3 048,00 44 279,88
Wynagrodzenie pracownika 4 884 zł
Ubezpieczenie emerytalne 477 zł
Ubezpieczenie rentowe 317 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 120 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 803 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Luty 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Marzec 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Kwiecień 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Maj 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Czerwiec 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Lipiec 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Sierpień 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Wrzesień 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Październik 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Listopad 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Grudzień 4 884,00 476,68 317,46 0,00 124,54 5 802,68 zł
Rocznie 58 608,00 5 720,16 3 809,52 0,00 1 494,48 69 632,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 884 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 803 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 581 zł
Całość - kwota brutto 4 271 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Luty 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Marzec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Kwiecień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Maj 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Czerwiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Lipiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Sierpień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Wrzesień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Październik 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Listopad 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Grudzień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 417,00 581,00 3 690,00
Rocznie 51 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 004,00 6 972,00 44 280,00
Wynagrodzenie pracownika 4 271 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 271 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Luty 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Marzec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Kwiecień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Maj 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Czerwiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Lipiec 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Sierpień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Wrzesień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Październik 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Listopad 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Grudzień 4 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 271,00 zł
Rocznie 51 252,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 252,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 271 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 690 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 271 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3690 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 690 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 385 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 457 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Luty 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Marzec 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Kwiecień 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Maj 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Czerwiec 4 457,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 385,00 0,00 3 690,19
Lipiec 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Sierpień 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Wrzesień 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Październik 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Listopad 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Grudzień 4 457,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 344,00 0,00 3 485,99
Rocznie 53 484,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 374,00 0,00 43 057,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 457 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 690 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ