Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3770 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 128 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 331 zł
Całość - kwota brutto 5 222 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Luty 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Marzec 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Kwiecień 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Maj 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Czerwiec 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Lipiec 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Sierpień 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Wrzesień 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Październik 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Listopad 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Grudzień 5 222,00 509,67 78,33 127,94 405,55 4 256,00 331,00 3 769,51
Rocznie 62 664,00 6 116,04 939,96 1 535,28 4 866,60 51 072,00 3 972,00 45 234,12
Wynagrodzenie pracownika 5 222 zł
Ubezpieczenie emerytalne 510 zł
Ubezpieczenie rentowe 339 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 87 zł
Fundusz Pracy (FP) 128 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 291 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Luty 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Marzec 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Kwiecień 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Maj 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Czerwiec 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Lipiec 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Sierpień 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Wrzesień 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Październik 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Listopad 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Grudzień 5 222,00 509,67 339,43 87,21 133,16 6 291,47 zł
Rocznie 62 664,00 6 116,04 4 073,16 1 046,52 1 597,92 75 497,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 222 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 291 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3770 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 398 zł
Zaliczka na podatek 259 zł
Całość - kwota brutto 4 989 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Luty 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Marzec 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Kwiecień 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Maj 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Czerwiec 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Lipiec 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Sierpień 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Wrzesień 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Październik 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Listopad 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Grudzień 4 989,00 486,93 74,84 0,00 398,45 3 542,00 259,00 3 769,78
Rocznie 59 868,00 5 843,16 898,08 0,00 4 781,40 42 504,00 3 108,00 45 237,36
Wynagrodzenie pracownika 4 989 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 927 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Luty 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Marzec 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Kwiecień 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Maj 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Czerwiec 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Lipiec 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Sierpień 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Wrzesień 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Październik 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Listopad 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Grudzień 4 989,00 486,93 324,29 0,00 127,22 5 927,44 zł
Rocznie 59 868,00 5 843,16 3 891,48 0,00 1 526,64 71 129,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 989 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 927 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3770 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 593 zł
Całość - kwota brutto 4 363 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Luty 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Marzec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Kwiecień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Maj 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Czerwiec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Lipiec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Sierpień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Wrzesień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Październik 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Listopad 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Grudzień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 490,00 593,00 3 770,00
Rocznie 52 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 880,00 7 116,00 45 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 363 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 363 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Luty 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Marzec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Kwiecień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Maj 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Czerwiec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Lipiec 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Sierpień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Wrzesień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Październik 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Listopad 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Grudzień 4 363,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 363,00 zł
Rocznie 52 356,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52 356,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 363 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 770 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 770 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 363 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3770 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 770 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 770 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 553 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Luty 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Marzec 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Kwiecień 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Maj 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Czerwiec 4 553,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 401,00 0,00 3 770,19
Lipiec 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Sierpień 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Wrzesień 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Październik 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Listopad 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Grudzień 4 553,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 360,00 0,00 3 565,99
Rocznie 54 636,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 566,00 0,00 44 017,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 553 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 770 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ