Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 858 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 5 176 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Luty 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Marzec 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Kwiecień 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Maj 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Czerwiec 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Lipiec 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Sierpień 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Wrzesień 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Październik 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Listopad 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Grudzień 5 176,00 505,18 77,64 126,81 401,97 4 216,00 206,00 3 858,40
Rocznie 62 112,00 6 062,16 931,68 1 521,72 2 471,04 50 592,00 0,00 46 300,80
Wynagrodzenie pracownika 5 176 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 336 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Luty 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Marzec 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Kwiecień 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Maj 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Czerwiec 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Lipiec 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Sierpień 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Wrzesień 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Październik 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Listopad 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Grudzień 5 176,00 505,18 336,44 86,44 131,99 6 236,05 zł
Rocznie 62 112,00 6 062,16 4 037,28 1 037,28 1 583,88 74 832,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 176 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 858 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 858 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 422 zł
Całość - kwota brutto 4 954 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Luty 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Marzec 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Kwiecień 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Maj 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Czerwiec 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Lipiec 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Sierpień 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Wrzesień 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Październik 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Listopad 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Grudzień 4 954,00 483,51 74,31 0,00 395,66 3 517,00 422,00 3 578,48
Rocznie 59 448,00 5 802,12 891,72 0,00 4 747,92 42 204,00 312,00 42 941,76
Wynagrodzenie pracownika 4 954 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 886 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Luty 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Marzec 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Kwiecień 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Maj 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Czerwiec 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Lipiec 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Sierpień 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Wrzesień 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Październik 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Listopad 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Grudzień 4 954,00 483,51 322,01 0,00 126,32 5 885,84 zł
Rocznie 59 448,00 5 802,12 3 864,12 0,00 1 515,84 70 630,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 954 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 578 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 886 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 589 zł
Całość - kwota brutto 4 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Luty 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Marzec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Kwiecień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Maj 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Czerwiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Lipiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Sierpień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Wrzesień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Październik 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Listopad 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Grudzień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Rocznie 51 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 556,00 7 068,00 44 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Luty 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Marzec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Kwiecień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Maj 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Czerwiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Lipiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Sierpień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Wrzesień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Październik 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Listopad 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Grudzień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Rocznie 51 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 406 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 510 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 342,00 0,00 3 762,10
Luty 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 342,00 0,00 3 762,10
Marzec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 571,00 0,00 3 533,10
Kwiecień 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Maj 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Czerwiec 4 510,00 0,00 0,00 0,00 405,90 0,00 1 018,00 0,00 3 086,10
Lipiec 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Sierpień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Wrzesień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Październik 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Listopad 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Grudzień 4 510,00 176,27 72,24 0,00 405,90 15,08 934,00 0,00 2 906,51
Rocznie 54 120,00 1 057,62 433,44 0,00 4 870,80 0,00 9 913,00 0,00 37 754,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 510 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 762 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.