Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 78 zł
Ubezpieczenie chorobowe 127 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 402 zł
Zaliczka na podatek 327 zł
Całość - kwota brutto 5 179 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Luty 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Marzec 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Kwiecień 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Maj 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Czerwiec 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Lipiec 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Sierpień 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Wrzesień 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Październik 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Listopad 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Grudzień 5 179,00 505,47 77,69 126,89 402,21 4 219,00 327,00 3 739,74
Rocznie 62 148,00 6 065,64 932,28 1 522,68 4 826,52 50 628,00 3 924,00 44 876,88
Wynagrodzenie pracownika 5 179 zł
Ubezpieczenie emerytalne 505 zł
Ubezpieczenie rentowe 337 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 86 zł
Fundusz Pracy (FP) 127 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 240 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Luty 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Marzec 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Kwiecień 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Maj 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Czerwiec 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Lipiec 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Sierpień 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Wrzesień 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Październik 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Listopad 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Grudzień 5 179,00 505,47 336,64 86,49 132,07 6 239,67 zł
Rocznie 62 148,00 6 065,64 4 039,68 1 037,88 1 584,84 74 876,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 179 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 240 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 257 zł
Całość - kwota brutto 4 950 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Luty 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Marzec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Kwiecień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Maj 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Czerwiec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Lipiec 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Sierpień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Wrzesień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Październik 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Listopad 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Grudzień 4 950,00 483,12 74,25 0,00 395,34 3 514,00 257,00 3 740,29
Rocznie 59 400,00 5 797,44 891,00 0,00 4 744,08 42 168,00 3 084,00 44 883,48
Wynagrodzenie pracownika 4 950 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 881 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Luty 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Marzec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Kwiecień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Maj 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Czerwiec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Lipiec 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Sierpień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Wrzesień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Październik 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Listopad 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Grudzień 4 950,00 483,12 321,75 0,00 126,23 5 881,10 zł
Rocznie 59 400,00 5 797,44 3 861,00 0,00 1 514,76 70 573,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 950 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 881 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 589 zł
Całość - kwota brutto 4 329 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Luty 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Marzec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Kwiecień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Maj 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Czerwiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Lipiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Sierpień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Wrzesień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Październik 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Listopad 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Grudzień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463,00 589,00 3 740,00
Rocznie 51 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 556,00 7 068,00 44 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 329 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 329 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Luty 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Marzec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Kwiecień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Maj 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Czerwiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Lipiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Sierpień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Wrzesień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Październik 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Listopad 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Grudzień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 329,00 zł
Rocznie 51 948,00 0,00 0,00 0,00 0,00 51 948,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 740 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 329 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3740 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 740 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 740 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 514 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Luty 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Marzec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Kwiecień 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Maj 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Czerwiec 4 514,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 412,00 0,00 3 739,66
Lipiec 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Sierpień 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Wrzesień 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Październik 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Listopad 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Grudzień 4 514,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 373,00 0,00 3 550,97
Rocznie 54 168,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 710,00 0,00 43 743,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 514 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 740 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ