Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3660 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 284 zł
Zaliczka na podatek 206 zł
Całość - kwota brutto 3 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Luty 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Marzec 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Kwiecień 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Maj 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Czerwiec 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Lipiec 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Sierpień 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Wrzesień 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Październik 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Listopad 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Grudzień 3 660,00 357,22 54,90 89,67 284,24 2 908,00 206,00 2 667,97
Rocznie 43 920,00 4 286,64 658,80 1 076,04 3 410,88 34 896,00 2 472,00 32 015,64
Wynagrodzenie pracownika 3 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Luty 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Marzec 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Kwiecień 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Maj 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Czerwiec 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Lipiec 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Sierpień 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Wrzesień 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Październik 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Listopad 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Grudzień 3 660,00 357,22 237,90 61,12 93,33 4 409,57 zł
Rocznie 43 920,00 4 286,64 2 854,80 733,44 1 119,96 52 914,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3660 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 766 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 3 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Luty 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Marzec 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Kwiecień 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Maj 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Czerwiec 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Lipiec 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Sierpień 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Wrzesień 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Październik 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Listopad 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Grudzień 3 660,00 357,22 54,90 0,00 292,31 2 598,00 190,00 2 765,57
Rocznie 43 920,00 4 286,64 658,80 0,00 3 507,72 31 176,00 2 280,00 33 186,84
Wynagrodzenie pracownika 3 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 357 zł
Ubezpieczenie rentowe 238 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 348 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Luty 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Marzec 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Kwiecień 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Maj 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Czerwiec 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Lipiec 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Sierpień 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Wrzesień 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Październik 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Listopad 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Grudzień 3 660,00 357,22 237,90 0,00 93,33 4 348,45 zł
Rocznie 43 920,00 4 286,64 2 854,80 0,00 1 119,96 52 181,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 766 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 348 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3660 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 162 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 498 zł
Całość - kwota brutto 3 660 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Luty 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Marzec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Kwiecień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Maj 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Czerwiec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Lipiec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Sierpień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Wrzesień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Październik 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Listopad 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Grudzień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 928,00 498,00 3 162,00
Rocznie 43 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 136,00 5 976,00 37 944,00
Wynagrodzenie pracownika 3 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Luty 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Marzec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Kwiecień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Maj 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Czerwiec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Lipiec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Sierpień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Wrzesień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Październik 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Listopad 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Grudzień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 660,00 zł
Rocznie 43 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 162 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 660 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3660 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 660 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 660 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Luty 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Marzec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Kwiecień 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Maj 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Czerwiec 3 660,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 250,00 0,00 3 028,19
Lipiec 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Sierpień 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Wrzesień 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Październik 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Listopad 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Grudzień 3 660,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 208,00 0,00 2 824,99
Rocznie 43 920,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 748,00 0,00 35 119,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 660 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 028 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ