Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3630 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 630 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 282 zł
Zaliczka na podatek 46 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Luty 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Marzec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Kwiecień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Maj 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Czerwiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Lipiec 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Sierpień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Wrzesień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Październik 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Listopad 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Grudzień 3 630,00 354,29 54,45 88,94 281,91 2 882,00 46,00 2 804,41
Rocznie 43 560,00 4 251,48 653,40 1 067,28 550,08 34 584,00 0,00 33 652,92
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 373 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Luty 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Marzec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Kwiecień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Maj 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Czerwiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Lipiec 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Sierpień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Wrzesień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Październik 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Listopad 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Grudzień 3 630,00 354,29 235,95 60,62 92,57 4 373,43 zł
Rocznie 43 560,00 4 251,48 2 831,40 727,44 1 110,84 52 481,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 804 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 373 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3630 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 622 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 290 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Luty 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Marzec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Kwiecień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Maj 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Czerwiec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Lipiec 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Sierpień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Wrzesień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Październik 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Listopad 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Grudzień 3 630,00 354,29 54,45 0,00 289,91 2 577,00 309,00 2 622,11
Rocznie 43 560,00 4 251,48 653,40 0,00 3 478,92 30 924,00 228,00 31 465,32
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 354 zł
Ubezpieczenie rentowe 236 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 313 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Luty 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Marzec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Kwiecień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Maj 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Czerwiec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Lipiec 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Sierpień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Wrzesień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Październik 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Listopad 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Grudzień 3 630,00 354,29 235,95 0,00 92,57 4 312,81 zł
Rocznie 43 560,00 4 251,48 2 831,40 0,00 1 110,84 51 753,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 622 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 313 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3630 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 136 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 494 zł
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Luty 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Marzec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Kwiecień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Maj 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Czerwiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Lipiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Sierpień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Wrzesień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Październik 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Listopad 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Grudzień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 904,00 494,00 3 136,00
Rocznie 43 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 848,00 5 928,00 37 632,00
Wynagrodzenie pracownika 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 630 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Luty 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Marzec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Kwiecień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Maj 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Czerwiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Lipiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Sierpień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Wrzesień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Październik 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Listopad 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Grudzień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 630,00 zł
Rocznie 43 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 136 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 630 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3630 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 630 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 111 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 327 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 630 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Luty 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Marzec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 192,00 0,00 3 111,30
Kwiecień 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 570,00 0,00 2 733,30
Maj 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 737,00 0,00 2 566,30
Czerwiec 3 630,00 0,00 0,00 0,00 326,70 0,00 737,00 0,00 2 566,30
Lipiec 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Sierpień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Wrzesień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Październik 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Listopad 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Grudzień 3 630,00 176,27 72,24 0,00 326,70 15,08 652,00 0,00 2 387,71
Rocznie 43 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 920,40 0,00 6 532,00 0,00 31 526,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 630 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 111 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.