Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3700 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 696 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 91 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 209 zł
Całość - kwota brutto 3 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Luty 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Marzec 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Kwiecień 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Maj 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Czerwiec 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Lipiec 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Sierpień 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Wrzesień 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Październik 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Listopad 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Grudzień 3 700,00 361,12 55,50 90,65 287,35 2 943,00 209,00 2 696,38
Rocznie 44 400,00 4 333,44 666,00 1 087,80 3 448,20 35 316,00 2 508,00 32 356,56
Wynagrodzenie pracownika 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 458 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Luty 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Marzec 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Kwiecień 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Maj 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Czerwiec 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Lipiec 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Sierpień 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Wrzesień 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Październik 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Listopad 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Grudzień 3 700,00 361,12 240,50 61,79 94,35 4 457,76 zł
Rocznie 44 400,00 4 333,44 2 886,00 741,48 1 132,20 53 493,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 696 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 458 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3700 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 796 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 56 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 296 zł
Zaliczka na podatek 192 zł
Całość - kwota brutto 3 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Luty 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Marzec 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Kwiecień 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Maj 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Czerwiec 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Lipiec 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Sierpień 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Wrzesień 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Październik 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Listopad 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Grudzień 3 700,00 361,12 55,50 0,00 295,50 2 627,00 192,00 2 795,88
Rocznie 44 400,00 4 333,44 666,00 0,00 3 546,00 31 524,00 2 304,00 33 550,56
Wynagrodzenie pracownika 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 361 zł
Ubezpieczenie rentowe 241 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 91 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 396 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Luty 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Marzec 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Kwiecień 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Maj 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Czerwiec 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Lipiec 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Sierpień 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Wrzesień 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Październik 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Listopad 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Grudzień 3 700,00 361,12 240,50 0,00 94,35 4 395,97 zł
Rocznie 44 400,00 4 333,44 2 886,00 0,00 1 132,20 52 751,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 796 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 396 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3700 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 197 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 503 zł
Całość - kwota brutto 3 700 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Luty 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Marzec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Kwiecień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Maj 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Czerwiec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Lipiec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Sierpień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Wrzesień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Październik 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Listopad 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Grudzień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 960,00 503,00 3 197,00
Rocznie 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 520,00 6 036,00 38 364,00
Wynagrodzenie pracownika 3 700 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 700 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Luty 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Marzec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Kwiecień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Maj 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Czerwiec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Lipiec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Sierpień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Wrzesień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Październik 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Listopad 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Grudzień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 700,00 zł
Rocznie 44 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 400,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 197 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 700 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 700 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3700 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 700 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 062 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 700 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Luty 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Marzec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Kwiecień 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Maj 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Czerwiec 3 700,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 256,00 0,00 3 062,19
Lipiec 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Sierpień 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Wrzesień 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Październik 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Listopad 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Grudzień 3 700,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 215,00 0,00 2 857,99
Rocznie 44 400,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 826,00 0,00 35 521,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 700 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 062 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ