Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3650 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 283 zł
Zaliczka na podatek 68 zł
Całość - kwota brutto 3 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Luty 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Marzec 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Kwiecień 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Maj 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Czerwiec 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Lipiec 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Sierpień 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Wrzesień 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Październik 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Listopad 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Grudzień 3 650,00 356,24 54,75 89,43 283,46 2 900,00 68,00 2 798,12
Rocznie 43 800,00 4 274,88 657,00 1 073,16 816,00 34 800,00 0,00 33 577,44
Wynagrodzenie pracownika 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 398 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Luty 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Marzec 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Kwiecień 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Maj 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Czerwiec 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Lipiec 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Sierpień 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Wrzesień 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Październik 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Listopad 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Grudzień 3 650,00 356,24 237,25 60,96 93,08 4 397,53 zł
Rocznie 43 800,00 4 274,88 2 847,00 731,52 1 116,96 52 770,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 798 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 398 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3650 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 507 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 292 zł
Zaliczka na podatek 440 zł
Całość - kwota brutto 3 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Luty 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Marzec 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Kwiecień 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Maj 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Czerwiec 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Lipiec 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Sierpień 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Wrzesień 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Październik 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Listopad 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Grudzień 3 650,00 356,24 54,75 0,00 291,51 2 591,00 440,00 2 507,03
Rocznie 43 800,00 4 274,88 657,00 0,00 3 498,12 31 092,00 2 268,00 30 084,36
Wynagrodzenie pracownika 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 356 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Luty 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Marzec 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Kwiecień 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Maj 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Czerwiec 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Lipiec 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Sierpień 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Wrzesień 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Październik 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Listopad 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Grudzień 3 650,00 356,24 237,25 0,00 93,08 4 336,57 zł
Rocznie 43 800,00 4 274,88 2 847,00 0,00 1 116,96 52 038,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 507 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3650 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 154 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 496 zł
Całość - kwota brutto 3 650 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Luty 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Marzec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Kwiecień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Maj 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Czerwiec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Lipiec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Sierpień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Wrzesień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Październik 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Listopad 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Grudzień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 920,00 496,00 3 154,00
Rocznie 43 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 040,00 5 952,00 37 848,00
Wynagrodzenie pracownika 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 650 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Luty 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Marzec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Kwiecień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Maj 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Czerwiec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Lipiec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Sierpień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Wrzesień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Październik 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Listopad 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Grudzień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 650,00 zł
Rocznie 43 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 154 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 650 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3650 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 650 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 126 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 329 zł
Zaliczka na podatek 196 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 650 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 196,00 0,00 3 125,50
Luty 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 196,00 0,00 3 125,50
Marzec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 196,00 0,00 3 125,50
Kwiecień 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 586,00 0,00 2 735,50
Maj 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 743,00 0,00 2 578,50
Czerwiec 3 650,00 0,00 0,00 0,00 328,50 0,00 743,00 0,00 2 578,50
Lipiec 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Sierpień 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Wrzesień 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Październik 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Listopad 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Grudzień 3 650,00 176,27 72,24 0,00 328,50 15,08 659,00 0,00 2 398,91
Rocznie 43 800,00 1 057,62 433,44 0,00 3 942,00 0,00 6 614,00 0,00 31 662,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 650 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 126 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.