Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3620 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 620 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 798 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 281 zł
Zaliczka na podatek 45 zł
Całość - kwota brutto 3 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Luty 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Marzec 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Kwiecień 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Maj 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Czerwiec 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Lipiec 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Sierpień 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Wrzesień 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Październik 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Listopad 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Grudzień 3 620,00 353,31 54,30 88,69 281,13 2 874,00 45,00 2 797,57
Rocznie 43 440,00 4 239,72 651,60 1 064,28 538,56 34 488,00 0,00 33 570,84
Wynagrodzenie pracownika 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 361 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Luty 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Marzec 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Kwiecień 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Maj 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Czerwiec 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Lipiec 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Sierpień 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Wrzesień 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Październik 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Listopad 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Grudzień 3 620,00 353,31 235,30 60,45 92,31 4 361,37 zł
Rocznie 43 440,00 4 239,72 2 823,60 725,40 1 107,72 52 336,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 798 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 361 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3620 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 615 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 289 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 3 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Luty 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Marzec 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Kwiecień 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Maj 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Czerwiec 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Lipiec 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Sierpień 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Wrzesień 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Październik 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Listopad 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Grudzień 3 620,00 353,31 54,30 0,00 289,12 2 570,00 308,00 2 614,87
Rocznie 43 440,00 4 239,72 651,60 0,00 3 469,44 30 840,00 228,00 31 378,44
Wynagrodzenie pracownika 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 353 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 301 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Luty 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Marzec 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Kwiecień 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Maj 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Czerwiec 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Lipiec 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Sierpień 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Wrzesień 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Październik 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Listopad 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Grudzień 3 620,00 353,31 235,30 0,00 92,31 4 300,92 zł
Rocznie 43 440,00 4 239,72 2 823,60 0,00 1 107,72 51 611,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 615 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 301 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3620 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 128 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 492 zł
Całość - kwota brutto 3 620 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Luty 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Marzec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Kwiecień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Maj 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Czerwiec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Lipiec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Sierpień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Wrzesień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Październik 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Listopad 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Grudzień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 896,00 492,00 3 128,00
Rocznie 43 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 752,00 5 904,00 37 536,00
Wynagrodzenie pracownika 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 620 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Luty 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Marzec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Kwiecień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Maj 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Czerwiec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Lipiec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Sierpień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Wrzesień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Październik 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Listopad 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Grudzień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 620,00 zł
Rocznie 43 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 128 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 620 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3620 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 620 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 104 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 326 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 620 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 190,00 0,00 3 104,20
Luty 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 190,00 0,00 3 104,20
Marzec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 190,00 0,00 3 104,20
Kwiecień 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 562,00 0,00 2 732,20
Maj 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 733,00 0,00 2 561,20
Czerwiec 3 620,00 0,00 0,00 0,00 325,80 0,00 733,00 0,00 2 561,20
Lipiec 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Sierpień 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Wrzesień 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Październik 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Listopad 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Grudzień 3 620,00 176,27 72,24 0,00 325,80 15,08 649,00 0,00 2 381,61
Rocznie 43 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 909,60 0,00 6 492,00 0,00 31 456,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 620 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 104 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.