Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3680 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 683 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 286 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 3 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Luty 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Marzec 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Kwiecień 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Maj 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Czerwiec 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Lipiec 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Sierpień 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Wrzesień 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Październik 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Listopad 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Grudzień 3 680,00 359,17 55,20 90,16 285,79 2 925,00 207,00 2 682,68
Rocznie 44 160,00 4 310,04 662,40 1 081,92 3 429,48 35 100,00 2 484,00 32 192,16
Wynagrodzenie pracownika 3 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 434 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Luty 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Marzec 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Kwiecień 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Maj 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Czerwiec 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Lipiec 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Sierpień 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Wrzesień 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Październik 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Listopad 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Grudzień 3 680,00 359,17 239,20 61,46 93,84 4 433,67 zł
Rocznie 44 160,00 4 310,04 2 870,40 737,52 1 126,08 53 204,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 683 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 434 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3680 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 781 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 294 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 3 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Luty 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Marzec 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Kwiecień 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Maj 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Czerwiec 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Lipiec 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Sierpień 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Wrzesień 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Październik 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Listopad 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Grudzień 3 680,00 359,17 55,20 0,00 293,91 2 613,00 191,00 2 780,72
Rocznie 44 160,00 4 310,04 662,40 0,00 3 526,92 31 356,00 2 292,00 33 368,64
Wynagrodzenie pracownika 3 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 359 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 372 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Luty 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Marzec 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Kwiecień 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Maj 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Czerwiec 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Lipiec 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Sierpień 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Wrzesień 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Październik 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Listopad 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Grudzień 3 680,00 359,17 239,20 0,00 93,84 4 372,21 zł
Rocznie 44 160,00 4 310,04 2 870,40 0,00 1 126,08 52 466,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 781 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 372 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3680 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 180 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 500 zł
Całość - kwota brutto 3 680 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Luty 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Marzec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Kwiecień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Maj 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Czerwiec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Lipiec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Sierpień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Wrzesień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Październik 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Listopad 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Grudzień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 944,00 500,00 3 180,00
Rocznie 44 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 328,00 6 000,00 38 160,00
Wynagrodzenie pracownika 3 680 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 680 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Luty 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Marzec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Kwiecień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Maj 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Czerwiec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Lipiec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Sierpień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Wrzesień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Październik 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Listopad 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Grudzień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 680,00 zł
Rocznie 44 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 180 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 680 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 680 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3680 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 680 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 270 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 680 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Luty 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Marzec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Kwiecień 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Maj 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Czerwiec 3 680,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 270,00 0,00 3 047,66
Lipiec 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Sierpień 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Wrzesień 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Październik 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Listopad 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Grudzień 3 680,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 231,00 0,00 2 858,97
Rocznie 44 160,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 006,00 0,00 35 439,78

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 680 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 048 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ