Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3690 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 690 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 287 zł
Zaliczka na podatek 52 zł
Całość - kwota brutto 3 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Luty 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Marzec 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Kwiecień 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Maj 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Czerwiec 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Lipiec 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Sierpień 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Wrzesień 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Październik 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Listopad 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Grudzień 3 690,00 360,14 55,35 90,41 286,57 2 934,00 52,00 2 845,53
Rocznie 44 280,00 4 321,68 664,20 1 084,92 624,96 35 208,00 0,00 34 146,36
Wynagrodzenie pracownika 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 62 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 446 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Luty 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Marzec 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Kwiecień 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Maj 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Czerwiec 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Lipiec 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Sierpień 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Wrzesień 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Październik 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Listopad 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Grudzień 3 690,00 360,14 239,85 61,62 94,10 4 445,71 zł
Rocznie 44 280,00 4 321,68 2 878,20 739,44 1 129,20 53 348,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 846 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 446 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3690 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 665 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 295 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 3 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Luty 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Marzec 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Kwiecień 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Maj 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Czerwiec 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Lipiec 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Sierpień 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Wrzesień 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Październik 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Listopad 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Grudzień 3 690,00 360,14 55,35 0,00 294,71 2 620,00 314,00 2 665,40
Rocznie 44 280,00 4 321,68 664,20 0,00 3 536,52 31 440,00 240,00 31 984,80
Wynagrodzenie pracownika 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 360 zł
Ubezpieczenie rentowe 240 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 384 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Luty 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Marzec 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Kwiecień 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Maj 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Czerwiec 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Lipiec 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Sierpień 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Wrzesień 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Październik 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Listopad 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Grudzień 3 690,00 360,14 239,85 0,00 94,10 4 384,09 zł
Rocznie 44 280,00 4 321,68 2 878,20 0,00 1 129,20 52 609,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 665 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 384 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3690 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 188 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 502 zł
Całość - kwota brutto 3 690 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Luty 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Marzec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Kwiecień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Maj 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Czerwiec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Lipiec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Sierpień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Wrzesień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Październik 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Listopad 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Grudzień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 952,00 502,00 3 188,00
Rocznie 44 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 424,00 6 024,00 38 256,00
Wynagrodzenie pracownika 3 690 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 690 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Luty 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Marzec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Kwiecień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Maj 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Czerwiec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Lipiec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Sierpień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Wrzesień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Październik 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Listopad 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Grudzień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 690,00 zł
Rocznie 44 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 188 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 690 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 690 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3690 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 690 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 156 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 332 zł
Zaliczka na podatek 202 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 690 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 202,00 0,00 3 155,90
Luty 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 202,00 0,00 3 155,90
Marzec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 202,00 0,00 3 155,90
Kwiecień 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 616,00 0,00 2 741,90
Maj 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 756,00 0,00 2 601,90
Czerwiec 3 690,00 0,00 0,00 0,00 332,10 0,00 756,00 0,00 2 601,90
Lipiec 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Sierpień 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Wrzesień 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Październik 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Listopad 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Grudzień 3 690,00 176,27 72,24 0,00 332,10 15,08 671,00 0,00 2 423,31
Rocznie 44 280,00 1 057,62 433,44 0,00 3 985,20 0,00 6 760,00 0,00 31 953,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 690 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 156 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.