Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3670 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 675 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 90 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 285 zł
Zaliczka na podatek 207 zł
Całość - kwota brutto 3 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Luty 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Marzec 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Kwiecień 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Maj 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Czerwiec 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Lipiec 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Sierpień 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Wrzesień 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Październik 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Listopad 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Grudzień 3 670,00 358,19 55,05 89,92 285,02 2 917,00 207,00 2 674,82
Rocznie 44 040,00 4 298,28 660,60 1 079,04 3 420,24 35 004,00 2 484,00 32 097,84
Wynagrodzenie pracownika 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 422 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Luty 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Marzec 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Kwiecień 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Maj 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Czerwiec 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Lipiec 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Sierpień 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Wrzesień 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Październik 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Listopad 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Grudzień 3 670,00 358,19 238,55 61,29 93,59 4 421,62 zł
Rocznie 44 040,00 4 298,28 2 862,60 735,48 1 123,08 53 059,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 675 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 422 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3670 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 774 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 293 zł
Zaliczka na podatek 190 zł
Całość - kwota brutto 3 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Luty 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Marzec 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Kwiecień 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Maj 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Czerwiec 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Lipiec 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Sierpień 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Wrzesień 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Październik 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Listopad 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Grudzień 3 670,00 358,19 55,05 0,00 293,11 2 605,00 190,00 2 773,65
Rocznie 44 040,00 4 298,28 660,60 0,00 3 517,32 31 260,00 2 280,00 33 283,80
Wynagrodzenie pracownika 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 358 zł
Ubezpieczenie rentowe 239 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 90 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Luty 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Marzec 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Kwiecień 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Maj 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Czerwiec 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Lipiec 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Sierpień 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Wrzesień 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Październik 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Listopad 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Grudzień 3 670,00 358,19 238,55 0,00 93,59 4 360,33 zł
Rocznie 44 040,00 4 298,28 2 862,60 0,00 1 123,08 52 323,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 774 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3670 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 171 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 499 zł
Całość - kwota brutto 3 670 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Luty 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Marzec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Kwiecień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Maj 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Czerwiec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Lipiec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Sierpień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Wrzesień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Październik 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Listopad 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Grudzień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 936,00 499,00 3 171,00
Rocznie 44 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35 232,00 5 988,00 38 052,00
Wynagrodzenie pracownika 3 670 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 670 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Luty 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Marzec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Kwiecień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Maj 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Czerwiec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Lipiec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Sierpień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Wrzesień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Październik 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Listopad 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Grudzień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 670,00 zł
Rocznie 44 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 171 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 670 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 670 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3670 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 670 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 037 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 670 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Luty 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Marzec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Kwiecień 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Maj 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Czerwiec 3 670,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 251,00 0,00 3 037,19
Lipiec 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Sierpień 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Wrzesień 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Październik 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Listopad 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Grudzień 3 670,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 210,00 0,00 2 832,99
Rocznie 44 040,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 766,00 0,00 35 221,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 670 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 037 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ