Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3640 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 792 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 89 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 283 zł
Zaliczka na podatek 66 zł
Całość - kwota brutto 3 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Luty 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Marzec 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Kwiecień 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Maj 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Czerwiec 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Lipiec 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Sierpień 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Wrzesień 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Październik 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Listopad 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Grudzień 3 640,00 355,26 54,60 89,18 282,69 2 891,00 66,00 2 792,27
Rocznie 43 680,00 4 263,12 655,20 1 070,16 797,64 34 692,00 0,00 33 507,24
Wynagrodzenie pracownika 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 61 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 385 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Luty 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Marzec 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Kwiecień 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Maj 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Czerwiec 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Lipiec 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Sierpień 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Wrzesień 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Październik 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Listopad 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Grudzień 3 640,00 355,26 236,60 60,79 92,82 4 385,47 zł
Rocznie 43 680,00 4 263,12 2 839,20 729,48 1 113,84 52 625,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 792 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 385 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3640 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 55 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 291 zł
Zaliczka na podatek 439 zł
Całość - kwota brutto 3 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Luty 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Marzec 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Kwiecień 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Maj 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Czerwiec 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Lipiec 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Sierpień 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Wrzesień 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Październik 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Listopad 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Grudzień 3 640,00 355,26 54,60 0,00 290,71 2 584,00 439,00 2 500,15
Rocznie 43 680,00 4 263,12 655,20 0,00 3 488,52 31 008,00 2 268,00 30 001,80
Wynagrodzenie pracownika 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 355 zł
Ubezpieczenie rentowe 237 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 89 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 325 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Luty 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Marzec 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Kwiecień 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Maj 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Czerwiec 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Lipiec 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Sierpień 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Wrzesień 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Październik 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Listopad 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Grudzień 3 640,00 355,26 236,60 0,00 92,82 4 324,68 zł
Rocznie 43 680,00 4 263,12 2 839,20 0,00 1 113,84 51 896,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 325 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3640 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 145 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 495 zł
Całość - kwota brutto 3 640 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Luty 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Marzec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Kwiecień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Maj 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Czerwiec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Lipiec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Sierpień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Wrzesień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Październik 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Listopad 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Grudzień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 912,00 495,00 3 145,00
Rocznie 43 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 944,00 5 940,00 37 740,00
Wynagrodzenie pracownika 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 640 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Luty 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Marzec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Kwiecień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Maj 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Czerwiec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Lipiec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Sierpień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Wrzesień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Październik 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Listopad 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Grudzień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 640,00 zł
Rocznie 43 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 145 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 640 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3640 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 640 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 118 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 328 zł
Zaliczka na podatek 194 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 640 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 194,00 0,00 3 118,40
Luty 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 194,00 0,00 3 118,40
Marzec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 194,00 0,00 3 118,40
Kwiecień 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 578,00 0,00 2 734,40
Maj 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 740,00 0,00 2 572,40
Czerwiec 3 640,00 0,00 0,00 0,00 327,60 0,00 740,00 0,00 2 572,40
Lipiec 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Sierpień 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Wrzesień 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Październik 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Listopad 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Grudzień 3 640,00 176,27 72,24 0,00 327,60 15,08 655,00 0,00 2 393,81
Rocznie 43 680,00 1 057,62 433,44 0,00 3 931,20 0,00 6 570,00 0,00 31 597,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 640 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 118 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.