Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3610 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 610 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 44 zł
Całość - kwota brutto 3 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Luty 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Marzec 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Kwiecień 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Maj 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Czerwiec 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Lipiec 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Sierpień 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Wrzesień 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Październik 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Listopad 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Grudzień 3 610,00 352,34 54,15 88,45 280,36 2 865,00 44,00 2 790,70
Rocznie 43 320,00 4 228,08 649,80 1 061,40 525,60 34 380,00 0,00 33 488,40
Wynagrodzenie pracownika 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 349 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Luty 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Marzec 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Kwiecień 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Maj 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Czerwiec 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Lipiec 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Sierpień 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Wrzesień 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Październik 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Listopad 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Grudzień 3 610,00 352,34 234,65 60,29 92,06 4 349,34 zł
Rocznie 43 320,00 4 228,08 2 815,80 723,48 1 104,72 52 192,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 791 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 349 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3610 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 608 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 308 zł
Całość - kwota brutto 3 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Luty 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Marzec 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Kwiecień 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Maj 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Czerwiec 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Lipiec 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Sierpień 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Wrzesień 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Październik 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Listopad 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Grudzień 3 610,00 352,34 54,15 0,00 288,32 2 563,00 308,00 2 607,63
Rocznie 43 320,00 4 228,08 649,80 0,00 3 459,84 30 756,00 228,00 31 291,56
Wynagrodzenie pracownika 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 352 zł
Ubezpieczenie rentowe 235 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 289 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Luty 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Marzec 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Kwiecień 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Maj 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Czerwiec 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Lipiec 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Sierpień 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Wrzesień 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Październik 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Listopad 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Grudzień 3 610,00 352,34 234,65 0,00 92,06 4 289,05 zł
Rocznie 43 320,00 4 228,08 2 815,80 0,00 1 104,72 51 468,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 608 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 289 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3610 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 119 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 491 zł
Całość - kwota brutto 3 610 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Luty 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Marzec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Kwiecień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Maj 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Czerwiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Lipiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Sierpień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Wrzesień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Październik 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Listopad 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Grudzień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 888,00 491,00 3 119,00
Rocznie 43 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 656,00 5 892,00 37 428,00
Wynagrodzenie pracownika 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 610 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Luty 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Marzec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Kwiecień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Maj 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Czerwiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Lipiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Sierpień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Wrzesień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Październik 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Listopad 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Grudzień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 610,00 zł
Rocznie 43 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 119 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 610 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3610 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 610 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 096 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 325 zł
Zaliczka na podatek 189 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 610 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 189,00 0,00 3 096,10
Luty 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 189,00 0,00 3 096,10
Marzec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 189,00 0,00 3 096,10
Kwiecień 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 555,00 0,00 2 730,10
Maj 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 730,00 0,00 2 555,10
Czerwiec 3 610,00 0,00 0,00 0,00 324,90 0,00 730,00 0,00 2 555,10
Lipiec 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Sierpień 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Wrzesień 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Październik 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Listopad 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Grudzień 3 610,00 176,27 72,24 0,00 324,90 15,08 646,00 0,00 2 375,51
Rocznie 43 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 898,80 0,00 6 458,00 0,00 31 381,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 610 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 096 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.