Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3600 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 600 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 784 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 88 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 280 zł
Zaliczka na podatek 43 zł
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Luty 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Marzec 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Kwiecień 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Maj 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Czerwiec 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Lipiec 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Sierpień 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Wrzesień 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Październik 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Listopad 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Grudzień 3 600,00 351,36 54,00 88,20 279,58 2 856,00 43,00 2 783,86
Rocznie 43 200,00 4 216,32 648,00 1 058,40 512,64 34 272,00 0,00 33 406,32
Wynagrodzenie pracownika 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 60 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 337 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Luty 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Marzec 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Kwiecień 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Maj 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Czerwiec 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Lipiec 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Sierpień 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Wrzesień 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Październik 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Listopad 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Grudzień 3 600,00 351,36 234,00 60,12 91,80 4 337,28 zł
Rocznie 43 200,00 4 216,32 2 808,00 721,44 1 101,60 52 047,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 784 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 337 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3600 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 54 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 288 zł
Zaliczka na podatek 307 zł
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Luty 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Marzec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Kwiecień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Maj 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Czerwiec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Lipiec 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Sierpień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Wrzesień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Październik 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Listopad 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Grudzień 3 600,00 351,36 54,00 0,00 287,52 2 556,00 307,00 2 600,40
Rocznie 43 200,00 4 216,32 648,00 0,00 3 450,24 30 672,00 228,00 31 204,80
Wynagrodzenie pracownika 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 351 zł
Ubezpieczenie rentowe 234 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 88 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 4 277 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Luty 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Marzec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Kwiecień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Maj 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Czerwiec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Lipiec 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Sierpień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Wrzesień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Październik 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Listopad 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Grudzień 3 600,00 351,36 234,00 0,00 91,80 4 277,16 zł
Rocznie 43 200,00 4 216,32 2 808,00 0,00 1 101,60 51 325,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 277 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3600 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 110 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 490 zł
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Luty 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Marzec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Kwiecień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Maj 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Czerwiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Lipiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Sierpień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Wrzesień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Październik 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Listopad 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Grudzień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 880,00 490,00 3 110,00
Rocznie 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 560,00 5 880,00 37 320,00
Wynagrodzenie pracownika 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 600 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Luty 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Marzec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Kwiecień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Maj 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Czerwiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Lipiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Sierpień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Wrzesień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Październik 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Listopad 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Grudzień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 600,00 zł
Rocznie 43 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 110 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 600 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3600 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 600 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 324 zł
Zaliczka na podatek 187 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 600 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 187,00 0,00 3 089,00
Luty 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 187,00 0,00 3 089,00
Marzec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 187,00 0,00 3 089,00
Kwiecień 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 547,00 0,00 2 729,00
Maj 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 727,00 0,00 2 549,00
Czerwiec 3 600,00 0,00 0,00 0,00 324,00 0,00 727,00 0,00 2 549,00
Lipiec 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Sierpień 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Wrzesień 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Październik 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Listopad 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Grudzień 3 600,00 176,27 72,24 0,00 324,00 15,08 643,00 0,00 2 369,41
Rocznie 43 200,00 1 057,62 433,44 0,00 3 888,00 0,00 6 420,00 0,00 31 310,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 600 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.