Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 5 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Luty 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Marzec 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Kwiecień 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Maj 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Czerwiec 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Lipiec 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Sierpień 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Wrzesień 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Październik 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Listopad 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Grudzień 5 005,00 488,49 75,08 122,62 388,69 4 069,00 188,00 3 742,12
Rocznie 60 060,00 5 861,88 900,96 1 471,44 2 259,36 48 828,00 0,00 44 905,44
Wynagrodzenie pracownika 5 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 030 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Luty 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Marzec 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Kwiecień 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Maj 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Czerwiec 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Lipiec 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Sierpień 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Wrzesień 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Październik 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Listopad 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Grudzień 5 005,00 488,49 325,33 83,58 127,63 6 030,03 zł
Rocznie 60 060,00 5 861,88 3 903,96 1 002,96 1 531,56 72 360,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 742 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 742 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 030 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 464 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 408 zł
Całość - kwota brutto 4 795 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Luty 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Marzec 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Kwiecień 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Maj 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Czerwiec 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Lipiec 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Sierpień 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Wrzesień 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Październik 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Listopad 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Grudzień 4 795,00 467,99 71,93 0,00 382,96 3 404,00 408,00 3 463,64
Rocznie 57 540,00 5 615,88 863,16 0,00 4 595,52 40 848,00 312,00 41 563,68
Wynagrodzenie pracownika 4 795 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 697 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Luty 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Marzec 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Kwiecień 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Maj 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Czerwiec 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Lipiec 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Sierpień 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Wrzesień 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Październik 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Listopad 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Grudzień 4 795,00 467,99 311,68 0,00 122,28 5 696,95 zł
Rocznie 57 540,00 5 615,88 3 740,16 0,00 1 467,36 68 363,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 795 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 464 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 464 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 697 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 224,00 6 840,00 43 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 393 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 365 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 317,00 0,00 3 655,15
Luty 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 317,00 0,00 3 655,15
Marzec 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 481,00 0,00 3 491,15
Kwiecień 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 972,00 0,00 3 000,15
Maj 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 972,00 0,00 3 000,15
Czerwiec 4 365,00 0,00 0,00 0,00 392,85 0,00 972,00 0,00 3 000,15
Lipiec 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Sierpień 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Wrzesień 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Październik 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Listopad 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Grudzień 4 365,00 176,27 72,24 0,00 392,85 15,08 887,00 0,00 2 821,56
Rocznie 52 380,00 1 057,62 433,44 0,00 4 714,20 0,00 9 353,00 0,00 36 731,26

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 365 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 655 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.