Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 314 zł
Całość - kwota brutto 5 010 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Luty 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Marzec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Kwiecień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Maj 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Czerwiec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Lipiec 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Sierpień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Wrzesień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Październik 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Listopad 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Grudzień 5 010,00 488,98 75,15 122,75 389,08 4 073,00 314,00 3 620,04
Rocznie 60 120,00 5 867,76 901,80 1 473,00 4 668,96 48 876,00 3 768,00 43 440,48
Wynagrodzenie pracownika 5 010 zł
Ubezpieczenie emerytalne 489 zł
Ubezpieczenie rentowe 326 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Luty 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Marzec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Kwiecień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Maj 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Czerwiec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Lipiec 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Sierpień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Wrzesień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Październik 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Listopad 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Grudzień 5 010,00 488,98 325,65 83,67 127,76 6 036,06 zł
Rocznie 60 120,00 5 867,76 3 907,80 1 004,04 1 533,12 72 432,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 010 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 383 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 4 791 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Luty 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Marzec 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Kwiecień 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Maj 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Czerwiec 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Lipiec 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Sierpień 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Wrzesień 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Październik 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Listopad 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Grudzień 4 791,00 467,60 71,87 0,00 382,64 3 401,00 249,00 3 619,89
Rocznie 57 492,00 5 611,20 862,44 0,00 4 591,68 40 812,00 2 988,00 43 438,68
Wynagrodzenie pracownika 4 791 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 692 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Luty 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Marzec 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Kwiecień 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Maj 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Czerwiec 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Lipiec 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Sierpień 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Wrzesień 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Październik 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Listopad 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Grudzień 4 791,00 467,60 311,42 0,00 122,17 5 692,19 zł
Rocznie 57 492,00 5 611,20 3 737,04 0,00 1 466,04 68 306,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 791 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 692 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 570 zł
Całość - kwota brutto 4 190 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 352,00 570,00 3 620,00
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 224,00 6 840,00 43 440,00
Wynagrodzenie pracownika 4 190 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 190 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Luty 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Marzec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Kwiecień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Maj 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Czerwiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Lipiec 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Sierpień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Wrzesień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Październik 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Listopad 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Grudzień 4 190,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 190,00 zł
Rocznie 50 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 190 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 620 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 190 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3620 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 620 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 371 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 373 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Luty 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Marzec 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Kwiecień 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Maj 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Czerwiec 4 373,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 371,00 0,00 3 620,19
Lipiec 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Sierpień 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Wrzesień 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Październik 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Listopad 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Grudzień 4 373,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 329,00 0,00 3 416,99
Rocznie 52 476,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 200,00 0,00 42 223,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 373 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 620 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ