Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 312 zł
Całość - kwota brutto 4 995 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Luty 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Marzec 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Kwiecień 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Maj 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Czerwiec 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Lipiec 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Sierpień 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Wrzesień 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Październik 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Listopad 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Grudzień 4 995,00 487,51 74,93 122,38 387,92 4 060,00 312,00 3 610,26
Rocznie 59 940,00 5 850,12 899,16 1 468,56 4 655,04 48 720,00 3 744,00 43 323,12
Wynagrodzenie pracownika 4 995 zł
Ubezpieczenie emerytalne 488 zł
Ubezpieczenie rentowe 325 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 018 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Luty 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Marzec 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Kwiecień 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Maj 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Czerwiec 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Lipiec 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Sierpień 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Wrzesień 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Październik 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Listopad 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Grudzień 4 995,00 487,51 324,68 83,42 127,38 6 017,99 zł
Rocznie 59 940,00 5 850,12 3 896,16 1 001,04 1 528,56 72 215,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 995 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 018 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 248 zł
Całość - kwota brutto 4 778 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Luty 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Marzec 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Kwiecień 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Maj 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Czerwiec 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Lipiec 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Sierpień 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Wrzesień 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Październik 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Listopad 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Grudzień 4 778,00 466,33 71,67 0,00 381,60 3 392,00 248,00 3 610,40
Rocznie 57 336,00 5 595,96 860,04 0,00 4 579,20 40 704,00 2 976,00 43 324,80
Wynagrodzenie pracownika 4 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 677 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Luty 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Marzec 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Kwiecień 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Maj 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Czerwiec 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Lipiec 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Sierpień 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Wrzesień 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Październik 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Listopad 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Grudzień 4 778,00 466,33 310,57 0,00 121,84 5 676,74 zł
Rocznie 57 336,00 5 595,96 3 726,84 0,00 1 462,08 68 120,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 778 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 677 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Całość - kwota brutto 4 178 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Luty 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Marzec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Kwiecień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Maj 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Czerwiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Lipiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Sierpień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Wrzesień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Październik 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Listopad 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Grudzień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Rocznie 50 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 104,00 6 816,00 43 320,00
Wynagrodzenie pracownika 4 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Luty 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Marzec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Kwiecień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Maj 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Czerwiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Lipiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Sierpień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Wrzesień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Październik 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Listopad 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Grudzień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Rocznie 50 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 178 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 361 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Luty 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Marzec 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Kwiecień 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Maj 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Czerwiec 4 361,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 369,00 0,00 3 610,19
Lipiec 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Sierpień 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Wrzesień 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Październik 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Listopad 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Grudzień 4 361,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 327,00 0,00 3 406,99
Rocznie 52 332,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 176,00 0,00 42 103,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 361 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 610 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ