Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 732 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 388 zł
Zaliczka na podatek 187 zł
Całość - kwota brutto 4 991 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Luty 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Marzec 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Kwiecień 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Maj 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Czerwiec 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Lipiec 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Sierpień 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Wrzesień 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Październik 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Listopad 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Grudzień 4 991,00 487,12 74,87 122,28 387,61 4 057,00 187,00 3 732,12
Rocznie 59 892,00 5 845,44 898,44 1 467,36 2 242,08 48 684,00 0,00 44 785,44
Wynagrodzenie pracownika 4 991 zł
Ubezpieczenie emerytalne 487 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 013 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Luty 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Marzec 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Kwiecień 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Maj 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Czerwiec 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Lipiec 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Sierpień 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Wrzesień 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Październik 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Listopad 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Grudzień 4 991,00 487,12 324,42 83,35 127,27 6 013,16 zł
Rocznie 59 892,00 5 845,44 3 893,04 1 000,20 1 527,24 72 157,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 991 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 732 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 732 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 013 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 454 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 407 zł
Całość - kwota brutto 4 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Luty 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Marzec 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Kwiecień 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Maj 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Czerwiec 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Lipiec 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Sierpień 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Wrzesień 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Październik 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Listopad 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Grudzień 4 782,00 466,72 71,73 0,00 381,92 3 395,00 407,00 3 454,23
Rocznie 57 384,00 5 600,64 860,76 0,00 4 583,04 40 740,00 300,00 41 450,76
Wynagrodzenie pracownika 4 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 681 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Luty 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Marzec 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Kwiecień 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Maj 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Czerwiec 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Lipiec 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Sierpień 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Wrzesień 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Październik 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Listopad 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Grudzień 4 782,00 466,72 310,83 0,00 121,94 5 681,49 zł
Rocznie 57 384,00 5 600,64 3 729,96 0,00 1 463,28 68 177,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 454 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 454 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 681 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 610 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 568 zł
Całość - kwota brutto 4 178 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Luty 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Marzec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Kwiecień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Maj 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Czerwiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Lipiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Sierpień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Wrzesień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Październik 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Listopad 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Grudzień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 342,00 568,00 3 610,00
Rocznie 50 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 104,00 6 816,00 43 320,00
Wynagrodzenie pracownika 4 178 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 178 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Luty 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Marzec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Kwiecień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Maj 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Czerwiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Lipiec 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Sierpień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Wrzesień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Październik 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Listopad 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Grudzień 4 178,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 178,00 zł
Rocznie 50 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 136,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 178 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 610 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 610 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 178 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3610 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 610 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 646 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 353 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 315,00 0,00 3 646,23
Luty 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 315,00 0,00 3 646,23
Marzec 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 474,00 0,00 3 487,23
Kwiecień 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 968,00 0,00 2 993,23
Maj 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 968,00 0,00 2 993,23
Czerwiec 4 353,00 0,00 0,00 0,00 391,77 0,00 968,00 0,00 2 993,23
Lipiec 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Sierpień 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Wrzesień 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Październik 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Listopad 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Grudzień 4 353,00 176,27 72,24 0,00 391,77 15,08 883,00 0,00 2 814,64
Rocznie 52 236,00 1 057,62 433,44 0,00 4 701,24 0,00 9 306,00 0,00 36 647,22

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 353 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 646 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.