Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 704 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 4 949 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Luty 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Marzec 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Kwiecień 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Maj 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Czerwiec 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Lipiec 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Sierpień 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Wrzesień 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Październik 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Listopad 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Grudzień 4 949,00 483,02 74,24 121,25 384,34 4 020,00 182,00 3 704,15
Rocznie 59 388,00 5 796,24 890,88 1 455,00 2 188,80 48 240,00 0,00 44 449,80
Wynagrodzenie pracownika 4 949 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 963 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Luty 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Marzec 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Kwiecień 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Maj 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Czerwiec 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Lipiec 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Sierpień 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Wrzesień 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Październik 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Listopad 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Grudzień 4 949,00 483,02 321,69 82,65 126,20 5 962,56 zł
Rocznie 59 388,00 5 796,24 3 860,28 991,80 1 514,40 71 550,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 949 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 704 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 704 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 963 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 425 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 404 zł
Całość - kwota brutto 4 742 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Luty 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Marzec 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Kwiecień 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Maj 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Czerwiec 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Lipiec 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Sierpień 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Wrzesień 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Październik 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Listopad 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Grudzień 4 742,00 462,82 71,13 0,00 378,72 3 366,00 404,00 3 425,41
Rocznie 56 904,00 5 553,84 853,56 0,00 4 544,64 40 392,00 300,00 41 104,92
Wynagrodzenie pracownika 4 742 zł
Ubezpieczenie emerytalne 463 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 634 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Luty 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Marzec 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Kwiecień 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Maj 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Czerwiec 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Lipiec 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Sierpień 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Wrzesień 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Październik 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Listopad 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Grudzień 4 742,00 462,82 308,23 0,00 120,92 5 633,97 zł
Rocznie 56 904,00 5 553,84 3 698,76 0,00 1 451,04 67 607,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 742 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 425 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 425 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 634 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 564 zł
Całość - kwota brutto 4 144 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Luty 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Marzec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Kwiecień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Maj 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Czerwiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Lipiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Sierpień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Wrzesień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Październik 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Listopad 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Grudzień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Rocznie 49 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 780,00 6 768,00 42 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Luty 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Marzec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Kwiecień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Maj 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Czerwiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Lipiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Sierpień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Wrzesień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Październik 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Listopad 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Grudzień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Rocznie 49 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 619 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 389 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 317 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 309,00 0,00 3 619,47
Luty 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 309,00 0,00 3 619,47
Marzec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 452,00 0,00 3 476,47
Kwiecień 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 956,00 0,00 2 972,47
Maj 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 956,00 0,00 2 972,47
Czerwiec 4 317,00 0,00 0,00 0,00 388,53 0,00 956,00 0,00 2 972,47
Lipiec 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Sierpień 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Wrzesień 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Październik 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Listopad 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Grudzień 4 317,00 176,27 72,24 0,00 388,53 15,08 872,00 0,00 2 792,88
Rocznie 51 804,00 1 057,62 433,44 0,00 4 662,36 0,00 9 170,00 0,00 36 390,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 317 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 619 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.