Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 121 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Całość - kwota brutto 4 953 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Luty 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Marzec 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Kwiecień 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Maj 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Czerwiec 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Lipiec 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Sierpień 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Wrzesień 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Październik 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Listopad 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Grudzień 4 953,00 483,41 74,30 121,35 384,65 4 024,00 309,00 3 580,29
Rocznie 59 436,00 5 800,92 891,60 1 456,20 4 615,80 48 288,00 3 708,00 42 963,48
Wynagrodzenie pracownika 4 953 zł
Ubezpieczenie emerytalne 483 zł
Ubezpieczenie rentowe 322 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 121 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 967 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Luty 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Marzec 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Kwiecień 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Maj 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Czerwiec 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Lipiec 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Sierpień 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Wrzesień 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Październik 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Listopad 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Grudzień 4 953,00 483,41 321,95 82,72 126,30 5 967,38 zł
Rocznie 59 436,00 5 800,92 3 863,40 992,64 1 515,60 71 608,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 953 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 967 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 246 zł
Całość - kwota brutto 4 738 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Luty 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Marzec 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Kwiecień 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Maj 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Czerwiec 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Lipiec 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Sierpień 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Wrzesień 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Październik 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Listopad 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Grudzień 4 738,00 462,43 71,07 0,00 378,41 3 364,00 246,00 3 580,09
Rocznie 56 856,00 5 549,16 852,84 0,00 4 540,92 40 368,00 2 952,00 42 961,08
Wynagrodzenie pracownika 4 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 462 zł
Ubezpieczenie rentowe 308 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 629 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Luty 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Marzec 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Kwiecień 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Maj 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Czerwiec 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Lipiec 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Sierpień 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Wrzesień 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Październik 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Listopad 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Grudzień 4 738,00 462,43 307,97 0,00 120,82 5 629,22 zł
Rocznie 56 856,00 5 549,16 3 695,64 0,00 1 449,84 67 550,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 738 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 629 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 564 zł
Całość - kwota brutto 4 144 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Luty 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Marzec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Kwiecień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Maj 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Czerwiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Lipiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Sierpień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Wrzesień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Październik 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Listopad 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Grudzień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 315,00 564,00 3 580,00
Rocznie 49 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 780,00 6 768,00 42 960,00
Wynagrodzenie pracownika 4 144 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 144 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Luty 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Marzec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Kwiecień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Maj 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Czerwiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Lipiec 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Sierpień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Wrzesień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Październik 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Listopad 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Grudzień 4 144,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 144,00 zł
Rocznie 49 728,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 728,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 144 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 580 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 580 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 144 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3580 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 580 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 363 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 325 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Luty 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Marzec 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Kwiecień 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Maj 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Czerwiec 4 325,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 363,00 0,00 3 580,19
Lipiec 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Sierpień 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Wrzesień 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Październik 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Listopad 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Grudzień 4 325,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 321,00 0,00 3 376,99
Rocznie 51 900,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 104,00 0,00 41 743,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 325 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 580 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ