Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 317 zł
Całość - kwota brutto 5 052 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Luty 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Marzec 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Kwiecień 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Maj 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Czerwiec 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Lipiec 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Sierpień 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Wrzesień 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Październik 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Listopad 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Grudzień 5 052,00 493,08 75,78 123,77 392,34 4 109,00 317,00 3 650,03
Rocznie 60 624,00 5 916,96 909,36 1 485,24 4 708,08 49 308,00 3 804,00 43 800,36
Wynagrodzenie pracownika 5 052 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 087 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Luty 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Marzec 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Kwiecień 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Maj 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Czerwiec 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Lipiec 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Sierpień 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Wrzesień 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Październik 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Listopad 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Grudzień 5 052,00 493,08 328,38 84,37 128,82 6 086,65 zł
Rocznie 60 624,00 5 916,96 3 940,56 1 012,44 1 545,84 73 039,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 052 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 087 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 4 831 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Luty 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Marzec 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Kwiecień 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Maj 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Czerwiec 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Lipiec 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Sierpień 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Wrzesień 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Październik 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Listopad 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Grudzień 4 831,00 471,51 72,47 0,00 385,83 3 430,00 251,00 3 650,19
Rocznie 57 972,00 5 658,12 869,64 0,00 4 629,96 41 160,00 3 012,00 43 802,28
Wynagrodzenie pracownika 4 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Luty 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Marzec 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Kwiecień 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Maj 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Czerwiec 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Lipiec 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Sierpień 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Wrzesień 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Październik 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Listopad 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Grudzień 4 831,00 471,51 314,02 0,00 123,19 5 739,72 zł
Rocznie 57 972,00 5 658,12 3 768,24 0,00 1 478,28 68 876,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Całość - kwota brutto 4 225 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Luty 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Marzec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Kwiecień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Maj 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Czerwiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Lipiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Sierpień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Wrzesień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Październik 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Listopad 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Grudzień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Rocznie 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 900,00 43 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Luty 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Marzec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Kwiecień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Maj 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Czerwiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Lipiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Sierpień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Wrzesień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Październik 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Listopad 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Grudzień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Rocznie 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 225 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 377 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 409 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Luty 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Marzec 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Kwiecień 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Maj 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Czerwiec 4 409,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 377,00 0,00 3 650,19
Lipiec 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Sierpień 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Wrzesień 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Październik 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Listopad 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Grudzień 4 409,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 335,00 0,00 3 446,99
Rocznie 52 908,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 272,00 0,00 42 583,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 409 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ