Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 392 zł
Zaliczka na podatek 193 zł
Całość - kwota brutto 5 048 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Luty 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Marzec 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Kwiecień 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Maj 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Czerwiec 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Lipiec 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Sierpień 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Wrzesień 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Październik 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Listopad 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Grudzień 5 048,00 492,68 75,72 123,68 392,03 4 106,00 193,00 3 770,89
Rocznie 60 576,00 5 912,16 908,64 1 484,16 2 312,64 49 272,00 0,00 45 250,68
Wynagrodzenie pracownika 5 048 zł
Ubezpieczenie emerytalne 493 zł
Ubezpieczenie rentowe 328 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 082 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Luty 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Marzec 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Kwiecień 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Maj 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Czerwiec 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Lipiec 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Sierpień 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Wrzesień 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Październik 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Listopad 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Grudzień 5 048,00 492,68 328,12 84,30 128,73 6 081,83 zł
Rocznie 60 576,00 5 912,16 3 937,44 1 011,60 1 544,76 72 981,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 048 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 771 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 771 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 082 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 492 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 386 zł
Zaliczka na podatek 412 zł
Całość - kwota brutto 4 834 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Luty 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Marzec 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Kwiecień 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Maj 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Czerwiec 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Lipiec 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Sierpień 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Wrzesień 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Październik 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Listopad 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Grudzień 4 834,00 471,80 72,51 0,00 386,07 3 432,00 412,00 3 491,78
Rocznie 58 008,00 5 661,60 870,12 0,00 4 632,84 41 184,00 312,00 41 901,36
Wynagrodzenie pracownika 4 834 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 743 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Luty 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Marzec 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Kwiecień 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Maj 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Czerwiec 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Lipiec 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Sierpień 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Wrzesień 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Październik 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Listopad 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Grudzień 4 834,00 471,80 314,21 0,00 123,26 5 743,27 zł
Rocznie 58 008,00 5 661,60 3 770,52 0,00 1 479,12 68 919,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 834 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 492 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 492 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 743 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 650 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 575 zł
Całość - kwota brutto 4 225 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Luty 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Marzec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Kwiecień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Maj 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Czerwiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Lipiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Sierpień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Wrzesień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Październik 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Listopad 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Grudzień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 575,00 3 650,00
Rocznie 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 6 900,00 43 800,00
Wynagrodzenie pracownika 4 225 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Luty 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Marzec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Kwiecień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Maj 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Czerwiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Lipiec 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Sierpień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Wrzesień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Październik 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Listopad 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Grudzień 4 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 225,00 zł
Rocznie 50 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 700,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 225 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 650 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 650 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3650 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 650 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 682 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 396 zł
Zaliczka na podatek 323 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 401 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 323,00 0,00 3 681,91
Luty 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 323,00 0,00 3 681,91
Marzec 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 504,00 0,00 3 500,91
Kwiecień 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 983,00 0,00 3 021,91
Maj 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 983,00 0,00 3 021,91
Czerwiec 4 401,00 0,00 0,00 0,00 396,09 0,00 983,00 0,00 3 021,91
Lipiec 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Sierpień 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Wrzesień 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Październik 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Listopad 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Grudzień 4 401,00 176,27 72,24 0,00 396,09 15,08 899,00 0,00 2 842,32
Rocznie 52 812,00 1 057,62 433,44 0,00 4 753,08 0,00 9 493,00 0,00 36 984,38

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 401 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 682 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.