Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3660 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 093 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 124 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 5 062 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Luty 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Marzec 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Kwiecień 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Maj 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Czerwiec 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Lipiec 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Sierpień 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Wrzesień 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Październik 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Listopad 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Grudzień 5 062,00 494,05 75,93 124,02 275,06 4 118,00 0,00 4 092,94
Rocznie 60 744,00 5 928,60 911,16 1 488,24 3 300,72 49 416,00 0,00 49 115,28
Wynagrodzenie pracownika 5 062 zł
Ubezpieczenie emerytalne 494 zł
Ubezpieczenie rentowe 329 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 85 zł
Fundusz Pracy (FP) 124 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 099 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Luty 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Marzec 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Kwiecień 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Maj 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Czerwiec 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Lipiec 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Sierpień 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Wrzesień 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Październik 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Listopad 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Grudzień 5 062,00 494,05 329,03 84,54 129,08 6 098,70 zł
Rocznie 60 744,00 5 928,60 3 948,36 1 014,48 1 548,96 73 184,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 062 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 093 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 093 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 099 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3660 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 251 zł
Całość - kwota brutto 4 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Luty 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Marzec 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Kwiecień 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Maj 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Czerwiec 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Lipiec 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Sierpień 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Wrzesień 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Październik 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Listopad 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Grudzień 4 843,00 472,68 72,65 0,00 386,79 3 438,00 251,00 3 659,88
Rocznie 58 116,00 5 672,16 871,80 0,00 4 641,48 41 256,00 3 012,00 43 918,56
Wynagrodzenie pracownika 4 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 754 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Luty 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Marzec 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Kwiecień 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Maj 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Czerwiec 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Lipiec 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Sierpień 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Wrzesień 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Październik 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Listopad 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Grudzień 4 843,00 472,68 314,80 0,00 123,49 5 753,97 zł
Rocznie 58 116,00 5 672,16 3 777,60 0,00 1 481,88 69 047,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 754 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3660 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 660 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 576 zł
Całość - kwota brutto 4 236 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Luty 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Marzec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Kwiecień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Maj 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Czerwiec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Lipiec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Sierpień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Wrzesień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Październik 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Listopad 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Grudzień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 389,00 576,00 3 660,00
Rocznie 50 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 668,00 6 912,00 43 920,00
Wynagrodzenie pracownika 4 236 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 236 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Luty 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Marzec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Kwiecień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Maj 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Czerwiec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Lipiec 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Sierpień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Wrzesień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Październik 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Listopad 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Grudzień 4 236,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 236,00 zł
Rocznie 50 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 832,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 236 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 660 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 660 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 236 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3660 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 660 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 089 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 325 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 414 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 4 089,00
Luty 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 325,00 0,00 4 089,00
Marzec 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 512,00 0,00 3 902,00
Kwiecień 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 0,00 3 427,00
Maj 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 0,00 3 427,00
Czerwiec 4 414,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 987,00 0,00 3 427,00
Lipiec 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Sierpień 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Wrzesień 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Październik 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Listopad 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Grudzień 4 414,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 903,00 0,00 3 247,41
Rocznie 52 968,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 9 541,00 0,00 41 845,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 414 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 089 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.