Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 762 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 191 zł
Całość - kwota brutto 5 034 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Luty 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Marzec 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Kwiecień 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Maj 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Czerwiec 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Lipiec 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Sierpień 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Wrzesień 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Październik 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Listopad 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Grudzień 5 034,00 491,32 75,51 123,33 390,95 4 094,00 191,00 3 761,89
Rocznie 60 408,00 5 895,84 906,12 1 479,96 2 295,36 49 128,00 0,00 45 142,68
Wynagrodzenie pracownika 5 034 zł
Ubezpieczenie emerytalne 491 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 065 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Luty 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Marzec 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Kwiecień 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Maj 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Czerwiec 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Lipiec 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Sierpień 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Wrzesień 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Październik 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Listopad 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Grudzień 5 034,00 491,32 327,21 84,07 128,36 6 064,96 zł
Rocznie 60 408,00 5 895,84 3 926,52 1 008,84 1 540,32 72 779,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 034 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 762 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 762 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 065 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 482 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 411 zł
Całość - kwota brutto 4 821 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Luty 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Marzec 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Kwiecień 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Maj 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Czerwiec 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Lipiec 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Sierpień 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Wrzesień 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Październik 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Listopad 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Grudzień 4 821,00 470,53 72,32 0,00 385,03 3 423,00 411,00 3 482,36
Rocznie 57 852,00 5 646,36 867,84 0,00 4 620,36 41 076,00 312,00 41 788,32
Wynagrodzenie pracownika 4 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 728 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Luty 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Marzec 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Kwiecień 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Maj 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Czerwiec 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Lipiec 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Sierpień 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Wrzesień 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Październik 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Listopad 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Grudzień 4 821,00 470,53 313,37 0,00 122,93 5 727,83 zł
Rocznie 57 852,00 5 646,36 3 760,44 0,00 1 475,16 68 733,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 821 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 482 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 482 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 728 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Całość - kwota brutto 4 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Luty 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Marzec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Kwiecień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Maj 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Czerwiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Lipiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Sierpień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Wrzesień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Październik 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Listopad 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Grudzień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Rocznie 50 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 440,00 6 876,00 43 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 213 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Luty 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Marzec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Kwiecień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Maj 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Czerwiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Lipiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Sierpień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Wrzesień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Październik 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Listopad 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Grudzień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Rocznie 50 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 213 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 673 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 395 zł
Zaliczka na podatek 321 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 389 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 321,00 0,00 3 672,99
Luty 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 321,00 0,00 3 672,99
Marzec 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 496,00 0,00 3 497,99
Kwiecień 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 979,00 0,00 3 014,99
Maj 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 979,00 0,00 3 014,99
Czerwiec 4 389,00 0,00 0,00 0,00 395,01 0,00 979,00 0,00 3 014,99
Lipiec 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Sierpień 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Wrzesień 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Październik 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Listopad 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Grudzień 4 389,00 176,27 72,24 0,00 395,01 15,08 895,00 0,00 2 835,40
Rocznie 52 668,00 1 057,62 433,44 0,00 4 740,12 0,00 9 445,00 0,00 36 901,34

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 389 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 673 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.