Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 76 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 391 zł
Zaliczka na podatek 316 zł
Całość - kwota brutto 5 038 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Luty 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Marzec 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Kwiecień 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Maj 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Czerwiec 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Lipiec 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Sierpień 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Wrzesień 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Październik 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Listopad 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Grudzień 5 038,00 491,71 75,57 123,43 391,26 4 097,00 316,00 3 640,03
Rocznie 60 456,00 5 900,52 906,84 1 481,16 4 695,12 49 164,00 3 792,00 43 680,36
Wynagrodzenie pracownika 5 038 zł
Ubezpieczenie emerytalne 492 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 070 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Luty 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Marzec 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Kwiecień 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Maj 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Czerwiec 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Lipiec 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Sierpień 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Wrzesień 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Październik 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Listopad 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Grudzień 5 038,00 491,71 327,47 84,13 128,47 6 069,78 zł
Rocznie 60 456,00 5 900,52 3 929,64 1 009,56 1 541,64 72 837,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 038 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 070 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Całość - kwota brutto 4 817 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Luty 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Marzec 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Kwiecień 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Maj 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Czerwiec 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Lipiec 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Sierpień 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Wrzesień 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Październik 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Listopad 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Grudzień 4 817,00 470,14 72,26 0,00 384,71 3 420,00 250,00 3 639,89
Rocznie 57 804,00 5 641,68 867,12 0,00 4 616,52 41 040,00 3 000,00 43 678,68
Wynagrodzenie pracownika 4 817 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Luty 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Marzec 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Kwiecień 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Maj 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Czerwiec 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Lipiec 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Sierpień 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Wrzesień 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Październik 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Listopad 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Grudzień 4 817,00 470,14 313,11 0,00 122,84 5 723,09 zł
Rocznie 57 804,00 5 641,68 3 757,32 0,00 1 474,08 68 677,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 817 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 573 zł
Całość - kwota brutto 4 213 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Luty 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Marzec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Kwiecień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Maj 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Czerwiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Lipiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Sierpień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Wrzesień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Październik 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Listopad 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Grudzień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 573,00 3 640,00
Rocznie 50 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 440,00 6 876,00 43 680,00
Wynagrodzenie pracownika 4 213 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 213 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Luty 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Marzec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Kwiecień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Maj 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Czerwiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Lipiec 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Sierpień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Wrzesień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Październik 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Listopad 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Grudzień 4 213,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 213,00 zł
Rocznie 50 556,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 556,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 213 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 640 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 640 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 213 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3640 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 640 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 640 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 397 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Luty 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Marzec 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Kwiecień 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Maj 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Czerwiec 4 397,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 375,00 0,00 3 640,19
Lipiec 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Sierpień 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Wrzesień 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Październik 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Listopad 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Grudzień 4 397,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 333,00 0,00 3 436,99
Rocznie 52 764,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 248,00 0,00 42 463,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 397 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 640 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ