Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3630 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 123 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 315 zł
Całość - kwota brutto 5 024 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Luty 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Marzec 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Kwiecień 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Maj 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Czerwiec 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Lipiec 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Sierpień 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Wrzesień 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Październik 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Listopad 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Grudzień 5 024,00 490,34 75,36 123,09 390,17 4 085,00 315,00 3 630,04
Rocznie 60 288,00 5 884,08 904,32 1 477,08 4 682,04 49 020,00 3 780,00 43 560,48
Wynagrodzenie pracownika 5 024 zł
Ubezpieczenie emerytalne 490 zł
Ubezpieczenie rentowe 327 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 84 zł
Fundusz Pracy (FP) 123 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 053 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Luty 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Marzec 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Kwiecień 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Maj 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Czerwiec 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Lipiec 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Sierpień 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Wrzesień 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Październik 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Listopad 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Grudzień 5 024,00 490,34 326,56 83,90 128,11 6 052,91 zł
Rocznie 60 288,00 5 884,08 3 918,72 1 006,80 1 537,32 72 634,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 5 024 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 053 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3630 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 384 zł
Zaliczka na podatek 249 zł
Całość - kwota brutto 4 804 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Luty 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Marzec 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Kwiecień 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Maj 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Czerwiec 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Lipiec 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Sierpień 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Wrzesień 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Październik 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Listopad 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Grudzień 4 804,00 468,87 72,06 0,00 383,68 3 410,00 249,00 3 630,39
Rocznie 57 648,00 5 626,44 864,72 0,00 4 604,16 40 920,00 2 988,00 43 564,68
Wynagrodzenie pracownika 4 804 zł
Ubezpieczenie emerytalne 469 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 708 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Luty 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Marzec 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Kwiecień 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Maj 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Czerwiec 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Lipiec 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Sierpień 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Wrzesień 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Październik 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Listopad 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Grudzień 4 804,00 468,87 312,26 0,00 122,50 5 707,63 zł
Rocznie 57 648,00 5 626,44 3 747,12 0,00 1 470,00 68 491,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 804 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 708 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3630 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 571 zł
Całość - kwota brutto 4 201 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Luty 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Marzec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Kwiecień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Maj 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Czerwiec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Lipiec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Sierpień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Wrzesień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Październik 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Listopad 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Grudzień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 361,00 571,00 3 630,00
Rocznie 50 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 332,00 6 852,00 43 560,00
Wynagrodzenie pracownika 4 201 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 201 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Luty 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Marzec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Kwiecień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Maj 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Czerwiec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Lipiec 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Sierpień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Wrzesień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Październik 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Listopad 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Grudzień 4 201,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 201,00 zł
Rocznie 50 412,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 412,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 201 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 630 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 630 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 201 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3630 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 630 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 630 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 381 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Luty 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Marzec 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Kwiecień 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Maj 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Czerwiec 4 381,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 389,00 0,00 3 629,66
Lipiec 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Sierpień 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Wrzesień 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Październik 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Listopad 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Grudzień 4 381,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 350,00 0,00 3 440,97
Rocznie 52 572,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 434,00 0,00 42 423,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 381 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 630 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ