Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3590 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 713 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 74 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 385 zł
Zaliczka na podatek 184 zł
Całość - kwota brutto 4 963 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Luty 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Marzec 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Kwiecień 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Maj 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Czerwiec 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Lipiec 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Sierpień 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Wrzesień 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Październik 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Listopad 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Grudzień 4 963,00 484,39 74,45 121,59 385,43 4 033,00 184,00 3 713,14
Rocznie 59 556,00 5 812,68 893,40 1 459,08 2 207,52 48 396,00 0,00 44 557,68
Wynagrodzenie pracownika 4 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 484 zł
Ubezpieczenie rentowe 323 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 979 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Luty 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Marzec 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Kwiecień 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Maj 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Czerwiec 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Lipiec 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Sierpień 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Wrzesień 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Październik 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Listopad 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Grudzień 4 963,00 484,39 322,60 82,88 126,55 5 979,42 zł
Rocznie 59 556,00 5 812,68 3 871,20 994,56 1 518,60 71 753,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 963 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 713 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 713 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 979 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3590 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 435 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 405 zł
Całość - kwota brutto 4 755 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Luty 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Marzec 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Kwiecień 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Maj 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Czerwiec 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Lipiec 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Sierpień 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Wrzesień 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Październik 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Listopad 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Grudzień 4 755,00 464,09 71,33 0,00 379,76 3 376,00 405,00 3 434,70
Rocznie 57 060,00 5 569,08 855,96 0,00 4 557,12 40 512,00 300,00 41 216,40
Wynagrodzenie pracownika 4 755 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 649 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Luty 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Marzec 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Kwiecień 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Maj 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Czerwiec 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Lipiec 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Sierpień 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Wrzesień 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Październik 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Listopad 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Grudzień 4 755,00 464,09 309,08 0,00 121,26 5 649,43 zł
Rocznie 57 060,00 5 569,08 3 708,96 0,00 1 455,12 67 793,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 755 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 435 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 435 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 649 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3590 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 590 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 565 zł
Całość - kwota brutto 4 155 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Luty 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Marzec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Kwiecień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Maj 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Czerwiec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Lipiec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Sierpień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Wrzesień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Październik 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Listopad 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Grudzień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 324,00 565,00 3 590,00
Rocznie 49 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 888,00 6 780,00 43 080,00
Wynagrodzenie pracownika 4 155 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 155 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Luty 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Marzec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Kwiecień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Maj 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Czerwiec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Lipiec 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Sierpień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Wrzesień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Październik 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Listopad 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Grudzień 4 155,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 155,00 zł
Rocznie 49 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49 860,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 155 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 590 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 590 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 155 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3590 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 590 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 628 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 390 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 329 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 311,00 0,00 3 628,39
Luty 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 311,00 0,00 3 628,39
Marzec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 459,00 0,00 3 480,39
Kwiecień 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 960,00 0,00 2 979,39
Maj 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 960,00 0,00 2 979,39
Czerwiec 4 329,00 0,00 0,00 0,00 389,61 0,00 960,00 0,00 2 979,39
Lipiec 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Sierpień 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Wrzesień 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Październik 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Listopad 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Grudzień 4 329,00 176,27 72,24 0,00 389,61 15,08 876,00 0,00 2 799,80
Rocznie 51 948,00 1 057,62 433,44 0,00 4 675,32 0,00 9 217,00 0,00 36 474,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 329 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 628 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.