Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 4 032 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 263 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 977 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Luty 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Marzec 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Kwiecień 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Maj 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Czerwiec 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Lipiec 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Sierpień 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Wrzesień 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Październik 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Listopad 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Grudzień 4 977,00 485,76 74,66 121,94 262,65 4 045,00 0,00 4 031,99
Rocznie 59 724,00 5 829,12 895,92 1 463,28 3 151,80 48 540,00 0,00 48 383,88
Wynagrodzenie pracownika 4 977 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 996 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Luty 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Marzec 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Kwiecień 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Maj 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Czerwiec 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Lipiec 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Sierpień 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Wrzesień 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Październik 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Listopad 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Grudzień 4 977,00 485,76 323,51 83,12 126,92 5 996,31 zł
Rocznie 59 724,00 5 829,12 3 882,12 997,44 1 523,04 71 955,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 977 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 032 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 4 032 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 996 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 4 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Luty 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Marzec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Kwiecień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Maj 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Czerwiec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Lipiec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Sierpień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Wrzesień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Październik 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Listopad 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Grudzień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Rocznie 57 168,00 5 579,64 857,52 0,00 4 565,76 40 584,00 2 964,00 43 201,08
Wynagrodzenie pracownika 4 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Luty 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Marzec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Kwiecień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Maj 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Czerwiec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Lipiec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Sierpień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Wrzesień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Październik 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Listopad 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Grudzień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Rocznie 57 168,00 5 579,64 3 715,92 0,00 1 457,76 67 921,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 4 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Luty 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Marzec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Kwiecień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Maj 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Czerwiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Lipiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Sierpień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Wrzesień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Październik 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Listopad 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Grudzień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Rocznie 50 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 008,00 6 804,00 43 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Luty 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Marzec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Kwiecień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Maj 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Czerwiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Lipiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Sierpień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Wrzesień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Październik 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Listopad 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Grudzień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Rocznie 50 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 4 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 313 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 341 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 0,00 4 028,00
Luty 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 313,00 0,00 4 028,00
Marzec 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 466,00 0,00 3 875,00
Kwiecień 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 0,00 3 377,00
Maj 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 0,00 3 377,00
Czerwiec 4 341,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 964,00 0,00 3 377,00
Lipiec 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Sierpień 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Wrzesień 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Październik 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Listopad 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Grudzień 4 341,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 880,00 0,00 3 197,41
Rocznie 52 092,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 9 264,00 0,00 41 246,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 341 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 4 028 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.