Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 75 zł
Ubezpieczenie chorobowe 122 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 387 zł
Zaliczka na podatek 311 zł
Całość - kwota brutto 4 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Luty 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Marzec 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Kwiecień 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Maj 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Czerwiec 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Lipiec 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Sierpień 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Wrzesień 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Październik 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Listopad 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Grudzień 4 981,00 486,15 74,72 122,03 386,83 4 048,00 311,00 3 600,27
Rocznie 59 772,00 5 833,80 896,64 1 464,36 4 641,96 48 576,00 3 732,00 43 203,24
Wynagrodzenie pracownika 4 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 486 zł
Ubezpieczenie rentowe 324 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 83 zł
Fundusz Pracy (FP) 122 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 6 001 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Luty 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Marzec 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Kwiecień 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Maj 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Czerwiec 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Lipiec 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Sierpień 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Wrzesień 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Październik 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Listopad 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Grudzień 4 981,00 486,15 323,77 83,18 127,01 6 001,11 zł
Rocznie 59 772,00 5 833,80 3 885,24 998,16 1 524,12 72 013,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 6 001 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 247 zł
Całość - kwota brutto 4 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Luty 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Marzec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Kwiecień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Maj 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Czerwiec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Lipiec 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Sierpień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Wrzesień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Październik 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Listopad 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Grudzień 4 764,00 464,97 71,46 0,00 380,48 3 382,00 247,00 3 600,09
Rocznie 57 168,00 5 579,64 857,52 0,00 4 565,76 40 584,00 2 964,00 43 201,08
Wynagrodzenie pracownika 4 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 660 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Luty 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Marzec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Kwiecień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Maj 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Czerwiec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Lipiec 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Sierpień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Wrzesień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Październik 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Listopad 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Grudzień 4 764,00 464,97 309,66 0,00 121,48 5 660,11 zł
Rocznie 57 168,00 5 579,64 3 715,92 0,00 1 457,76 67 921,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 660 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 567 zł
Całość - kwota brutto 4 167 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Luty 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Marzec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Kwiecień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Maj 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Czerwiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Lipiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Sierpień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Wrzesień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Październik 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Listopad 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Grudzień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 334,00 567,00 3 600,00
Rocznie 50 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 008,00 6 804,00 43 200,00
Wynagrodzenie pracownika 4 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 167 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Luty 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Marzec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Kwiecień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Maj 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Czerwiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Lipiec 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Sierpień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Wrzesień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Październik 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Listopad 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Grudzień 4 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 167,00 zł
Rocznie 50 004,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 004,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 167 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 600 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 167 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3600 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 600 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 367 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 349 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Luty 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Marzec 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Kwiecień 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Maj 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Czerwiec 4 349,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 367,00 0,00 3 600,19
Lipiec 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Sierpień 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Wrzesień 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Październik 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Listopad 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Grudzień 4 349,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 325,00 0,00 3 396,99
Rocznie 52 188,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 4 152,00 0,00 41 983,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 349 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 600 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ