Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3480 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 298 zł
Całość - kwota brutto 4 811 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Luty 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Marzec 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Kwiecień 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Maj 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Czerwiec 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Lipiec 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Sierpień 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Wrzesień 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Październik 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Listopad 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Grudzień 4 811,00 469,55 72,17 117,87 373,63 3 901,00 298,00 3 479,78
Rocznie 57 732,00 5 634,60 866,04 1 414,44 4 483,56 46 812,00 3 576,00 41 757,36
Wynagrodzenie pracownika 4 811 zł
Ubezpieczenie emerytalne 470 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 796 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Luty 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Marzec 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Kwiecień 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Maj 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Czerwiec 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Lipiec 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Sierpień 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Wrzesień 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Październik 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Listopad 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Grudzień 4 811,00 469,55 312,72 80,34 122,68 5 796,29 zł
Rocznie 57 732,00 5 634,60 3 752,64 964,08 1 472,16 69 555,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 811 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 796 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3480 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 368 zł
Zaliczka na podatek 239 zł
Całość - kwota brutto 4 605 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Luty 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Marzec 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Kwiecień 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Maj 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Czerwiec 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Lipiec 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Sierpień 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Wrzesień 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Październik 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Listopad 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Grudzień 4 605,00 449,45 69,08 0,00 367,78 3 269,00 239,00 3 479,69
Rocznie 55 260,00 5 393,40 828,96 0,00 4 413,36 39 228,00 2 868,00 41 756,28
Wynagrodzenie pracownika 4 605 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Luty 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Marzec 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Kwiecień 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Maj 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Czerwiec 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Lipiec 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Sierpień 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Wrzesień 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Październik 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Listopad 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Grudzień 4 605,00 449,45 299,33 0,00 117,43 5 471,21 zł
Rocznie 55 260,00 5 393,40 3 591,96 0,00 1 409,16 65 654,52 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 605 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3480 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 548 zł
Całość - kwota brutto 4 028 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Luty 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Marzec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Kwiecień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Maj 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Czerwiec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Lipiec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Sierpień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Wrzesień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Październik 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Listopad 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Grudzień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 222,00 548,00 3 480,00
Rocznie 48 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 664,00 6 576,00 41 760,00
Wynagrodzenie pracownika 4 028 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Luty 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Marzec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Kwiecień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Maj 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Czerwiec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Lipiec 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Sierpień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Wrzesień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Październik 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Listopad 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Grudzień 4 028,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 028,00 zł
Rocznie 48 336,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 336,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 028 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 480 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 480 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3480 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 480 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 480 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 342 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 204 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Luty 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Marzec 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Kwiecień 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Maj 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Czerwiec 4 204,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 342,00 0,00 3 480,19
Lipiec 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Sierpień 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Wrzesień 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Październik 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Listopad 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Grudzień 4 204,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 300,00 0,00 3 276,99
Rocznie 50 448,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 852,00 0,00 40 543,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 204 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 480 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ