Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 598 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 166 zł
Całość - kwota brutto 4 793 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Luty 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Marzec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Kwiecień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Maj 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Czerwiec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Lipiec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Sierpień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Wrzesień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Październik 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Listopad 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Grudzień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 372,23 3 886,00 166,00 3 597,64
Rocznie 57 516,00 5 613,60 862,80 1 409,16 1 995,84 46 632,00 0,00 43 171,68
Wynagrodzenie pracownika 4 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Luty 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Marzec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Kwiecień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Maj 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Czerwiec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Lipiec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Sierpień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Wrzesień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Październik 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Listopad 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Grudzień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Rocznie 57 516,00 5 613,60 3 738,60 960,48 1 466,64 69 295,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 598 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 598 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 392 zł
Całość - kwota brutto 4 596 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Luty 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Marzec 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Kwiecień 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Maj 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Czerwiec 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Lipiec 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Sierpień 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Wrzesień 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Październik 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Listopad 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Grudzień 4 596,00 448,57 68,94 0,00 367,06 3 263,00 392,00 3 319,87
Rocznie 55 152,00 5 382,84 827,28 0,00 4 404,72 39 156,00 300,00 39 838,44
Wynagrodzenie pracownika 4 596 zł
Ubezpieczenie emerytalne 449 zł
Ubezpieczenie rentowe 299 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 461 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Luty 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Marzec 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Kwiecień 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Maj 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Czerwiec 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Lipiec 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Sierpień 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Wrzesień 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Październik 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Listopad 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Grudzień 4 596,00 448,57 298,74 0,00 117,20 5 460,51 zł
Rocznie 55 152,00 5 382,84 3 584,88 0,00 1 406,40 65 526,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 596 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 461 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 546 zł
Całość - kwota brutto 4 016 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Lipiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Sierpień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Wrzesień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Październik 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Listopad 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Grudzień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Rocznie 48 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 556,00 6 552,00 41 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 016 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Lipiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Sierpień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Wrzesień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Październik 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Listopad 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Grudzień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Rocznie 48 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 016 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 522 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 377 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 185 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 286,00 0,00 3 522,35
Luty 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 286,00 0,00 3 522,35
Marzec 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 370,00 0,00 3 438,35
Kwiecień 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 914,00 0,00 2 894,35
Maj 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 914,00 0,00 2 894,35
Czerwiec 4 185,00 0,00 0,00 0,00 376,65 0,00 914,00 0,00 2 894,35
Lipiec 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Sierpień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Wrzesień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Październik 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Listopad 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Grudzień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 376,65 15,08 830,00 0,00 2 714,76
Rocznie 50 220,00 1 057,62 433,44 0,00 4 519,80 0,00 8 664,00 0,00 35 454,66

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 522 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.