Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 900 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 236 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 793 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Luty 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Marzec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Kwiecień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Maj 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Czerwiec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Lipiec 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Sierpień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Wrzesień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Październik 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Listopad 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Grudzień 4 793,00 467,80 71,90 117,43 235,62 3 886,00 0,00 3 900,25
Rocznie 57 516,00 5 613,60 862,80 1 409,16 2 827,44 46 632,00 0,00 46 803,00
Wynagrodzenie pracownika 4 793 zł
Ubezpieczenie emerytalne 468 zł
Ubezpieczenie rentowe 312 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 775 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Luty 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Marzec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Kwiecień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Maj 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Czerwiec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Lipiec 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Sierpień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Wrzesień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Październik 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Listopad 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Grudzień 4 793,00 467,80 311,55 80,04 122,22 5 774,61 zł
Rocznie 57 516,00 5 613,60 3 738,60 960,48 1 466,64 69 295,32 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 793 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 900 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 900 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 775 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 367 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 4 592 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Luty 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Marzec 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Kwiecień 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Maj 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Czerwiec 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Lipiec 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Sierpień 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Wrzesień 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Październik 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Listopad 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Grudzień 4 592,00 448,18 68,88 0,00 366,74 3 260,00 238,00 3 470,20
Rocznie 55 104,00 5 378,16 826,56 0,00 4 400,88 39 120,00 2 856,00 41 642,40
Wynagrodzenie pracownika 4 592 zł
Ubezpieczenie emerytalne 448 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 456 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Luty 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Marzec 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Kwiecień 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Maj 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Czerwiec 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Lipiec 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Sierpień 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Wrzesień 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Październik 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Listopad 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Grudzień 4 592,00 448,18 298,48 0,00 117,09 5 455,75 zł
Rocznie 55 104,00 5 378,16 3 581,76 0,00 1 405,08 65 469,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 592 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 456 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 546 zł
Całość - kwota brutto 4 016 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Lipiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Sierpień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Wrzesień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Październik 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Listopad 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Grudzień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 213,00 546,00 3 470,00
Rocznie 48 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 556,00 6 552,00 41 640,00
Wynagrodzenie pracownika 4 016 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 016 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Luty 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Marzec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Kwiecień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Maj 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Czerwiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Lipiec 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Sierpień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Wrzesień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Październik 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Listopad 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Grudzień 4 016,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 016,00 zł
Rocznie 48 192,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 192,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 016 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 470 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 016 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3470 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 470 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 899 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 185 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 3 899,00
Luty 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 286,00 0,00 3 899,00
Marzec 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 370,00 0,00 3 815,00
Kwiecień 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 0,00 3 271,00
Maj 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 0,00 3 271,00
Czerwiec 4 185,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 914,00 0,00 3 271,00
Lipiec 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Sierpień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Wrzesień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Październik 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Listopad 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Grudzień 4 185,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 830,00 0,00 3 091,41
Rocznie 50 220,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 664,00 0,00 39 974,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 185 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 899 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.