Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 626 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 375 zł
Zaliczka na podatek 171 zł
Całość - kwota brutto 4 835 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Luty 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Marzec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Kwiecień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Maj 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Czerwiec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Lipiec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Sierpień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Wrzesień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Październik 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Listopad 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Grudzień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 375,49 3 922,00 171,00 3 625,62
Rocznie 58 020,00 5 662,80 870,36 1 421,52 2 047,68 47 064,00 0,00 43 507,44
Wynagrodzenie pracownika 4 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 825 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Luty 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Marzec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Kwiecień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Maj 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Czerwiec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Lipiec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Sierpień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Wrzesień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Październik 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Listopad 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Grudzień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Rocznie 58 020,00 5 662,80 3 771,36 968,88 1 479,60 69 902,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 626 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 626 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 825 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 349 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 395 zł
Całość - kwota brutto 4 636 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Luty 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Marzec 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Kwiecień 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Maj 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Czerwiec 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Lipiec 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Sierpień 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Wrzesień 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Październik 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Listopad 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Grudzień 4 636,00 452,47 69,54 0,00 370,26 3 291,00 395,00 3 348,81
Rocznie 55 632,00 5 429,64 834,48 0,00 4 443,12 39 492,00 300,00 40 185,72
Wynagrodzenie pracownika 4 636 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 508 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Luty 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Marzec 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Kwiecień 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Maj 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Czerwiec 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Lipiec 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Sierpień 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Wrzesień 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Październik 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Listopad 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Grudzień 4 636,00 452,47 301,34 0,00 118,22 5 508,03 zł
Rocznie 55 632,00 5 429,64 3 616,08 0,00 1 418,64 66 096,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 636 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 349 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 349 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 508 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 4 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 892,00 6 612,00 42 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 548 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 380 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 221 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 293,00 0,00 3 548,11
Luty 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 293,00 0,00 3 548,11
Marzec 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 392,00 0,00 3 449,11
Kwiecień 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 926,00 0,00 2 915,11
Maj 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 926,00 0,00 2 915,11
Czerwiec 4 221,00 0,00 0,00 0,00 379,89 0,00 926,00 0,00 2 915,11
Lipiec 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Sierpień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Wrzesień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Październik 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Listopad 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Grudzień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 379,89 15,08 841,00 0,00 2 736,52
Rocznie 50 652,00 1 057,62 433,44 0,00 4 558,68 0,00 8 802,00 0,00 35 709,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 548 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.