Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 300 zł
Całość - kwota brutto 4 839 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Luty 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Marzec 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Kwiecień 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Maj 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Czerwiec 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Lipiec 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Sierpień 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Wrzesień 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Październik 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Listopad 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Grudzień 4 839,00 472,29 72,59 118,56 375,80 3 926,00 300,00 3 499,76
Rocznie 58 068,00 5 667,48 871,08 1 422,72 4 509,60 47 112,00 3 600,00 41 997,12
Wynagrodzenie pracownika 4 839 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 830 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Luty 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Marzec 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Kwiecień 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Maj 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Czerwiec 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Lipiec 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Sierpień 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Wrzesień 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Październik 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Listopad 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Grudzień 4 839,00 472,29 314,54 80,81 123,40 5 830,04 zł
Rocznie 58 068,00 5 667,48 3 774,48 969,72 1 480,80 69 960,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 839 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 830 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Całość - kwota brutto 4 631 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Luty 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Marzec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Kwiecień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Maj 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Czerwiec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Lipiec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Sierpień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Wrzesień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Październik 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Listopad 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Grudzień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Rocznie 55 572,00 5 423,88 833,64 0,00 4 438,32 39 456,00 2 880,00 41 996,16
Wynagrodzenie pracownika 4 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 502 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Luty 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Marzec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Kwiecień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Maj 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Czerwiec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Lipiec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Sierpień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Wrzesień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Październik 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Listopad 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Grudzień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Rocznie 55 572,00 5 423,88 3 612,24 0,00 1 417,08 66 025,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 631 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 502 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 4 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 892,00 6 612,00 42 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 362 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 224 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Luty 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Marzec 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Kwiecień 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Maj 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Czerwiec 4 224,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 362,00 0,00 3 499,66
Lipiec 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Sierpień 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Wrzesień 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Październik 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Listopad 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Grudzień 4 224,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 324,00 0,00 3 309,97
Rocznie 50 688,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 4 116,00 0,00 40 857,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 224 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ