Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 930 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 242 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 835 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Luty 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Marzec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Kwiecień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Maj 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Czerwiec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Lipiec 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Sierpień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Wrzesień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Październik 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Listopad 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Grudzień 4 835,00 471,90 72,53 118,46 241,74 3 922,00 0,00 3 930,37
Rocznie 58 020,00 5 662,80 870,36 1 421,52 2 900,88 47 064,00 0,00 47 164,44
Wynagrodzenie pracownika 4 835 zł
Ubezpieczenie emerytalne 472 zł
Ubezpieczenie rentowe 314 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 825 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Luty 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Marzec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Kwiecień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Maj 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Czerwiec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Lipiec 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Sierpień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Wrzesień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Październik 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Listopad 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Grudzień 4 835,00 471,90 314,28 80,74 123,30 5 825,22 zł
Rocznie 58 020,00 5 662,80 3 771,36 968,88 1 479,60 69 902,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 835 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 930 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 930 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 825 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 240 zł
Całość - kwota brutto 4 631 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Luty 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Marzec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Kwiecień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Maj 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Czerwiec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Lipiec 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Sierpień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Wrzesień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Październik 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Listopad 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Grudzień 4 631,00 451,99 69,47 0,00 369,86 3 288,00 240,00 3 499,68
Rocznie 55 572,00 5 423,88 833,64 0,00 4 438,32 39 456,00 2 880,00 41 996,16
Wynagrodzenie pracownika 4 631 zł
Ubezpieczenie emerytalne 452 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 502 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Luty 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Marzec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Kwiecień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Maj 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Czerwiec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Lipiec 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Sierpień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Wrzesień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Październik 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Listopad 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Grudzień 4 631,00 451,99 301,02 0,00 118,09 5 502,10 zł
Rocznie 55 572,00 5 423,88 3 612,24 0,00 1 417,08 66 025,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 631 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 502 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 500 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 551 zł
Całość - kwota brutto 4 051 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 241,00 551,00 3 500,00
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 892,00 6 612,00 42 000,00
Wynagrodzenie pracownika 4 051 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Luty 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Marzec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Kwiecień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Maj 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Czerwiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Lipiec 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Sierpień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Wrzesień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Październik 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Listopad 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Grudzień 4 051,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 051,00 zł
Rocznie 48 612,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 612,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 051 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 500 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 500 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3500 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 500 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 928 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 293 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 221 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 3 928,00
Luty 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 293,00 0,00 3 928,00
Marzec 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392,00 0,00 3 829,00
Kwiecień 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 0,00 3 295,00
Maj 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 0,00 3 295,00
Czerwiec 4 221,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 926,00 0,00 3 295,00
Lipiec 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Sierpień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Wrzesień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Październik 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Listopad 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Grudzień 4 221,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 841,00 0,00 3 116,41
Rocznie 50 652,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 802,00 0,00 40 268,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 221 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 928 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.