Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 568 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 369 zł
Zaliczka na podatek 162 zł
Całość - kwota brutto 4 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Luty 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Marzec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Kwiecień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Maj 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Czerwiec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Lipiec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Sierpień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Wrzesień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Październik 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Listopad 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Grudzień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 368,89 3 849,00 162,00 3 567,88
Rocznie 57 000,00 5 563,20 855,00 1 396,56 1 942,56 46 188,00 0,00 42 814,56
Wynagrodzenie pracownika 4 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Luty 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Marzec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Kwiecień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Maj 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Czerwiec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Lipiec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Sierpień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Wrzesień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Październik 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Listopad 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Grudzień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Rocznie 57 000,00 5 563,20 3 705,00 951,96 1 453,56 68 673,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 568 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 568 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 292 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 388 zł
Całość - kwota brutto 4 557 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Luty 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Marzec 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Kwiecień 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Maj 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Czerwiec 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Lipiec 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Sierpień 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Wrzesień 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Październik 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Listopad 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Grudzień 4 557,00 444,76 68,36 0,00 363,95 3 235,00 388,00 3 291,73
Rocznie 54 684,00 5 337,12 820,32 0,00 4 367,40 38 820,00 288,00 39 500,76
Wynagrodzenie pracownika 4 557 zł
Ubezpieczenie emerytalne 445 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 414 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Luty 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Marzec 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Kwiecień 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Maj 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Czerwiec 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Lipiec 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Sierpień 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Wrzesień 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Październik 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Listopad 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Grudzień 4 557,00 444,76 296,21 0,00 116,21 5 414,18 zł
Rocznie 54 684,00 5 337,12 3 554,52 0,00 1 394,52 64 970,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 557 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 292 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 292 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 414 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Całość - kwota brutto 3 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Luty 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Marzec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Kwiecień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Maj 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Czerwiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Lipiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Sierpień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Wrzesień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Październik 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Listopad 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Grudzień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Rocznie 47 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 220,00 6 492,00 41 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Luty 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Marzec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Kwiecień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Maj 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Czerwiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Lipiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Sierpień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Wrzesień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Październik 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Listopad 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Grudzień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Rocznie 47 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 495 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 373 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 280,00 0,00 3 494,68
Luty 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 280,00 0,00 3 494,68
Marzec 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 347,00 0,00 3 427,68
Kwiecień 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 902,00 0,00 2 872,68
Maj 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 902,00 0,00 2 872,68
Czerwiec 4 148,00 0,00 0,00 0,00 373,32 0,00 902,00 0,00 2 872,68
Lipiec 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Sierpień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Wrzesień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Październik 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Listopad 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Grudzień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 373,32 15,08 818,00 0,00 2 693,09
Rocznie 49 776,00 1 057,62 433,44 0,00 4 479,84 0,00 8 521,00 0,00 35 193,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 495 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.