Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 869 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 116 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 229 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 750 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Luty 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Marzec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Kwiecień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Maj 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Czerwiec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Lipiec 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Sierpień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Wrzesień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Październik 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Listopad 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Grudzień 4 750,00 463,60 71,25 116,38 229,33 3 849,00 0,00 3 869,44
Rocznie 57 000,00 5 563,20 855,00 1 396,56 2 751,96 46 188,00 0,00 46 433,28
Wynagrodzenie pracownika 4 750 zł
Ubezpieczenie emerytalne 464 zł
Ubezpieczenie rentowe 309 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 79 zł
Fundusz Pracy (FP) 116 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 723 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Luty 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Marzec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Kwiecień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Maj 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Czerwiec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Lipiec 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Sierpień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Wrzesień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Październik 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Listopad 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Grudzień 4 750,00 463,60 308,75 79,33 121,13 5 722,81 zł
Rocznie 57 000,00 5 563,20 3 705,00 951,96 1 453,56 68 673,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 750 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 869 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 869 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 723 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 364 zł
Zaliczka na podatek 236 zł
Całość - kwota brutto 4 552 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Luty 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Marzec 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Kwiecień 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Maj 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Czerwiec 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Lipiec 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Sierpień 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Wrzesień 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Październik 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Listopad 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Grudzień 4 552,00 444,28 68,28 0,00 363,55 3 232,00 236,00 3 439,89
Rocznie 54 624,00 5 331,36 819,36 0,00 4 362,60 38 784,00 2 832,00 41 278,68
Wynagrodzenie pracownika 4 552 zł
Ubezpieczenie emerytalne 444 zł
Ubezpieczenie rentowe 296 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 408 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Luty 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Marzec 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Kwiecień 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Maj 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Czerwiec 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Lipiec 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Sierpień 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Wrzesień 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Październik 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Listopad 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Grudzień 4 552,00 444,28 295,88 0,00 116,07 5 408,23 zł
Rocznie 54 624,00 5 331,36 3 550,56 0,00 1 392,84 64 898,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 552 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 408 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 541 zł
Całość - kwota brutto 3 981 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Luty 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Marzec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Kwiecień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Maj 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Czerwiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Lipiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Sierpień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Wrzesień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Październik 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Listopad 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Grudzień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 185,00 541,00 3 440,00
Rocznie 47 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 220,00 6 492,00 41 280,00
Wynagrodzenie pracownika 3 981 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 981 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Luty 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Marzec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Kwiecień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Maj 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Czerwiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Lipiec 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Sierpień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Wrzesień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Październik 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Listopad 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Grudzień 3 981,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 981,00 zł
Rocznie 47 772,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 772,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 981 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 440 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 981 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3440 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 440 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 148 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 3 868,00
Luty 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 3 868,00
Marzec 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 347,00 0,00 3 801,00
Kwiecień 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,00 0,00 3 246,00
Maj 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,00 0,00 3 246,00
Czerwiec 4 148,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 902,00 0,00 3 246,00
Lipiec 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Sierpień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Wrzesień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Październik 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Listopad 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Grudzień 4 148,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 818,00 0,00 3 066,41
Rocznie 49 776,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 521,00 0,00 39 673,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 148 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 868 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ