Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 578 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 71 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 163 zł
Całość - kwota brutto 4 764 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Luty 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Marzec 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Kwiecień 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Maj 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Czerwiec 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Lipiec 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Sierpień 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Wrzesień 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Październik 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Listopad 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Grudzień 4 764,00 464,97 71,46 116,72 369,98 3 861,00 163,00 3 577,87
Rocznie 57 168,00 5 579,64 857,52 1 400,64 1 959,84 46 332,00 0,00 42 934,44
Wynagrodzenie pracownika 4 764 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 740 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Luty 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Marzec 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Kwiecień 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Maj 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Czerwiec 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Lipiec 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Sierpień 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Wrzesień 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Październik 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Listopad 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Grudzień 4 764,00 464,97 309,66 79,56 121,48 5 739,67 zł
Rocznie 57 168,00 5 579,64 3 715,92 954,72 1 457,76 68 876,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 764 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 578 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 578 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 740 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 301 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 389 zł
Całość - kwota brutto 4 570 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Luty 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Marzec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Kwiecień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Maj 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Czerwiec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Lipiec 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Sierpień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Wrzesień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Październik 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Listopad 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Grudzień 4 570,00 446,03 68,55 0,00 364,99 3 244,00 389,00 3 301,15
Rocznie 54 840,00 5 352,36 822,60 0,00 4 379,88 38 928,00 288,00 39 613,80
Wynagrodzenie pracownika 4 570 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Luty 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Marzec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Kwiecień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Maj 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Czerwiec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Lipiec 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Sierpień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Wrzesień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Październik 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Listopad 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Grudzień 4 570,00 446,03 297,05 0,00 116,54 5 429,62 zł
Rocznie 54 840,00 5 352,36 3 564,60 0,00 1 398,48 65 155,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 570 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 301 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 301 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 543 zł
Całość - kwota brutto 3 993 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Luty 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Marzec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Kwiecień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Maj 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Czerwiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Lipiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Sierpień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Wrzesień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Październik 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Listopad 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Grudzień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Rocznie 47 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 328,00 6 516,00 41 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 993 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Luty 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Marzec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Kwiecień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Maj 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Czerwiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Lipiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Sierpień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Wrzesień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Październik 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Listopad 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Grudzień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Rocznie 47 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 993 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 505 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 282 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 161 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 282,00 0,00 3 504,51
Luty 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 282,00 0,00 3 504,51
Marzec 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 355,00 0,00 3 431,51
Kwiecień 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 907,00 0,00 2 879,51
Maj 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 907,00 0,00 2 879,51
Czerwiec 4 161,00 0,00 0,00 0,00 374,49 0,00 907,00 0,00 2 879,51
Lipiec 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Sierpień 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Wrzesień 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Październik 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Listopad 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Grudzień 4 161,00 176,27 72,24 0,00 374,49 15,08 822,00 0,00 2 700,92
Rocznie 49 932,00 1 057,62 433,44 0,00 4 493,88 0,00 8 572,00 0,00 35 284,58

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 161 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 505 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.