Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 370 zł
Zaliczka na podatek 294 zł
Całość - kwota brutto 4 768 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Luty 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Marzec 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Kwiecień 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Maj 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Czerwiec 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Lipiec 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Sierpień 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Wrzesień 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Październik 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Listopad 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Grudzień 4 768,00 465,36 71,52 116,82 370,29 3 864,00 294,00 3 450,01
Rocznie 57 216,00 5 584,32 858,24 1 401,84 4 443,48 46 368,00 3 528,00 41 400,12
Wynagrodzenie pracownika 4 768 zł
Ubezpieczenie emerytalne 465 zł
Ubezpieczenie rentowe 310 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 745 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Luty 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Marzec 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Kwiecień 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Maj 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Czerwiec 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Lipiec 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Sierpień 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Wrzesień 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Październik 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Listopad 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Grudzień 4 768,00 465,36 309,92 79,63 121,59 5 744,50 zł
Rocznie 57 216,00 5 584,32 3 719,04 955,56 1 459,08 68 934,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 768 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 745 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 365 zł
Zaliczka na podatek 237 zł
Całość - kwota brutto 4 566 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Luty 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Marzec 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Kwiecień 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Maj 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Czerwiec 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Lipiec 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Sierpień 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Wrzesień 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Październik 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Listopad 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Grudzień 4 566,00 445,64 68,49 0,00 364,67 3 242,00 237,00 3 450,20
Rocznie 54 792,00 5 347,68 821,88 0,00 4 376,04 38 904,00 2 844,00 41 402,40
Wynagrodzenie pracownika 4 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 425 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Luty 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Marzec 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Kwiecień 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Maj 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Czerwiec 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Lipiec 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Sierpień 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Wrzesień 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Październik 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Listopad 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Grudzień 4 566,00 445,64 296,79 0,00 116,44 5 424,87 zł
Rocznie 54 792,00 5 347,68 3 561,48 0,00 1 397,28 65 098,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 425 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 543 zł
Całość - kwota brutto 3 993 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Luty 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Marzec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Kwiecień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Maj 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Czerwiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Lipiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Sierpień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Wrzesień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Październik 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Listopad 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Grudzień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 194,00 543,00 3 450,00
Rocznie 47 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 328,00 6 516,00 41 400,00
Wynagrodzenie pracownika 3 993 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 993 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Luty 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Marzec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Kwiecień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Maj 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Czerwiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Lipiec 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Sierpień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Wrzesień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Październik 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Listopad 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Grudzień 3 993,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 993,00 zł
Rocznie 47 916,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47 916,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 993 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 450 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 993 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3450 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 450 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 352 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 164 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Luty 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Marzec 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Kwiecień 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Maj 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Czerwiec 4 164,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 352,00 0,00 3 449,66
Lipiec 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Sierpień 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Wrzesień 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Październik 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Listopad 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Grudzień 4 164,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 313,00 0,00 3 260,97
Rocznie 49 968,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 990,00 0,00 40 263,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 164 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 450 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ