Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3510 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 940 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 244 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 849 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Luty 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Marzec 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Kwiecień 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Maj 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Czerwiec 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Lipiec 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Sierpień 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Wrzesień 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Październik 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Listopad 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Grudzień 4 849,00 473,26 72,74 118,80 243,78 3 934,00 0,00 3 940,42
Rocznie 58 188,00 5 679,12 872,88 1 425,60 2 925,36 47 208,00 0,00 47 285,04
Wynagrodzenie pracownika 4 849 zł
Ubezpieczenie emerytalne 473 zł
Ubezpieczenie rentowe 315 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 842 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Luty 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Marzec 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Kwiecień 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Maj 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Czerwiec 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Lipiec 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Sierpień 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Wrzesień 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Październik 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Listopad 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Grudzień 4 849,00 473,26 315,19 80,98 123,65 5 842,08 zł
Rocznie 58 188,00 5 679,12 3 782,28 971,76 1 483,80 70 104,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 849 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 940 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 940 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 842 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3510 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 241 zł
Całość - kwota brutto 4 645 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Luty 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Marzec 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Kwiecień 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Maj 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Czerwiec 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Lipiec 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Sierpień 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Wrzesień 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Październik 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Listopad 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Grudzień 4 645,00 453,35 69,68 0,00 370,98 3 298,00 241,00 3 509,99
Rocznie 55 740,00 5 440,20 836,16 0,00 4 451,76 39 576,00 2 892,00 42 119,88
Wynagrodzenie pracownika 4 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 453 zł
Ubezpieczenie rentowe 302 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 519 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Luty 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Marzec 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Kwiecień 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Maj 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Czerwiec 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Lipiec 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Sierpień 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Wrzesień 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Październik 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Listopad 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Grudzień 4 645,00 453,35 301,93 0,00 118,45 5 518,73 zł
Rocznie 55 740,00 5 440,20 3 623,16 0,00 1 421,40 66 224,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 645 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 519 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3510 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 510 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 553 zł
Całość - kwota brutto 4 063 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Luty 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Marzec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Kwiecień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Maj 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Czerwiec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Lipiec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Sierpień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Wrzesień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Październik 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Listopad 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Grudzień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 250,00 553,00 3 510,00
Rocznie 48 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 000,00 6 636,00 42 120,00
Wynagrodzenie pracownika 4 063 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Luty 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Marzec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Kwiecień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Maj 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Czerwiec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Lipiec 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Sierpień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Wrzesień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Październik 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Listopad 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Grudzień 4 063,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 063,00 zł
Rocznie 48 756,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 756,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 063 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 510 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 510 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3510 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 510 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 233 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 3 938,00
Luty 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,00 0,00 3 938,00
Marzec 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 399,00 0,00 3 834,00
Kwiecień 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 3 303,00
Maj 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 3 303,00
Czerwiec 4 233,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 930,00 0,00 3 303,00
Lipiec 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Sierpień 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Wrzesień 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Październik 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Listopad 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Grudzień 4 233,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 845,00 0,00 3 124,41
Rocznie 50 796,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 849,00 0,00 40 365,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 233 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 938 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ