Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 645 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 378 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 4 864 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Luty 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Marzec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Kwiecień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Maj 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Czerwiec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Lipiec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Sierpień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Wrzesień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Październik 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Listopad 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Grudzień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 377,74 3 947,00 174,00 3 645,40
Rocznie 58 368,00 5 696,76 875,52 1 430,04 2 083,68 47 364,00 0,00 43 744,80
Wynagrodzenie pracownika 4 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 316 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Luty 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Marzec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Kwiecień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Maj 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Czerwiec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Lipiec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Sierpień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Wrzesień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Październik 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Listopad 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Grudzień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Rocznie 58 368,00 5 696,76 3 793,92 974,76 1 488,36 70 321,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 864 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 645 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 645 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 368 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 397 zł
Całość - kwota brutto 4 662 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Luty 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Marzec 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Kwiecień 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Maj 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Czerwiec 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Lipiec 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Sierpień 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Wrzesień 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Październik 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Listopad 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Grudzień 4 662,00 455,01 69,93 0,00 372,34 3 310,00 397,00 3 367,52
Rocznie 55 944,00 5 460,12 839,16 0,00 4 468,08 39 720,00 300,00 40 410,24
Wynagrodzenie pracownika 4 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 539 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Luty 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Marzec 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Kwiecień 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Maj 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Czerwiec 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Lipiec 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Sierpień 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Wrzesień 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Październik 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Listopad 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Grudzień 4 662,00 455,01 303,03 0,00 118,88 5 538,92 zł
Rocznie 55 944,00 5 460,12 3 636,36 0,00 1 426,56 66 467,04 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 662 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 368 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 368 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 539 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Całość - kwota brutto 4 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Luty 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Marzec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Kwiecień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Maj 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Czerwiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Lipiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Sierpień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Wrzesień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Październik 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Listopad 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Grudzień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Rocznie 48 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 108,00 6 648,00 42 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Luty 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Marzec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Kwiecień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Maj 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Czerwiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Lipiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Sierpień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Wrzesień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Październik 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Listopad 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Grudzień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Rocznie 48 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 297,00 0,00 3 565,95
Luty 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 297,00 0,00 3 565,95
Marzec 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 407,00 0,00 3 455,95
Kwiecień 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 933,00 0,00 2 929,95
Maj 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 933,00 0,00 2 929,95
Czerwiec 4 245,00 0,00 0,00 0,00 382,05 0,00 933,00 0,00 2 929,95
Lipiec 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Sierpień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Wrzesień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Październik 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Listopad 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Grudzień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 382,05 15,08 849,00 0,00 2 750,36
Rocznie 50 940,00 1 057,62 433,44 0,00 4 584,60 0,00 8 894,00 0,00 35 879,86

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 566 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.