Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 951 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 73 zł
Ubezpieczenie chorobowe 119 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 246 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 864 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Luty 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Marzec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Kwiecień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Maj 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Czerwiec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Lipiec 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Sierpień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Wrzesień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Październik 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Listopad 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Grudzień 4 864,00 474,73 72,96 119,17 245,99 3 947,00 0,00 3 951,15
Rocznie 58 368,00 5 696,76 875,52 1 430,04 2 951,88 47 364,00 0,00 47 413,80
Wynagrodzenie pracownika 4 864 zł
Ubezpieczenie emerytalne 475 zł
Ubezpieczenie rentowe 316 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 119 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 860 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Luty 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Marzec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Kwiecień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Maj 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Czerwiec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Lipiec 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Sierpień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Wrzesień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Październik 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Listopad 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Grudzień 4 864,00 474,73 316,16 81,23 124,03 5 860,15 zł
Rocznie 58 368,00 5 696,76 3 793,92 974,76 1 488,36 70 321,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 864 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 951 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 951 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 860 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 70 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 372 zł
Zaliczka na podatek 242 zł
Całość - kwota brutto 4 659 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Luty 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Marzec 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Kwiecień 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Maj 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Czerwiec 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Lipiec 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Sierpień 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Wrzesień 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Październik 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Listopad 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Grudzień 4 659,00 454,72 69,89 0,00 372,10 3 308,00 242,00 3 520,29
Rocznie 55 908,00 5 456,64 838,68 0,00 4 465,20 39 696,00 2 904,00 42 243,48
Wynagrodzenie pracownika 4 659 zł
Ubezpieczenie emerytalne 455 zł
Ubezpieczenie rentowe 303 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 114 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 535 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Luty 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Marzec 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Kwiecień 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Maj 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Czerwiec 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Lipiec 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Sierpień 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Wrzesień 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Październik 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Listopad 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Grudzień 4 659,00 454,72 302,84 0,00 118,81 5 535,37 zł
Rocznie 55 908,00 5 456,64 3 634,08 0,00 1 425,72 66 424,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 659 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 535 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 520 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 554 zł
Całość - kwota brutto 4 074 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Luty 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Marzec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Kwiecień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Maj 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Czerwiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Lipiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Sierpień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Wrzesień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Październik 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Listopad 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Grudzień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 259,00 554,00 3 520,00
Rocznie 48 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 108,00 6 648,00 42 240,00
Wynagrodzenie pracownika 4 074 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 074 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Luty 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Marzec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Kwiecień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Maj 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Czerwiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Lipiec 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Sierpień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Wrzesień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Październik 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Listopad 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Grudzień 4 074,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 074,00 zł
Rocznie 48 888,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 888,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 074 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 520 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 520 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 074 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3520 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 520 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 297 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 245 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 3 948,00
Luty 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 297,00 0,00 3 948,00
Marzec 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407,00 0,00 3 838,00
Kwiecień 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00 3 312,00
Maj 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00 3 312,00
Czerwiec 4 245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 933,00 0,00 3 312,00
Lipiec 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Sierpień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Wrzesień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Październik 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Listopad 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Grudzień 4 245,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 849,00 0,00 3 132,41
Rocznie 50 940,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 894,00 0,00 40 464,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 245 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 948 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.