Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 295 zł
Całość - kwota brutto 4 782 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Luty 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Marzec 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Kwiecień 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Maj 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Czerwiec 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Lipiec 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Sierpień 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Wrzesień 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Październik 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Listopad 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Grudzień 4 782,00 466,72 71,73 117,16 371,38 3 876,00 295,00 3 460,01
Rocznie 57 384,00 5 600,64 860,76 1 405,92 4 456,56 46 512,00 3 540,00 41 520,12
Wynagrodzenie pracownika 4 782 zł
Ubezpieczenie emerytalne 467 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 761 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Luty 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Marzec 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Kwiecień 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Maj 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Czerwiec 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Lipiec 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Sierpień 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Wrzesień 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Październik 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Listopad 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Grudzień 4 782,00 466,72 310,83 79,86 121,94 5 761,35 zł
Rocznie 57 384,00 5 600,64 3 729,96 958,32 1 463,28 69 136,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 782 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 761 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 238 zł
Całość - kwota brutto 4 579 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Luty 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Marzec 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Kwiecień 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Maj 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Czerwiec 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Lipiec 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Sierpień 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Wrzesień 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Październik 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Listopad 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Grudzień 4 579,00 446,91 68,69 0,00 365,71 3 251,00 238,00 3 459,69
Rocznie 54 948,00 5 362,92 824,28 0,00 4 388,52 39 012,00 2 856,00 41 516,28
Wynagrodzenie pracownika 4 579 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Luty 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Marzec 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Kwiecień 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Maj 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Czerwiec 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Lipiec 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Sierpień 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Wrzesień 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Październik 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Listopad 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Grudzień 4 579,00 446,91 297,64 0,00 116,77 5 440,32 zł
Rocznie 54 948,00 5 362,92 3 571,68 0,00 1 401,24 65 283,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 579 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Całość - kwota brutto 4 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Luty 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Marzec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Kwiecień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Maj 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Czerwiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Lipiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Sierpień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Wrzesień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Październik 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Listopad 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Grudzień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Rocznie 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 448,00 6 540,00 41 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Luty 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Marzec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Kwiecień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Maj 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Czerwiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Lipiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Sierpień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Wrzesień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Październik 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Listopad 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Grudzień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Rocznie 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 338 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 180 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Luty 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Marzec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Kwiecień 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Maj 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Czerwiec 4 180,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 338,00 0,00 3 460,19
Lipiec 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Sierpień 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Wrzesień 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Październik 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Listopad 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Grudzień 4 180,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 296,00 0,00 3 256,99
Rocznie 50 160,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 804,00 0,00 40 303,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 180 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ