Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 588 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 117 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 371 zł
Zaliczka na podatek 165 zł
Całość - kwota brutto 4 779 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Luty 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Marzec 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Kwiecień 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Maj 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Czerwiec 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Lipiec 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Sierpień 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Wrzesień 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Październik 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Listopad 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Grudzień 4 779,00 466,43 71,69 117,09 371,14 3 874,00 165,00 3 587,65
Rocznie 57 348,00 5 597,16 860,28 1 405,08 1 978,56 46 488,00 0,00 43 051,80
Wynagrodzenie pracownika 4 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 466 zł
Ubezpieczenie rentowe 311 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 80 zł
Fundusz Pracy (FP) 117 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 758 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Luty 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Marzec 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Kwiecień 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Maj 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Czerwiec 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Lipiec 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Sierpień 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Wrzesień 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Październik 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Listopad 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Grudzień 4 779,00 466,43 310,64 79,81 121,87 5 757,75 zł
Rocznie 57 348,00 5 597,16 3 727,68 957,72 1 462,44 69 093,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 779 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 588 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 588 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 758 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 366 zł
Zaliczka na podatek 390 zł
Całość - kwota brutto 4 583 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Luty 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Marzec 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Kwiecień 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Maj 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Czerwiec 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Lipiec 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Sierpień 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Wrzesień 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Październik 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Listopad 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Grudzień 4 583,00 447,30 68,75 0,00 366,03 3 254,00 390,00 3 310,44
Rocznie 54 996,00 5 367,60 825,00 0,00 4 392,36 39 048,00 288,00 39 725,28
Wynagrodzenie pracownika 4 583 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 445 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Luty 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Marzec 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Kwiecień 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Maj 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Czerwiec 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Lipiec 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Sierpień 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Wrzesień 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Październik 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Listopad 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Grudzień 4 583,00 447,30 297,90 0,00 116,86 5 445,06 zł
Rocznie 54 996,00 5 367,60 3 574,80 0,00 1 402,32 65 340,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 583 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 445 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 460 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 545 zł
Całość - kwota brutto 4 005 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Luty 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Marzec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Kwiecień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Maj 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Czerwiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Lipiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Sierpień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Wrzesień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Październik 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Listopad 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Grudzień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 204,00 545,00 3 460,00
Rocznie 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 448,00 6 540,00 41 520,00
Wynagrodzenie pracownika 4 005 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 005 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Luty 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Marzec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Kwiecień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Maj 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Czerwiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Lipiec 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Sierpień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Wrzesień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Październik 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Listopad 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Grudzień 4 005,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 005,00 zł
Rocznie 48 060,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 060,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 005 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 460 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 460 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 005 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3460 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 460 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 376 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 173 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 284,00 0,00 3 513,43
Luty 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 284,00 0,00 3 513,43
Marzec 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 362,00 0,00 3 435,43
Kwiecień 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 910,00 0,00 2 887,43
Maj 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 910,00 0,00 2 887,43
Czerwiec 4 173,00 0,00 0,00 0,00 375,57 0,00 910,00 0,00 2 887,43
Lipiec 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Sierpień 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Wrzesień 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Październik 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Listopad 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Grudzień 4 173,00 176,27 72,24 0,00 375,57 15,08 826,00 0,00 2 707,84
Rocznie 50 076,00 1 057,62 433,44 0,00 4 506,84 0,00 8 616,00 0,00 35 371,62

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 173 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 513 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.