Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3490 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 617 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 72 zł
Ubezpieczenie chorobowe 118 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 374 zł
Zaliczka na podatek 169 zł
Całość - kwota brutto 4 821 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Luty 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Marzec 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Kwiecień 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Maj 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Czerwiec 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Lipiec 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Sierpień 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Wrzesień 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Październik 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Listopad 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Grudzień 4 821,00 470,53 72,32 118,11 374,40 3 910,00 169,00 3 616,64
Rocznie 57 852,00 5 646,36 867,84 1 417,32 2 030,40 46 920,00 0,00 43 399,68
Wynagrodzenie pracownika 4 821 zł
Ubezpieczenie emerytalne 471 zł
Ubezpieczenie rentowe 313 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 81 zł
Fundusz Pracy (FP) 118 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Luty 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Marzec 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Kwiecień 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Maj 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Czerwiec 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Lipiec 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Sierpień 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Wrzesień 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Październik 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Listopad 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Grudzień 4 821,00 470,53 313,37 80,51 122,93 5 808,34 zł
Rocznie 57 852,00 5 646,36 3 760,44 966,12 1 475,16 69 700,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 821 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 617 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 617 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3490 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 339 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 369 zł
Zaliczka na podatek 394 zł
Całość - kwota brutto 4 623 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Luty 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Marzec 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Kwiecień 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Maj 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Czerwiec 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Lipiec 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Sierpień 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Wrzesień 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Październik 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Listopad 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Grudzień 4 623,00 451,20 69,35 0,00 369,22 3 282,00 394,00 3 339,39
Rocznie 55 476,00 5 414,40 832,20 0,00 4 430,64 39 384,00 300,00 40 072,68
Wynagrodzenie pracownika 4 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 493 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Luty 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Marzec 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Kwiecień 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Maj 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Czerwiec 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Lipiec 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Sierpień 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Wrzesień 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Październik 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Listopad 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Grudzień 4 623,00 451,20 300,50 0,00 117,88 5 492,58 zł
Rocznie 55 476,00 5 414,40 3 606,00 0,00 1 414,56 65 910,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 339 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 339 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 493 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3490 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 490 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 549 zł
Całość - kwota brutto 4 039 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Luty 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Marzec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Kwiecień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Maj 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Czerwiec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Lipiec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Sierpień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Wrzesień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Październik 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Listopad 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Grudzień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 231,00 549,00 3 490,00
Rocznie 48 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 772,00 6 588,00 41 880,00
Wynagrodzenie pracownika 4 039 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 4 039 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Luty 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Marzec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Kwiecień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Maj 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Czerwiec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Lipiec 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Sierpień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Wrzesień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Październik 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Listopad 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Grudzień 4 039,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 039,00 zł
Rocznie 48 468,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 468,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 039 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 490 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 490 zł netto poniesie łączny koszt równy 4 039 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3490 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 490 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 379 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 209 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 291,00 0,00 3 539,19
Luty 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 291,00 0,00 3 539,19
Marzec 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 385,00 0,00 3 445,19
Kwiecień 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 922,00 0,00 2 908,19
Maj 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 922,00 0,00 2 908,19
Czerwiec 4 209,00 0,00 0,00 0,00 378,81 0,00 922,00 0,00 2 908,19
Lipiec 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Sierpień 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Wrzesień 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Październik 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Listopad 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Grudzień 4 209,00 176,27 72,24 0,00 378,81 15,08 837,00 0,00 2 729,60
Rocznie 50 508,00 1 057,62 433,44 0,00 4 545,72 0,00 8 755,00 0,00 35 625,74

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 209 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 539 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.