Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3400 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 400 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 648 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 264 zł
Zaliczka na podatek 22 zł
Całość - kwota brutto 3 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Luty 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Marzec 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Kwiecień 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Maj 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Czerwiec 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Lipiec 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Sierpień 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Wrzesień 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Październik 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Listopad 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Grudzień 3 400,00 331,84 51,00 83,30 264,05 2 684,00 22,00 2 647,81
Rocznie 40 800,00 3 982,08 612,00 999,60 264,96 32 208,00 0,00 31 773,72
Wynagrodzenie pracownika 3 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 096 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Luty 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Marzec 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Kwiecień 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Maj 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Czerwiec 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Lipiec 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Sierpień 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Wrzesień 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Październik 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Listopad 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Grudzień 3 400,00 331,84 221,00 56,78 86,70 4 096,32 zł
Rocznie 40 800,00 3 982,08 2 652,00 681,36 1 040,40 49 155,84 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 648 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 096 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3400 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 290 zł
Całość - kwota brutto 3 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Luty 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Marzec 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Kwiecień 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Maj 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Czerwiec 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Lipiec 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Sierpień 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Wrzesień 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Październik 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Listopad 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Grudzień 3 400,00 331,84 51,00 0,00 271,54 2 414,00 290,00 2 455,94
Rocznie 40 800,00 3 982,08 612,00 0,00 3 258,48 28 968,00 216,00 29 471,28
Wynagrodzenie pracownika 3 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 332 zł
Ubezpieczenie rentowe 221 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 040 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Luty 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Marzec 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Kwiecień 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Maj 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Czerwiec 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Lipiec 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Sierpień 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Wrzesień 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Październik 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Listopad 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Grudzień 3 400,00 331,84 221,00 0,00 86,70 4 039,54 zł
Rocznie 40 800,00 3 982,08 2 652,00 0,00 1 040,40 48 474,48 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 040 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3400 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 938 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 462 zł
Całość - kwota brutto 3 400 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Luty 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Marzec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Kwiecień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Maj 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Czerwiec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Lipiec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Sierpień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Wrzesień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Październik 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Listopad 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Grudzień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 720,00 462,00 2 938,00
Rocznie 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 640,00 5 544,00 35 256,00
Wynagrodzenie pracownika 3 400 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 400 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Luty 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Marzec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Kwiecień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Maj 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Czerwiec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Lipiec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Sierpień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Wrzesień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Październik 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Listopad 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Grudzień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 400,00 zł
Rocznie 40 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 800,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 938 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 400 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 400 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3400 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 400 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 941 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 306 zł
Zaliczka na podatek 153 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 400 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 153,00 0,00 2 941,00
Luty 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 153,00 0,00 2 941,00
Marzec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 153,00 0,00 2 941,00
Kwiecień 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 393,00 0,00 2 701,00
Maj 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 663,00 0,00 2 431,00
Czerwiec 3 400,00 0,00 0,00 0,00 306,00 0,00 663,00 0,00 2 431,00
Lipiec 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Sierpień 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Wrzesień 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Październik 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Listopad 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Grudzień 3 400,00 176,27 72,24 0,00 306,00 15,08 579,00 0,00 2 251,41
Rocznie 40 800,00 1 057,62 433,44 0,00 3 672,00 0,00 5 652,00 0,00 29 894,46

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 400 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 941 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.