Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3600 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 620 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 18 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Luty 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Marzec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Kwiecień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Maj 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Czerwiec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Lipiec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Sierpień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Wrzesień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Październik 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Listopad 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Grudzień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 18,00 2 620,40
Rocznie 40 320,00 3 935,28 604,80 987,84 214,56 31 788,00 0,00 31 444,80
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Luty 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Marzec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Kwiecień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Maj 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Czerwiec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Lipiec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Sierpień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Wrzesień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Październik 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Listopad 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Grudzień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Rocznie 40 320,00 3 935,28 2 620,80 673,32 1 028,16 48 577,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 620 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 427 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 286 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Luty 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Marzec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Kwiecień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Maj 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Czerwiec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Lipiec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Sierpień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Wrzesień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Październik 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Listopad 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Grudzień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 286,00 2 427,11
Rocznie 40 320,00 3 935,28 604,80 0,00 3 220,20 28 620,00 216,00 29 125,32
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 992 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Luty 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Marzec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Kwiecień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Maj 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Czerwiec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Lipiec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Sierpień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Wrzesień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Październik 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Listopad 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Grudzień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Rocznie 40 320,00 3 935,28 2 620,80 0,00 1 028,16 47 904,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 427 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 992 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Lipiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Sierpień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Wrzesień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Październik 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Listopad 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Grudzień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Rocznie 40 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 256,00 5 484,00 34 836,00
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Lipiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Sierpień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Wrzesień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Październik 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Listopad 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Grudzień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Rocznie 40 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 903 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 302 zł
Zaliczka na podatek 146 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 146,00 0,00 2 911,60
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 146,00 0,00 2 911,60
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 146,00 0,00 2 911,60
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 362,00 0,00 2 695,60
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 650,00 0,00 2 407,60
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 302,40 0,00 650,00 0,00 2 407,60
Lipiec 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Sierpień 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Wrzesień 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Październik 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Listopad 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Grudzień 3 360,00 176,27 72,24 0,00 302,40 15,08 566,00 0,00 2 228,01
Rocznie 40 320,00 1 057,62 433,44 0,00 3 628,80 0,00 5 496,00 0,00 29 613,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 912 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.