Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3360 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 456 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 261 zł
Zaliczka na podatek 182 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Luty 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Marzec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Kwiecień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Maj 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Czerwiec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Lipiec 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Sierpień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Wrzesień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Październik 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Listopad 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Grudzień 3 360,00 327,94 50,40 82,32 260,94 2 649,00 182,00 2 456,40
Rocznie 40 320,00 3 935,28 604,80 987,84 3 131,28 31 788,00 2 184,00 29 476,80
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 048 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Luty 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Marzec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Kwiecień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Maj 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Czerwiec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Lipiec 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Sierpień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Wrzesień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Październik 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Listopad 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Grudzień 3 360,00 327,94 218,40 56,11 85,68 4 048,13 zł
Rocznie 40 320,00 3 935,28 2 620,80 673,32 1 028,16 48 577,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 456 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 048 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3360 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 539 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Luty 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Marzec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Kwiecień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Maj 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Czerwiec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Lipiec 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Sierpień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Wrzesień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Październik 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Listopad 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Grudzień 3 360,00 327,94 50,40 0,00 268,35 2 385,00 174,00 2 539,31
Rocznie 40 320,00 3 935,28 604,80 0,00 3 220,20 28 620,00 2 088,00 30 471,72
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 328 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 992 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Luty 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Marzec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Kwiecień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Maj 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Czerwiec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Lipiec 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Sierpień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Wrzesień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Październik 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Listopad 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Grudzień 3 360,00 327,94 218,40 0,00 85,68 3 992,02 zł
Rocznie 40 320,00 3 935,28 2 620,80 0,00 1 028,16 47 904,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 539 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 992 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3360 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 903 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 457 zł
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Lipiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Sierpień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Wrzesień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Październik 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Listopad 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Grudzień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 688,00 457,00 2 903,00
Rocznie 40 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 256,00 5 484,00 34 836,00
Wynagrodzenie pracownika 3 360 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 360 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Lipiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Sierpień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Wrzesień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Październik 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Listopad 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Grudzień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 360,00 zł
Rocznie 40 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 320,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 903 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 360 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 360 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3360 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 360 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 199 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 360 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Luty 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Marzec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Kwiecień 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Maj 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Czerwiec 3 360,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 199,00 0,00 2 779,19
Lipiec 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Sierpień 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Wrzesień 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Październik 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Listopad 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Grudzień 3 360,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 157,00 0,00 2 575,99
Rocznie 40 320,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 136,00 0,00 32 131,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 360 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 779 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ