Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3390 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 390 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 641 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 263 zł
Zaliczka na podatek 21 zł
Całość - kwota brutto 3 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Luty 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Marzec 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Kwiecień 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Maj 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Czerwiec 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Lipiec 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Sierpień 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Wrzesień 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Październik 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Listopad 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Grudzień 3 390,00 330,86 50,85 83,06 263,27 2 675,00 21,00 2 640,96
Rocznie 40 680,00 3 970,32 610,20 996,72 252,00 32 100,00 0,00 31 691,52
Wynagrodzenie pracownika 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 084 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Luty 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Marzec 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Kwiecień 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Maj 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Czerwiec 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Lipiec 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Sierpień 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Wrzesień 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Październik 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Listopad 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Grudzień 3 390,00 330,86 220,35 56,61 86,45 4 084,27 zł
Rocznie 40 680,00 3 970,32 2 644,20 679,32 1 037,40 49 011,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 641 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 084 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3390 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 449 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 271 zł
Zaliczka na podatek 289 zł
Całość - kwota brutto 3 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Luty 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Marzec 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Kwiecień 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Maj 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Czerwiec 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Lipiec 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Sierpień 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Wrzesień 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Październik 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Listopad 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Grudzień 3 390,00 330,86 50,85 0,00 270,75 2 407,00 289,00 2 448,70
Rocznie 40 680,00 3 970,32 610,20 0,00 3 249,00 28 884,00 216,00 29 384,40
Wynagrodzenie pracownika 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 331 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 028 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Luty 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Marzec 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Kwiecień 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Maj 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Czerwiec 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Lipiec 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Sierpień 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Wrzesień 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Październik 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Listopad 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Grudzień 3 390,00 330,86 220,35 0,00 86,45 4 027,66 zł
Rocznie 40 680,00 3 970,32 2 644,20 0,00 1 037,40 48 331,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 449 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 028 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3390 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 929 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 461 zł
Całość - kwota brutto 3 390 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Luty 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Marzec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Kwiecień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Maj 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Czerwiec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Lipiec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Sierpień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Wrzesień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Październik 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Listopad 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Grudzień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 712,00 461,00 2 929,00
Rocznie 40 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 544,00 5 532,00 35 148,00
Wynagrodzenie pracownika 3 390 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 390 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Luty 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Marzec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Kwiecień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Maj 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Czerwiec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Lipiec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Sierpień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Wrzesień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Październik 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Listopad 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Grudzień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 390,00 zł
Rocznie 40 680,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 680,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 929 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 390 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 390 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3390 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 390 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 934 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 305 zł
Zaliczka na podatek 151 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 390 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 151,00 0,00 2 933,90
Luty 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 151,00 0,00 2 933,90
Marzec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 151,00 0,00 2 933,90
Kwiecień 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 385,00 0,00 2 699,90
Maj 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 660,00 0,00 2 424,90
Czerwiec 3 390,00 0,00 0,00 0,00 305,10 0,00 660,00 0,00 2 424,90
Lipiec 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Sierpień 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Wrzesień 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Październik 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Listopad 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Grudzień 3 390,00 176,27 72,24 0,00 305,10 15,08 575,00 0,00 2 246,31
Rocznie 40 680,00 1 057,62 433,44 0,00 3 661,20 0,00 5 608,00 0,00 29 829,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 390 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 934 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.