Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3430 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 430 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 668 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 266 zł
Zaliczka na podatek 25 zł
Całość - kwota brutto 3 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Luty 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Marzec 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Kwiecień 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Maj 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Czerwiec 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Lipiec 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Sierpień 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Wrzesień 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Październik 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Listopad 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Grudzień 3 430,00 334,77 51,45 84,04 266,38 2 710,00 25,00 2 668,36
Rocznie 41 160,00 4 017,24 617,40 1 008,48 302,40 32 520,00 0,00 32 020,32
Wynagrodzenie pracownika 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 223 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 132 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Luty 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Marzec 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Kwiecień 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Maj 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Czerwiec 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Lipiec 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Sierpień 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Wrzesień 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Październik 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Listopad 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Grudzień 3 430,00 334,77 222,95 57,28 87,47 4 132,47 zł
Rocznie 41 160,00 4 017,24 2 675,40 687,36 1 049,64 49 589,64 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 668 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 132 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3430 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 478 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 274 zł
Zaliczka na podatek 292 zł
Całość - kwota brutto 3 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Luty 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Marzec 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Kwiecień 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Maj 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Czerwiec 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Lipiec 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Sierpień 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Wrzesień 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Październik 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Listopad 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Grudzień 3 430,00 334,77 51,45 0,00 273,94 2 435,00 292,00 2 477,64
Rocznie 41 160,00 4 017,24 617,40 0,00 3 287,28 29 220,00 216,00 29 731,68
Wynagrodzenie pracownika 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 335 zł
Ubezpieczenie rentowe 223 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 075 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Luty 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Marzec 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Kwiecień 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Maj 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Czerwiec 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Lipiec 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Sierpień 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Wrzesień 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Październik 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Listopad 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Grudzień 3 430,00 334,77 222,95 0,00 87,47 4 075,19 zł
Rocznie 41 160,00 4 017,24 2 675,40 0,00 1 049,64 48 902,28 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 478 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 075 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3430 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 964 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 466 zł
Całość - kwota brutto 3 430 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Luty 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Marzec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Kwiecień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Maj 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Czerwiec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Lipiec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Sierpień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Wrzesień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Październik 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Listopad 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Grudzień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 744,00 466,00 2 964,00
Rocznie 41 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 928,00 5 592,00 35 568,00
Wynagrodzenie pracownika 3 430 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 430 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Luty 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Marzec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Kwiecień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Maj 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Czerwiec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Lipiec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Sierpień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Wrzesień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Październik 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Listopad 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Grudzień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 430,00 zł
Rocznie 41 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 160,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 964 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 430 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 430 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3430 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 430 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 963 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 309 zł
Zaliczka na podatek 158 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 430 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 158,00 0,00 2 963,30
Luty 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 158,00 0,00 2 963,30
Marzec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 158,00 0,00 2 963,30
Kwiecień 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 416,00 0,00 2 705,30
Maj 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 673,00 0,00 2 448,30
Czerwiec 3 430,00 0,00 0,00 0,00 308,70 0,00 673,00 0,00 2 448,30
Lipiec 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Sierpień 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Wrzesień 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Październik 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Listopad 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Grudzień 3 430,00 176,27 72,24 0,00 308,70 15,08 588,00 0,00 2 269,71
Rocznie 41 160,00 1 057,62 433,44 0,00 3 704,40 0,00 5 764,00 0,00 30 110,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 430 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 963 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.