Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3420 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 420 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 662 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 266 zł
Zaliczka na podatek 24 zł
Całość - kwota brutto 3 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Luty 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Marzec 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Kwiecień 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Maj 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Czerwiec 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Lipiec 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Sierpień 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Wrzesień 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Październik 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Listopad 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Grudzień 3 420,00 333,79 51,30 83,79 265,60 2 701,00 24,00 2 661,52
Rocznie 41 040,00 4 005,48 615,60 1 005,48 289,44 32 412,00 0,00 31 938,24
Wynagrodzenie pracownika 3 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 120 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Luty 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Marzec 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Kwiecień 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Maj 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Czerwiec 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Lipiec 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Sierpień 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Wrzesień 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Październik 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Listopad 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Grudzień 3 420,00 333,79 222,30 57,11 87,21 4 120,41 zł
Rocznie 41 040,00 4 005,48 2 667,60 685,32 1 046,52 49 444,92 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 662 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 120 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3420 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 470 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 273 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 3 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Luty 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Marzec 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Kwiecień 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Maj 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Czerwiec 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Lipiec 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Sierpień 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Wrzesień 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Październik 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Listopad 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Grudzień 3 420,00 333,79 51,30 0,00 273,14 2 428,00 291,00 2 470,41
Rocznie 41 040,00 4 005,48 615,60 0,00 3 277,68 29 136,00 216,00 29 644,92
Wynagrodzenie pracownika 3 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 334 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 063 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Luty 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Marzec 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Kwiecień 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Maj 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Czerwiec 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Lipiec 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Sierpień 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Wrzesień 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Październik 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Listopad 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Grudzień 3 420,00 333,79 222,30 0,00 87,21 4 063,30 zł
Rocznie 41 040,00 4 005,48 2 667,60 0,00 1 046,52 48 759,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 470 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 063 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3420 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 955 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 465 zł
Całość - kwota brutto 3 420 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Luty 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Marzec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Kwiecień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Maj 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Czerwiec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Lipiec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Sierpień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Wrzesień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Październik 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Listopad 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Grudzień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 736,00 465,00 2 955,00
Rocznie 41 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 832,00 5 580,00 35 460,00
Wynagrodzenie pracownika 3 420 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 420 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Luty 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Marzec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Kwiecień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Maj 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Czerwiec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Lipiec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Sierpień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Wrzesień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Październik 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Listopad 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Grudzień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 420,00 zł
Rocznie 41 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 040,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 955 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 420 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 420 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3420 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 420 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 956 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 308 zł
Zaliczka na podatek 156 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 420 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 156,00 0,00 2 956,20
Luty 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 156,00 0,00 2 956,20
Marzec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 156,00 0,00 2 956,20
Kwiecień 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 408,00 0,00 2 704,20
Maj 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 669,00 0,00 2 443,20
Czerwiec 3 420,00 0,00 0,00 0,00 307,80 0,00 669,00 0,00 2 443,20
Lipiec 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Sierpień 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Wrzesień 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Październik 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Listopad 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Grudzień 3 420,00 176,27 72,24 0,00 307,80 15,08 585,00 0,00 2 263,61
Rocznie 41 040,00 1 057,62 433,44 0,00 3 693,60 0,00 5 724,00 0,00 30 040,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 420 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 956 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.