Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3440 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 267 zł
Zaliczka na podatek 188 zł
Całość - kwota brutto 3 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Luty 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Marzec 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Kwiecień 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Maj 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Czerwiec 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Lipiec 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Sierpień 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Wrzesień 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Październik 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Listopad 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Grudzień 3 440,00 335,74 51,60 84,28 267,15 2 718,00 188,00 2 513,23
Rocznie 41 280,00 4 028,88 619,20 1 011,36 3 205,80 32 616,00 2 256,00 30 158,76
Wynagrodzenie pracownika 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 145 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Luty 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Marzec 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Kwiecień 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Maj 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Czerwiec 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Lipiec 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Sierpień 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Wrzesień 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Październik 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Listopad 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Grudzień 3 440,00 335,74 223,60 57,45 87,72 4 144,51 zł
Rocznie 41 280,00 4 028,88 2 683,20 689,40 1 052,64 49 734,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 513 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 145 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3440 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 599 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 52 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 275 zł
Zaliczka na podatek 179 zł
Całość - kwota brutto 3 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Luty 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Marzec 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Kwiecień 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Maj 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Czerwiec 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Lipiec 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Sierpień 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Wrzesień 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Październik 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Listopad 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Grudzień 3 440,00 335,74 51,60 0,00 274,74 2 442,00 179,00 2 598,92
Rocznie 41 280,00 4 028,88 619,20 0,00 3 296,88 29 304,00 2 148,00 31 187,04
Wynagrodzenie pracownika 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 336 zł
Ubezpieczenie rentowe 224 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 087 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Luty 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Marzec 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Kwiecień 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Maj 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Czerwiec 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Lipiec 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Sierpień 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Wrzesień 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Październik 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Listopad 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Grudzień 3 440,00 335,74 223,60 0,00 87,72 4 087,06 zł
Rocznie 41 280,00 4 028,88 2 683,20 0,00 1 052,64 49 044,72 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 599 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 087 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3440 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 972 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 468 zł
Całość - kwota brutto 3 440 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Luty 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Marzec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Kwiecień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Maj 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Czerwiec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Lipiec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Sierpień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Wrzesień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Październik 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Listopad 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Grudzień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 752,00 468,00 2 972,00
Rocznie 41 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33 024,00 5 616,00 35 664,00
Wynagrodzenie pracownika 3 440 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 440 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Luty 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Marzec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Kwiecień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Maj 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Czerwiec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Lipiec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Sierpień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Wrzesień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Październik 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Listopad 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Grudzień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 440,00 zł
Rocznie 41 280,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 280,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 972 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 440 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 440 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3440 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 440 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 846 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 212 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 440 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Luty 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Marzec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Kwiecień 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Maj 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Czerwiec 3 440,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 212,00 0,00 2 846,19
Lipiec 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Sierpień 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Wrzesień 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Październik 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Listopad 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Grudzień 3 440,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 171,00 0,00 2 641,99
Rocznie 41 280,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 298,00 0,00 32 929,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 440 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 846 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ