Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3410 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 410 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 655 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 84 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 265 zł
Zaliczka na podatek 23 zł
Całość - kwota brutto 3 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Luty 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Marzec 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Kwiecień 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Maj 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Czerwiec 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Lipiec 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Sierpień 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Wrzesień 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Październik 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Listopad 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Grudzień 3 410,00 332,82 51,15 83,55 264,82 2 692,00 23,00 2 654,66
Rocznie 40 920,00 3 993,84 613,80 1 002,60 276,48 32 304,00 0,00 31 855,92
Wynagrodzenie pracownika 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 57 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 108 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Luty 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Marzec 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Kwiecień 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Maj 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Czerwiec 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Lipiec 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Sierpień 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Wrzesień 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Październik 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Listopad 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Grudzień 3 410,00 332,82 221,65 56,95 86,96 4 108,38 zł
Rocznie 40 920,00 3 993,84 2 659,80 683,40 1 043,52 49 300,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 655 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 108 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3410 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 463 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 272 zł
Zaliczka na podatek 291 zł
Całość - kwota brutto 3 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Luty 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Marzec 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Kwiecień 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Maj 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Czerwiec 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Lipiec 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Sierpień 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Wrzesień 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Październik 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Listopad 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Grudzień 3 410,00 332,82 51,15 0,00 272,34 2 421,00 291,00 2 463,17
Rocznie 40 920,00 3 993,84 613,80 0,00 3 268,08 29 052,00 216,00 29 558,04
Wynagrodzenie pracownika 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 333 zł
Ubezpieczenie rentowe 222 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 84 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 051 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Luty 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Marzec 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Kwiecień 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Maj 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Czerwiec 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Lipiec 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Sierpień 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Wrzesień 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Październik 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Listopad 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Grudzień 3 410,00 332,82 221,65 0,00 86,96 4 051,43 zł
Rocznie 40 920,00 3 993,84 2 659,80 0,00 1 043,52 48 617,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 463 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 051 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3410 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 946 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 464 zł
Całość - kwota brutto 3 410 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Luty 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Marzec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Kwiecień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Maj 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Czerwiec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Lipiec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Sierpień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Wrzesień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Październik 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Listopad 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Grudzień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 728,00 464,00 2 946,00
Rocznie 40 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 736,00 5 568,00 35 352,00
Wynagrodzenie pracownika 3 410 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 410 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Luty 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Marzec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Kwiecień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Maj 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Czerwiec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Lipiec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Sierpień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Wrzesień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Październik 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Listopad 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Grudzień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 410,00 zł
Rocznie 40 920,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 920,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 946 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 410 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 410 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3410 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 410 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 948 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 307 zł
Zaliczka na podatek 155 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 410 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 155,00 0,00 2 948,10
Luty 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 155,00 0,00 2 948,10
Marzec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 155,00 0,00 2 948,10
Kwiecień 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 401,00 0,00 2 702,10
Maj 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 666,00 0,00 2 437,10
Czerwiec 3 410,00 0,00 0,00 0,00 306,90 0,00 666,00 0,00 2 437,10
Lipiec 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Sierpień 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Wrzesień 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Październik 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Listopad 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Grudzień 3 410,00 176,27 72,24 0,00 306,90 15,08 582,00 0,00 2 257,51
Rocznie 40 920,00 1 057,62 433,44 0,00 3 682,80 0,00 5 690,00 0,00 29 965,66

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 410 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 948 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.