Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3380 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 380 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 634 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Całość - kwota brutto 3 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Luty 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Marzec 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Kwiecień 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Maj 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Czerwiec 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Lipiec 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Sierpień 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Wrzesień 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Październik 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Listopad 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Grudzień 3 380,00 329,89 50,70 82,81 262,49 2 667,00 20,00 2 634,11
Rocznie 40 560,00 3 958,68 608,40 993,72 240,48 32 004,00 0,00 31 609,32
Wynagrodzenie pracownika 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 072 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Luty 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Marzec 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Kwiecień 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Maj 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Czerwiec 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Lipiec 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Sierpień 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Wrzesień 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Październik 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Listopad 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Grudzień 3 380,00 329,89 219,70 56,45 86,19 4 072,23 zł
Rocznie 40 560,00 3 958,68 2 636,40 677,40 1 034,28 48 866,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 634 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 072 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3380 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 441 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 270 zł
Zaliczka na podatek 288 zł
Całość - kwota brutto 3 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Luty 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Marzec 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Kwiecień 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Maj 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Czerwiec 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Lipiec 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Sierpień 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Wrzesień 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Październik 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Listopad 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Grudzień 3 380,00 329,89 50,70 0,00 269,95 2 400,00 288,00 2 441,46
Rocznie 40 560,00 3 958,68 608,40 0,00 3 239,40 28 800,00 216,00 29 297,52
Wynagrodzenie pracownika 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 330 zł
Ubezpieczenie rentowe 220 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 016 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Luty 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Marzec 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Kwiecień 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Maj 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Czerwiec 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Lipiec 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Sierpień 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Wrzesień 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Październik 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Listopad 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Grudzień 3 380,00 329,89 219,70 0,00 86,19 4 015,78 zł
Rocznie 40 560,00 3 958,68 2 636,40 0,00 1 034,28 48 189,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 441 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 016 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3380 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 920 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 460 zł
Całość - kwota brutto 3 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Luty 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Marzec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Kwiecień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Maj 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Czerwiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Lipiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Sierpień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Wrzesień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Październik 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Listopad 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Grudzień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 704,00 460,00 2 920,00
Rocznie 40 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 448,00 5 520,00 35 040,00
Wynagrodzenie pracownika 3 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 380 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Luty 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Marzec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Kwiecień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Maj 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Czerwiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Lipiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Sierpień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Wrzesień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Październik 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Listopad 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Grudzień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 380,00 zł
Rocznie 40 560,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 560,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 920 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 380 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 380 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3380 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 380 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 926 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 304 zł
Zaliczka na podatek 150 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 380 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 150,00 0,00 2 925,80
Luty 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 150,00 0,00 2 925,80
Marzec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 150,00 0,00 2 925,80
Kwiecień 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 378,00 0,00 2 697,80
Maj 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 657,00 0,00 2 418,80
Czerwiec 3 380,00 0,00 0,00 0,00 304,20 0,00 657,00 0,00 2 418,80
Lipiec 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Sierpień 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Wrzesień 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Październik 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Listopad 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Grudzień 3 380,00 176,27 72,24 0,00 304,20 15,08 572,00 0,00 2 240,21
Rocznie 40 560,00 1 057,62 433,44 0,00 3 650,40 0,00 5 574,00 0,00 29 754,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 926 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.