Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3370 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 370 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 627 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 83 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 262 zł
Zaliczka na podatek 19 zł
Całość - kwota brutto 3 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Luty 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Marzec 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Kwiecień 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Maj 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Czerwiec 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Lipiec 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Sierpień 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Wrzesień 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Październik 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Listopad 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Grudzień 3 370,00 328,91 50,55 82,57 261,72 2 658,00 19,00 2 627,25
Rocznie 40 440,00 3 946,92 606,60 990,84 227,52 31 896,00 0,00 31 527,00
Wynagrodzenie pracownika 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 060 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Luty 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Marzec 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Kwiecień 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Maj 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Czerwiec 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Lipiec 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Sierpień 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Wrzesień 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Październik 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Listopad 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Grudzień 3 370,00 328,91 219,05 56,28 85,94 4 060,18 zł
Rocznie 40 440,00 3 946,92 2 628,60 675,36 1 031,28 48 722,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 627 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 060 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3370 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 434 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 51 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 269 zł
Zaliczka na podatek 287 zł
Całość - kwota brutto 3 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Luty 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Marzec 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Kwiecień 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Maj 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Czerwiec 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Lipiec 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Sierpień 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Wrzesień 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Październik 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Listopad 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Grudzień 3 370,00 328,91 50,55 0,00 269,15 2 392,00 287,00 2 434,35
Rocznie 40 440,00 3 946,92 606,60 0,00 3 229,80 28 704,00 216,00 29 212,20
Wynagrodzenie pracownika 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 329 zł
Ubezpieczenie rentowe 219 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 83 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 004 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Luty 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Marzec 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Kwiecień 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Maj 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Czerwiec 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Lipiec 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Sierpień 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Wrzesień 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Październik 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Listopad 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Grudzień 3 370,00 328,91 219,05 0,00 85,94 4 003,90 zł
Rocznie 40 440,00 3 946,92 2 628,60 0,00 1 031,28 48 046,80 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 434 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 004 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3370 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 912 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 458 zł
Całość - kwota brutto 3 370 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Luty 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Marzec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Kwiecień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Maj 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Czerwiec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Lipiec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Sierpień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Wrzesień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Październik 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Listopad 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Grudzień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 696,00 458,00 2 912,00
Rocznie 40 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 352,00 5 496,00 34 944,00
Wynagrodzenie pracownika 3 370 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 370 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Luty 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Marzec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Kwiecień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Maj 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Czerwiec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Lipiec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Sierpień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Wrzesień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Październik 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Listopad 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Grudzień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 370,00 zł
Rocznie 40 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 440,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 912 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 370 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 370 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3370 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 370 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 919 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 303 zł
Zaliczka na podatek 148 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 370 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 148,00 0,00 2 918,70
Luty 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 148,00 0,00 2 918,70
Marzec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 148,00 0,00 2 918,70
Kwiecień 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 370,00 0,00 2 696,70
Maj 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 653,00 0,00 2 413,70
Czerwiec 3 370,00 0,00 0,00 0,00 303,30 0,00 653,00 0,00 2 413,70
Lipiec 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Sierpień 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Wrzesień 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Październik 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Listopad 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Grudzień 3 370,00 176,27 72,24 0,00 303,30 15,08 569,00 0,00 2 234,11
Rocznie 40 440,00 1 057,62 433,44 0,00 3 639,60 0,00 5 534,00 0,00 29 684,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 370 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 919 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.