Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3340 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 340 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 607 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 16 zł
Całość - kwota brutto 3 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Luty 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Marzec 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Kwiecień 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Maj 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Czerwiec 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Lipiec 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Sierpień 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Wrzesień 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Październik 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Listopad 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Grudzień 3 340,00 325,98 50,10 81,83 259,39 2 632,00 16,00 2 606,70
Rocznie 40 080,00 3 911,76 601,20 981,96 190,08 31 584,00 0,00 31 280,40
Wynagrodzenie pracownika 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 024 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Luty 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Marzec 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Kwiecień 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Maj 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Czerwiec 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Lipiec 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Sierpień 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Wrzesień 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Październik 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Listopad 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Grudzień 3 340,00 325,98 217,10 55,78 85,17 4 024,03 zł
Rocznie 40 080,00 3 911,76 2 605,20 669,36 1 022,04 48 288,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 607 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 024 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3340 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 413 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 267 zł
Zaliczka na podatek 285 zł
Całość - kwota brutto 3 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Luty 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Marzec 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Kwiecień 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Maj 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Czerwiec 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Lipiec 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Sierpień 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Wrzesień 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Październik 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Listopad 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Grudzień 3 340,00 325,98 50,10 0,00 266,75 2 371,00 285,00 2 412,65
Rocznie 40 080,00 3 911,76 601,20 0,00 3 201,00 28 452,00 216,00 28 951,80
Wynagrodzenie pracownika 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 326 zł
Ubezpieczenie rentowe 217 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 968 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Luty 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Marzec 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Kwiecień 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Maj 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Czerwiec 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Lipiec 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Sierpień 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Wrzesień 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Październik 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Listopad 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Grudzień 3 340,00 325,98 217,10 0,00 85,17 3 968,25 zł
Rocznie 40 080,00 3 911,76 2 605,20 0,00 1 022,04 47 619,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 413 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 968 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3340 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 886 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 454 zł
Całość - kwota brutto 3 340 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Luty 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Marzec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Kwiecień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Maj 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Czerwiec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Lipiec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Sierpień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Wrzesień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Październik 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Listopad 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Grudzień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 672,00 454,00 2 886,00
Rocznie 40 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 064,00 5 448,00 34 632,00
Wynagrodzenie pracownika 3 340 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 340 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Luty 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Marzec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Kwiecień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Maj 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Czerwiec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Lipiec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Sierpień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Wrzesień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Październik 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Listopad 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Grudzień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 340,00 zł
Rocznie 40 080,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 080,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 886 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 340 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 340 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3340 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 340 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 896 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 301 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 340 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 143,00 0,00 2 896,40
Luty 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 143,00 0,00 2 896,40
Marzec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 143,00 0,00 2 896,40
Kwiecień 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 347,00 0,00 2 692,40
Maj 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 644,00 0,00 2 395,40
Czerwiec 3 340,00 0,00 0,00 0,00 300,60 0,00 644,00 0,00 2 395,40
Lipiec 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Sierpień 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Wrzesień 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Październik 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Listopad 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Grudzień 3 340,00 176,27 72,24 0,00 300,60 15,08 559,00 0,00 2 216,81
Rocznie 40 080,00 1 057,62 433,44 0,00 3 607,20 0,00 5 418,00 0,00 29 473,26

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 340 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 896 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.