Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3320 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 320 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 3490 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 587 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 81 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 258 zł
Zaliczka na podatek 20 zł
Całość - kwota brutto 3 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Luty 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Marzec 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Kwiecień 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Maj 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Czerwiec 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Lipiec 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Sierpień 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Wrzesień 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Październik 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Listopad 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Grudzień 3 320,00 324,03 49,80 81,34 257,83 2 615,00 20,00 2 587,00
Rocznie 39 840,00 3 888,36 597,60 976,08 234,60 31 380,00 0,00 31 044,00
Wynagrodzenie pracownika 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 55 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 000 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Luty 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Marzec 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Kwiecień 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Maj 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Czerwiec 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Lipiec 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Sierpień 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Wrzesień 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Październik 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Listopad 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Grudzień 3 320,00 324,03 215,80 55,44 84,66 3 999,93 zł
Rocznie 39 840,00 3 888,36 2 589,60 665,28 1 015,92 47 999,16 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 587 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 000 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3320 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 280 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 265 zł
Zaliczka na podatek 401 zł
Całość - kwota brutto 3 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Luty 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Marzec 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Kwiecień 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Maj 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Czerwiec 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Lipiec 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Sierpień 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Wrzesień 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Październik 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Listopad 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Grudzień 3 320,00 324,03 49,80 0,00 265,16 2 357,00 401,00 2 280,32
Rocznie 39 840,00 3 888,36 597,60 0,00 3 181,92 28 284,00 2 064,00 27 363,84
Wynagrodzenie pracownika 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 324 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 81 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 944 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Luty 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Marzec 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Kwiecień 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Maj 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Czerwiec 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Lipiec 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Sierpień 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Wrzesień 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Październik 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Listopad 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Grudzień 3 320,00 324,03 215,80 0,00 84,66 3 944,49 zł
Rocznie 39 840,00 3 888,36 2 589,60 0,00 1 015,92 47 333,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 280 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 944 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3320 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 868 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 452 zł
Całość - kwota brutto 3 320 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Luty 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Marzec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Kwiecień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Maj 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Czerwiec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Lipiec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Sierpień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Wrzesień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Październik 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Listopad 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Grudzień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 656,00 452,00 2 868,00
Rocznie 39 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 872,00 5 424,00 34 416,00
Wynagrodzenie pracownika 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 320 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Luty 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Marzec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Kwiecień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Maj 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Czerwiec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Lipiec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Sierpień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Wrzesień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Październik 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Listopad 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Grudzień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 320,00 zł
Rocznie 39 840,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 840,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 868 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 320 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3320 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 320 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 882 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 299 zł
Zaliczka na podatek 139 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 320 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 139,00 0,00 2 882,20
Luty 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 139,00 0,00 2 882,20
Marzec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 139,00 0,00 2 882,20
Kwiecień 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 331,00 0,00 2 690,20
Maj 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 637,00 0,00 2 384,20
Czerwiec 3 320,00 0,00 0,00 0,00 298,80 0,00 637,00 0,00 2 384,20
Lipiec 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Sierpień 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Wrzesień 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Październik 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Listopad 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Grudzień 3 320,00 176,27 72,24 0,00 298,80 15,08 553,00 0,00 2 204,61
Rocznie 39 840,00 1 057,62 433,44 0,00 3 585,60 0,00 5 340,00 0,00 29 332,86

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 320 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 882 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.