Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3350 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 450 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 260 zł
Zaliczka na podatek 181 zł
Całość - kwota brutto 3 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Luty 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Marzec 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Kwiecień 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Maj 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Czerwiec 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Lipiec 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Sierpień 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Wrzesień 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Październik 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Listopad 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Grudzień 3 350,00 326,96 50,25 82,08 260,16 2 641,00 181,00 2 449,55
Rocznie 40 200,00 3 923,52 603,00 984,96 3 121,92 31 692,00 2 172,00 29 394,60
Wynagrodzenie pracownika 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 036 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Luty 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Marzec 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Kwiecień 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Maj 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Czerwiec 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Lipiec 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Sierpień 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Wrzesień 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Październik 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Listopad 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Grudzień 3 350,00 326,96 217,75 55,95 85,43 4 036,09 zł
Rocznie 40 200,00 3 923,52 2 613,00 671,40 1 025,16 48 433,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 450 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 036 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3350 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 531 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 268 zł
Zaliczka na podatek 174 zł
Całość - kwota brutto 3 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Luty 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Marzec 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Kwiecień 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Maj 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Czerwiec 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Lipiec 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Sierpień 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Wrzesień 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Październik 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Listopad 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Grudzień 3 350,00 326,96 50,25 0,00 267,55 2 378,00 174,00 2 531,24
Rocznie 40 200,00 3 923,52 603,00 0,00 3 210,60 28 536,00 2 088,00 30 374,88
Wynagrodzenie pracownika 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 327 zł
Ubezpieczenie rentowe 218 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 980 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Luty 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Marzec 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Kwiecień 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Maj 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Czerwiec 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Lipiec 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Sierpień 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Wrzesień 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Październik 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Listopad 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Grudzień 3 350,00 326,96 217,75 0,00 85,43 3 980,14 zł
Rocznie 40 200,00 3 923,52 2 613,00 0,00 1 025,16 47 761,68 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 531 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 980 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3350 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 894 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 456 zł
Całość - kwota brutto 3 350 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Luty 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Marzec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Kwiecień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Maj 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Czerwiec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Lipiec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Sierpień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Wrzesień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Październik 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Listopad 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Grudzień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 680,00 456,00 2 894,00
Rocznie 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 160,00 5 472,00 34 728,00
Wynagrodzenie pracownika 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 350 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Luty 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Marzec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Kwiecień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Maj 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Czerwiec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Lipiec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Sierpień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Wrzesień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Październik 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Listopad 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Grudzień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 350,00 zł
Rocznie 40 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40 200,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 894 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 350 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 350 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3350 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 350 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 771 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 197 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 350 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Luty 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Marzec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Kwiecień 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Maj 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Czerwiec 3 350,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 197,00 0,00 2 771,19
Lipiec 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Sierpień 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Wrzesień 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Październik 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Listopad 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Grudzień 3 350,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 155,00 0,00 2 567,99
Rocznie 40 200,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 2 112,00 0,00 32 035,08

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 350 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 771 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ