Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3330 brutto .

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 330 zł brutto - kalkulacja

   Pensja minimalna wynosi aktualnie 4242 zł brutto.
Twoja wypłata - kwota netto 2 600 zł
Ubezpieczenie emerytalne 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 82 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 259 zł
Zaliczka na podatek 15 zł
Całość - kwota brutto 3 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Luty 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Marzec 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Kwiecień 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Maj 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Czerwiec 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Lipiec 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Sierpień 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Wrzesień 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Październik 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Listopad 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Grudzień 3 330,00 325,01 49,95 81,59 258,61 2 623,00 15,00 2 599,84
Rocznie 39 960,00 3 900,12 599,40 979,08 177,12 31 476,00 0,00 31 198,08
Wynagrodzenie pracownika 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 56 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 4 012 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Luty 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Marzec 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Kwiecień 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Maj 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Czerwiec 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Lipiec 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Sierpień 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Wrzesień 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Październik 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Listopad 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Grudzień 3 330,00 325,01 216,45 55,61 84,92 4 011,99 zł
Rocznie 39 960,00 3 900,12 2 597,40 667,32 1 019,04 48 143,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 3 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 600 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 4 012 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3330 brutto .

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 405 zł
Ubezpieczenie emerytalne 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 50 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 266 zł
Zaliczka na podatek 284 zł
Całość - kwota brutto 3 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Luty 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Marzec 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Kwiecień 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Maj 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Czerwiec 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Lipiec 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Sierpień 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Wrzesień 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Październik 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Listopad 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Grudzień 3 330,00 325,01 49,95 0,00 265,95 2 364,00 284,00 2 405,41
Rocznie 39 960,00 3 900,12 599,40 0,00 3 191,40 28 368,00 216,00 28 864,92
Wynagrodzenie pracownika 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 325 zł
Ubezpieczenie rentowe 216 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 82 zł
FGŚP 3 zł
Cała kwota 3 956 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Luty 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Marzec 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Kwiecień 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Maj 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Czerwiec 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Lipiec 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Sierpień 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Wrzesień 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Październik 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Listopad 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Grudzień 3 330,00 325,01 216,45 0,00 84,92 3 956,38 zł
Rocznie 39 960,00 3 900,12 2 597,40 0,00 1 019,04 47 476,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 3 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 405 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 956 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3330 brutto .

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 2 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 453 zł
Całość - kwota brutto 3 330 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Luty 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Marzec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Kwiecień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Maj 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Czerwiec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Lipiec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Sierpień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Wrzesień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Październik 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Listopad 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Grudzień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 664,00 453,00 2 877,00
Rocznie 39 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 968,00 5 436,00 34 524,00
Wynagrodzenie pracownika 3 330 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 330 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Luty 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Marzec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Kwiecień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Maj 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Czerwiec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Lipiec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Sierpień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Wrzesień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Październik 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Listopad 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Grudzień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 330,00 zł
Rocznie 39 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 960,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 877 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 330 zł brutto poniesie łączny koszt równy 3 330 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę netto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3330 brutto .

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 330 zł brutto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 2 889 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 300 zł
Zaliczka na podatek 141 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 330 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 141,00 0,00 2 889,30
Luty 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 141,00 0,00 2 889,30
Marzec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 141,00 0,00 2 889,30
Kwiecień 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 339,00 0,00 2 691,30
Maj 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 641,00 0,00 2 389,30
Czerwiec 3 330,00 0,00 0,00 0,00 299,70 0,00 641,00 0,00 2 389,30
Lipiec 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Sierpień 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Wrzesień 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Październik 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Listopad 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Grudzień 3 330,00 176,27 72,24 0,00 299,70 15,08 556,00 0,00 2 210,71
Rocznie 39 960,00 1 057,62 433,44 0,00 3 596,40 0,00 5 380,00 0,00 29 402,06

Osoby zatrudnione na umowę B2B z pensją 3 330 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 2 889 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.