Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 442 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 143 zł
Całość - kwota brutto 4 566 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Luty 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Marzec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Kwiecień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Maj 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Czerwiec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Lipiec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Sierpień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Wrzesień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Październik 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Listopad 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Grudzień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 354,60 3 690,00 143,00 3 442,40
Rocznie 54 792,00 5 347,68 821,88 1 342,44 1 713,60 44 280,00 0,00 41 308,80
Wynagrodzenie pracownika 4 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 501 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Luty 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Marzec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Kwiecień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Maj 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Czerwiec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Lipiec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Sierpień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Wrzesień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Październik 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Listopad 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Grudzień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Rocznie 54 792,00 5 347,68 3 561,48 915,00 1 397,28 66 013,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 442 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 442 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 501 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 167 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 374 zł
Całość - kwota brutto 4 385 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Luty 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Marzec 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Kwiecień 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Maj 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Czerwiec 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Lipiec 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Sierpień 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Wrzesień 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Październik 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Listopad 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Grudzień 4 385,00 427,98 65,78 0,00 350,21 3 113,00 374,00 3 167,47
Rocznie 52 620,00 5 135,76 789,36 0,00 4 202,52 37 356,00 276,00 38 009,64
Wynagrodzenie pracownika 4 385 zł
Ubezpieczenie emerytalne 428 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 210 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Luty 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Marzec 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Kwiecień 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Maj 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Czerwiec 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Lipiec 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Sierpień 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Wrzesień 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Październik 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Listopad 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Grudzień 4 385,00 427,98 285,03 0,00 111,82 5 209,83 zł
Rocznie 52 620,00 5 135,76 3 420,36 0,00 1 341,84 62 517,96 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 385 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 167 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 167 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 210 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 521 zł
Całość - kwota brutto 3 831 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Luty 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Marzec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Kwiecień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Maj 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Czerwiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Lipiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Sierpień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Wrzesień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Październik 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Listopad 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Grudzień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Rocznie 45 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 780,00 6 252,00 39 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Luty 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Marzec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Kwiecień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Maj 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Czerwiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Lipiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Sierpień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Wrzesień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Październik 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Listopad 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Grudzień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Rocznie 45 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 379 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 359 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 992 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 254,00 0,00 3 378,72
Luty 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 254,00 0,00 3 378,72
Marzec 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 254,00 0,00 3 378,72
Kwiecień 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 849,00 0,00 2 783,72
Maj 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 852,00 0,00 2 780,72
Czerwiec 3 992,00 0,00 0,00 0,00 359,28 0,00 852,00 0,00 2 780,72
Lipiec 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Sierpień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Wrzesień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Październik 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Listopad 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Grudzień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 359,28 15,08 768,00 0,00 2 601,13
Rocznie 47 904,00 1 057,62 433,44 0,00 4 311,36 0,00 7 923,00 0,00 34 088,10

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 379 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.