Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 202 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 566 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Luty 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Marzec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Kwiecień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Maj 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Czerwiec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Lipiec 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Sierpień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Wrzesień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Październik 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Listopad 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Grudzień 4 566,00 445,64 68,49 111,87 202,30 3 690,00 0,00 3 737,70
Rocznie 54 792,00 5 347,68 821,88 1 342,44 2 427,60 44 280,00 0,00 44 852,40
Wynagrodzenie pracownika 4 566 zł
Ubezpieczenie emerytalne 446 zł
Ubezpieczenie rentowe 297 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 501 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Luty 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Marzec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Kwiecień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Maj 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Czerwiec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Lipiec 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Sierpień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Wrzesień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Październik 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Listopad 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Grudzień 4 566,00 445,64 296,79 76,25 116,44 5 501,12 zł
Rocznie 54 792,00 5 347,68 3 561,48 915,00 1 397,28 66 013,44 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 566 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 738 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 738 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 501 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 227 zł
Całość - kwota brutto 4 380 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Luty 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Marzec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Kwiecień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Maj 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Czerwiec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Lipiec 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Sierpień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Wrzesień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Październik 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Listopad 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Grudzień 4 380,00 427,49 65,70 0,00 349,81 3 109,00 227,00 3 310,00
Rocznie 52 560,00 5 129,88 788,40 0,00 4 197,72 37 308,00 2 724,00 39 720,00
Wynagrodzenie pracownika 4 380 zł
Ubezpieczenie emerytalne 427 zł
Ubezpieczenie rentowe 285 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 204 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Luty 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Marzec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Kwiecień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Maj 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Czerwiec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Lipiec 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Sierpień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Wrzesień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Październik 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Listopad 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Grudzień 4 380,00 427,49 284,70 0,00 111,69 5 203,88 zł
Rocznie 52 560,00 5 129,88 3 416,40 0,00 1 340,28 62 446,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 380 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 204 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 310 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 521 zł
Całość - kwota brutto 3 831 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Luty 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Marzec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Kwiecień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Maj 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Czerwiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Lipiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Sierpień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Wrzesień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Październik 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Listopad 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Grudzień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 065,00 521,00 3 310,00
Rocznie 45 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 780,00 6 252,00 39 720,00
Wynagrodzenie pracownika 3 831 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 831 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Luty 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Marzec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Kwiecień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Maj 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Czerwiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Lipiec 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Sierpień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Wrzesień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Październik 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Listopad 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Grudzień 3 831,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 831,00 zł
Rocznie 45 972,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 972,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 831 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 310 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 310 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 831 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3310 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 310 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 738 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 254 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 992 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 3 738,00
Luty 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 3 738,00
Marzec 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 0,00 3 738,00
Kwiecień 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 849,00 0,00 3 143,00
Maj 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 0,00 3 140,00
Czerwiec 3 992,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 852,00 0,00 3 140,00
Lipiec 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Sierpień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Wrzesień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Październik 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Listopad 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Grudzień 3 992,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 768,00 0,00 2 960,41
Rocznie 47 904,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 923,00 0,00 38 399,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 992 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 738 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ