Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 280 zł
Całość - kwota brutto 4 584 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Luty 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Marzec 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Kwiecień 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Maj 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Czerwiec 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Lipiec 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Sierpień 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Wrzesień 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Październik 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Listopad 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Grudzień 4 584,00 447,40 68,76 112,31 356,00 3 706,00 280,00 3 319,53
Rocznie 55 008,00 5 368,80 825,12 1 347,72 4 272,00 44 472,00 3 360,00 39 834,36
Wynagrodzenie pracownika 4 584 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 523 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Luty 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Marzec 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Kwiecień 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Maj 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Czerwiec 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Lipiec 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Sierpień 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Wrzesień 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Październik 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Listopad 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Grudzień 4 584,00 447,40 297,96 76,55 116,89 5 522,80 zł
Rocznie 55 008,00 5 368,80 3 575,52 918,60 1 402,68 66 273,60 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 584 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 523 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 228 zł
Całość - kwota brutto 4 394 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Luty 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Marzec 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Kwiecień 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Maj 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Czerwiec 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Lipiec 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Sierpień 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Wrzesień 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Październik 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Listopad 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Grudzień 4 394,00 428,85 65,91 0,00 350,93 3 119,00 228,00 3 320,31
Rocznie 52 728,00 5 146,20 790,92 0,00 4 211,16 37 428,00 2 736,00 39 843,72
Wynagrodzenie pracownika 4 394 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 221 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Luty 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Marzec 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Kwiecień 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Maj 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Czerwiec 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Lipiec 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Sierpień 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Wrzesień 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Październik 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Listopad 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Grudzień 4 394,00 428,85 285,61 0,00 112,04 5 220,50 zł
Rocznie 52 728,00 5 146,20 3 427,32 0,00 1 344,48 62 646,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 394 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 221 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 523 zł
Całość - kwota brutto 3 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Luty 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Marzec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Kwiecień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Maj 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Czerwiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Lipiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Sierpień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Wrzesień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Październik 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Listopad 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Grudzień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Rocznie 46 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 888,00 6 276,00 39 840,00
Wynagrodzenie pracownika 3 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Luty 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Marzec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Kwiecień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Maj 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Czerwiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Lipiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Sierpień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Wrzesień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Październik 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Listopad 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Grudzień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Rocznie 46 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 309 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 011 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Luty 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Marzec 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Kwiecień 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Maj 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Czerwiec 4 011,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 309,00 0,00 3 320,19
Lipiec 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Sierpień 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Wrzesień 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Październik 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Listopad 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Grudzień 4 011,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 268,00 0,00 3 115,99
Rocznie 48 132,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 462,00 0,00 38 617,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 011 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ