Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 452 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 112 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 356 zł
Zaliczka na podatek 144 zł
Całość - kwota brutto 4 580 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Luty 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Marzec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Kwiecień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Maj 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Czerwiec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Lipiec 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Sierpień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Wrzesień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Październik 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Listopad 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Grudzień 4 580,00 447,01 68,70 112,21 355,69 3 702,00 144,00 3 452,39
Rocznie 54 960,00 5 364,12 824,40 1 346,52 1 730,88 44 424,00 0,00 41 428,68
Wynagrodzenie pracownika 4 580 zł
Ubezpieczenie emerytalne 447 zł
Ubezpieczenie rentowe 298 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 112 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 518 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Luty 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Marzec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Kwiecień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Maj 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Czerwiec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Lipiec 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Sierpień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Wrzesień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Październik 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Listopad 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Grudzień 4 580,00 447,01 297,70 76,49 116,79 5 517,99 zł
Rocznie 54 960,00 5 364,12 3 572,40 917,88 1 401,48 66 215,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 580 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 452 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 452 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 518 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 177 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 66 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 351 zł
Zaliczka na podatek 375 zł
Całość - kwota brutto 4 398 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Luty 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Marzec 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Kwiecień 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Maj 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Czerwiec 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Lipiec 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Sierpień 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Wrzesień 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Październik 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Listopad 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Grudzień 4 398,00 429,24 65,97 0,00 351,25 3 122,00 375,00 3 176,90
Rocznie 52 776,00 5 150,88 791,64 0,00 4 215,00 37 464,00 276,00 38 122,80
Wynagrodzenie pracownika 4 398 zł
Ubezpieczenie emerytalne 429 zł
Ubezpieczenie rentowe 286 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 108 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 225 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Luty 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Marzec 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Kwiecień 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Maj 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Czerwiec 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Lipiec 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Sierpień 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Wrzesień 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Październik 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Listopad 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Grudzień 4 398,00 429,24 285,87 0,00 112,15 5 225,26 zł
Rocznie 52 776,00 5 150,88 3 430,44 0,00 1 345,80 62 703,12 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 398 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 177 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 177 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 225 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 320 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 523 zł
Całość - kwota brutto 3 843 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Luty 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Marzec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Kwiecień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Maj 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Czerwiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Lipiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Sierpień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Wrzesień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Październik 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Listopad 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Grudzień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 074,00 523,00 3 320,00
Rocznie 46 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 888,00 6 276,00 39 840,00
Wynagrodzenie pracownika 3 843 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 843 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Luty 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Marzec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Kwiecień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Maj 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Czerwiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Lipiec 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Sierpień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Wrzesień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Październik 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Listopad 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Grudzień 3 843,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 843,00 zł
Rocznie 46 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 116,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 843 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 320 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 320 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 843 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3320 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 320 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 388 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 360 zł
Zaliczka na podatek 256 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 004 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 256,00 0,00 3 387,64
Luty 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 256,00 0,00 3 387,64
Marzec 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 257,00 0,00 3 386,64
Kwiecień 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 856,00 0,00 2 787,64
Maj 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 856,00 0,00 2 787,64
Czerwiec 4 004,00 0,00 0,00 0,00 360,36 0,00 856,00 0,00 2 787,64
Lipiec 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Sierpień 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Wrzesień 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Październik 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Listopad 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Grudzień 4 004,00 176,27 72,24 0,00 360,36 15,08 772,00 0,00 2 608,05
Rocznie 48 048,00 1 057,62 433,44 0,00 4 324,32 0,00 7 969,00 0,00 34 173,14

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 004 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 388 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.