Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3350 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 779 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 69 zł
Ubezpieczenie chorobowe 113 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 211 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 623 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Luty 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Marzec 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Kwiecień 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Maj 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Czerwiec 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Lipiec 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Sierpień 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Wrzesień 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Październik 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Listopad 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Grudzień 4 623,00 451,20 69,35 113,26 210,63 3 739,00 0,00 3 778,56
Rocznie 55 476,00 5 414,40 832,20 1 359,12 2 527,56 44 868,00 0,00 45 342,72
Wynagrodzenie pracownika 4 623 zł
Ubezpieczenie emerytalne 451 zł
Ubezpieczenie rentowe 301 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 77 zł
Fundusz Pracy (FP) 113 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 570 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Luty 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Marzec 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Kwiecień 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Maj 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Czerwiec 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Lipiec 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Sierpień 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Wrzesień 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Październik 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Listopad 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Grudzień 4 623,00 451,20 300,50 77,20 117,88 5 569,78 zł
Rocznie 55 476,00 5 414,40 3 606,00 926,40 1 414,56 66 837,36 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 623 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 779 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 779 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 570 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3350 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 67 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 354 zł
Zaliczka na podatek 230 zł
Całość - kwota brutto 4 433 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Luty 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Marzec 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Kwiecień 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Maj 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Czerwiec 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Lipiec 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Sierpień 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Wrzesień 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Październik 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Listopad 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Grudzień 4 433,00 432,66 66,50 0,00 354,05 3 147,00 230,00 3 349,79
Rocznie 53 196,00 5 191,92 798,00 0,00 4 248,60 37 764,00 2 760,00 40 197,48
Wynagrodzenie pracownika 4 433 zł
Ubezpieczenie emerytalne 433 zł
Ubezpieczenie rentowe 288 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 109 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 267 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Luty 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Marzec 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Kwiecień 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Maj 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Czerwiec 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Lipiec 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Sierpień 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Wrzesień 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Październik 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Listopad 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Grudzień 4 433,00 432,66 288,15 0,00 113,04 5 266,85 zł
Rocznie 53 196,00 5 191,92 3 457,80 0,00 1 356,48 63 202,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 433 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 267 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3350 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 350 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 527 zł
Całość - kwota brutto 3 877 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Luty 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Marzec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Kwiecień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Maj 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Czerwiec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Lipiec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Sierpień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Wrzesień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Październik 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Listopad 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Grudzień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 102,00 527,00 3 350,00
Rocznie 46 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37 224,00 6 324,00 40 200,00
Wynagrodzenie pracownika 3 877 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 877 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Luty 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Marzec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Kwiecień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Maj 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Czerwiec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Lipiec 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Sierpień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Wrzesień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Październik 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Listopad 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Grudzień 3 877,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 877,00 zł
Rocznie 46 524,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46 524,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 877 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 350 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 350 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 877 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3350 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 350 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 778 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 262 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 4 040 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to marzec. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 3 778,00
Luty 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 262,00 0,00 3 778,00
Marzec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 0,00 3 760,00
Kwiecień 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 0,00 3 172,00
Maj 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 0,00 3 172,00
Czerwiec 4 040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 868,00 0,00 3 172,00
Lipiec 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Sierpień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Wrzesień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Październik 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Listopad 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Grudzień 4 040,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 783,00 0,00 2 993,41
Rocznie 48 480,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 8 106,00 0,00 38 792,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 4 040 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 778 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.