Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 198 zł
Zaliczka na podatek 0 zł
Całość - kwota brutto 4 538 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Luty 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Marzec 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Kwiecień 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Maj 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Czerwiec 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Lipiec 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Sierpień 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Wrzesień 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Październik 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Listopad 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Grudzień 4 538,00 442,91 68,07 111,18 198,22 3 666,00 0,00 3 717,62
Rocznie 54 456,00 5 314,92 816,84 1 334,16 2 378,64 43 992,00 0,00 44 611,44
Wynagrodzenie pracownika 4 538 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 295 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 467 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Luty 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Marzec 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Kwiecień 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Maj 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Czerwiec 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Lipiec 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Sierpień 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Wrzesień 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Październik 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Listopad 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Grudzień 4 538,00 442,91 294,97 75,78 115,72 5 467,38 zł
Rocznie 54 456,00 5 314,92 3 539,64 909,36 1 388,64 65 608,56 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 538 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 718 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 718 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 467 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 4 354 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Luty 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Marzec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Kwiecień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Maj 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Czerwiec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Lipiec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Sierpień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Wrzesień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Październik 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Listopad 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Grudzień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Rocznie 52 248,00 5 099,40 783,72 0,00 4 172,88 37 092,00 2 712,00 39 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 173 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Luty 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Marzec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Kwiecień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Maj 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Czerwiec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Lipiec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Sierpień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Wrzesień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Październik 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Listopad 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Grudzień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Rocznie 52 248,00 5 099,40 3 396,12 0,00 1 332,24 62 075,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 173 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 518 zł
Całość - kwota brutto 3 808 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Luty 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Marzec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Kwiecień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Maj 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Czerwiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Lipiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Sierpień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Wrzesień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Październik 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Listopad 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Grudzień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Rocznie 45 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 552,00 6 216,00 39 480,00
Wynagrodzenie pracownika 3 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Luty 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Marzec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Kwiecień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Maj 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Czerwiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Lipiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Sierpień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Wrzesień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Październik 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Listopad 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Grudzień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Rocznie 45 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 808 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 718 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 250 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 968 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 3 718,00
Luty 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 3 718,00
Marzec 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 250,00 0,00 3 718,00
Kwiecień 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 830,00 0,00 3 138,00
Maj 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 3 123,00
Czerwiec 3 968,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 845,00 0,00 3 123,00
Lipiec 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Sierpień 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Wrzesień 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Październik 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Listopad 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Grudzień 3 968,00 176,27 72,24 0,00 0,00 15,08 760,00 0,00 2 944,41
Rocznie 47 616,00 1 057,62 433,44 0,00 0,00 0,00 7 830,00 0,00 38 204,46

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 968 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 718 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.