Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 353 zł
Zaliczka na podatek 276 zł
Całość - kwota brutto 4 541 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Luty 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Marzec 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Kwiecień 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Maj 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Czerwiec 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Lipiec 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Sierpień 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Wrzesień 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Październik 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Listopad 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Grudzień 4 541,00 443,20 68,12 111,25 352,66 3 668,00 276,00 3 289,77
Rocznie 54 492,00 5 318,40 817,44 1 335,00 4 231,92 44 016,00 3 312,00 39 477,24
Wynagrodzenie pracownika 4 541 zł
Ubezpieczenie emerytalne 443 zł
Ubezpieczenie rentowe 295 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 76 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 471 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Luty 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Marzec 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Kwiecień 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Maj 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Czerwiec 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Lipiec 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Sierpień 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Wrzesień 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Październik 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Listopad 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Grudzień 4 541,00 443,20 295,17 75,83 115,79 5 470,99 zł
Rocznie 54 492,00 5 318,40 3 542,04 909,96 1 389,48 65 651,88 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 541 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 471 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 348 zł
Zaliczka na podatek 226 zł
Całość - kwota brutto 4 354 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Luty 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Marzec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Kwiecień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Maj 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Czerwiec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Lipiec 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Sierpień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Wrzesień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Październik 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Listopad 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Grudzień 4 354,00 424,95 65,31 0,00 347,74 3 091,00 226,00 3 290,00
Rocznie 52 248,00 5 099,40 783,72 0,00 4 172,88 37 092,00 2 712,00 39 480,00
Wynagrodzenie pracownika 4 354 zł
Ubezpieczenie emerytalne 425 zł
Ubezpieczenie rentowe 283 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 107 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 173 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Luty 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Marzec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Kwiecień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Maj 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Czerwiec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Lipiec 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Sierpień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Wrzesień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Październik 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Listopad 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Grudzień 4 354,00 424,95 283,01 0,00 111,02 5 172,98 zł
Rocznie 52 248,00 5 099,40 3 396,12 0,00 1 332,24 62 075,76 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 354 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 173 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 518 zł
Całość - kwota brutto 3 808 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Luty 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Marzec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Kwiecień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Maj 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Czerwiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Lipiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Sierpień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Wrzesień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Październik 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Listopad 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Grudzień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 046,00 518,00 3 290,00
Rocznie 45 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 552,00 6 216,00 39 480,00
Wynagrodzenie pracownika 3 808 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 808 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Luty 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Marzec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Kwiecień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Maj 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Czerwiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Lipiec 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Sierpień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Wrzesień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Październik 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Listopad 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Grudzień 3 808,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 808,00 zł
Rocznie 45 696,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 696,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 808 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 290 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 808 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3290 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 290 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 290 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 362 zł
Zaliczka na podatek 319 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 971 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Luty 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Marzec 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Kwiecień 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Maj 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Czerwiec 3 971,00 0,00 0,00 0,00 362,34 0,00 319,00 0,00 3 289,66
Lipiec 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Sierpień 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Wrzesień 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Październik 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Listopad 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Grudzień 3 971,00 152,26 62,40 0,00 362,34 13,03 281,00 0,00 3 099,97
Rocznie 47 652,00 913,56 374,40 0,00 4 348,08 0,00 3 600,00 0,00 38 337,78

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 971 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 290 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ