Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 404 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 110 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 137 zł
Całość - kwota brutto 4 509 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Luty 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Marzec 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Kwiecień 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Maj 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Czerwiec 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Lipiec 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Sierpień 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Wrzesień 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Październik 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Listopad 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Grudzień 4 509,00 440,08 67,64 110,47 350,17 3 641,00 137,00 3 403,64
Rocznie 54 108,00 5 280,96 811,68 1 325,64 1 643,04 43 692,00 0,00 40 843,68
Wynagrodzenie pracownika 4 509 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 110 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 432 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Luty 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Marzec 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Kwiecień 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Maj 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Czerwiec 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Lipiec 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Sierpień 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Wrzesień 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Październik 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Listopad 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Grudzień 4 509,00 440,08 293,09 75,30 114,98 5 432,45 zł
Rocznie 54 108,00 5 280,96 3 517,08 903,60 1 379,76 65 189,40 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 509 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 404 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 404 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 432 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 129 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 369 zł
Całość - kwota brutto 4 332 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Luty 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Marzec 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Kwiecień 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Maj 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Czerwiec 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Lipiec 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Sierpień 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Wrzesień 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Październik 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Listopad 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Grudzień 4 332,00 422,80 64,98 0,00 345,98 3 075,00 369,00 3 129,24
Rocznie 51 984,00 5 073,60 779,76 0,00 4 151,76 36 900,00 276,00 37 550,88
Wynagrodzenie pracownika 4 332 zł
Ubezpieczenie emerytalne 423 zł
Ubezpieczenie rentowe 282 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 147 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Luty 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Marzec 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Kwiecień 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Maj 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Czerwiec 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Lipiec 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Sierpień 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Wrzesień 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Październik 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Listopad 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Grudzień 4 332,00 422,80 281,58 0,00 110,46 5 146,84 zł
Rocznie 51 984,00 5 073,60 3 378,96 0,00 1 325,52 61 762,08 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 332 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 129 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 129 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 147 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 515 zł
Całość - kwota brutto 3 785 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Luty 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Marzec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Kwiecień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Maj 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Czerwiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Lipiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Sierpień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Wrzesień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Październik 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Listopad 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Grudzień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Rocznie 45 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 336,00 6 180,00 39 240,00
Wynagrodzenie pracownika 3 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 785 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Luty 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Marzec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Kwiecień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Maj 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Czerwiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Lipiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Sierpień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Wrzesień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Październik 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Listopad 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Grudzień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Rocznie 45 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 785 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 785 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 344 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 355 zł
Zaliczka na podatek 245 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 944 zł
Miesiąc, w którym wkroczysz w drugi próg podatkowy to kwiecień. Od tego miesiąca Twoja wypłata będzie niższa.
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 245,00 0,00 3 344,04
Luty 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 245,00 0,00 3 344,04
Marzec 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 245,00 0,00 3 344,04
Kwiecień 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 812,00 0,00 2 777,04
Maj 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 837,00 0,00 2 752,04
Czerwiec 3 944,00 0,00 0,00 0,00 354,96 0,00 837,00 0,00 2 752,04
Lipiec 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Sierpień 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Wrzesień 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Październik 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Listopad 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Grudzień 3 944,00 176,27 72,24 0,00 354,96 15,08 753,00 0,00 2 572,45
Rocznie 47 328,00 1 057,62 433,44 0,00 4 259,52 0,00 7 739,00 0,00 33 747,94

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 944 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 344 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,67%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca
 • FEP 1,5%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.