Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o pracę aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa o pracę - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 68 zł
Ubezpieczenie chorobowe 111 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 350 zł
Zaliczka na podatek 274 zł
Całość - kwota brutto 4 513 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Luty 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Marzec 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Kwiecień 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Maj 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Czerwiec 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Lipiec 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Sierpień 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Wrzesień 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Październik 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Listopad 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Grudzień 4 513,00 440,47 67,70 110,57 350,48 3 644,00 274,00 3 269,78
Rocznie 54 156,00 5 285,64 812,40 1 326,84 4 205,76 43 728,00 3 288,00 39 237,36
Wynagrodzenie pracownika 4 513 zł
Ubezpieczenie emerytalne 440 zł
Ubezpieczenie rentowe 293 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 75 zł
Fundusz Pracy (FP) 111 zł
FGŚP 5 zł
Cała kwota 5 437 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Luty 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Marzec 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Kwiecień 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Maj 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Czerwiec 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Lipiec 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Sierpień 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Wrzesień 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Październik 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Listopad 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Grudzień 4 513,00 440,47 293,35 75,37 115,08 5 437,27 zł
Rocznie 54 156,00 5 285,64 3 520,20 904,44 1 380,96 65 247,24 zł

Osoby zatrudnione na umowę o pracę z pensją 4 513 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 437 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę zlecenie aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa zlecenie - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 65 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 346 zł
Zaliczka na podatek 225 zł
Całość - kwota brutto 4 328 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Luty 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Marzec 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Kwiecień 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Maj 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Czerwiec 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Lipiec 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Sierpień 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Wrzesień 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Październik 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Listopad 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Grudzień 4 328,00 422,41 64,92 0,00 345,66 3 073,00 225,00 3 270,01
Rocznie 51 936,00 5 068,92 779,04 0,00 4 147,92 36 876,00 2 700,00 39 240,12
Wynagrodzenie pracownika 4 328 zł
Ubezpieczenie emerytalne 422 zł
Ubezpieczenie rentowe 281 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 106 zł
FGŚP 4 zł
Cała kwota 5 142 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Luty 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Marzec 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Kwiecień 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Maj 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Czerwiec 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Lipiec 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Sierpień 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Wrzesień 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Październik 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Listopad 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Grudzień 4 328,00 422,41 281,32 0,00 110,37 5 142,10 zł
Rocznie 51 936,00 5 068,92 3 375,84 0,00 1 324,44 61 705,20 zł

Osoby zatrudnione na umowę zlecenie z pensją 4 328 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 5 142 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę o dzieło aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa o dzieło - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota netto 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 0 zł
Zaliczka na podatek 515 zł
Całość - kwota brutto 3 785 zł
Miesiąc Brutto Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Podstawa
opodatkowana
Zaliczka
na podatek
Netto
Styczeń 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Luty 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Marzec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Kwiecień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Maj 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Czerwiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Lipiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Sierpień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Wrzesień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Październik 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Listopad 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Grudzień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 028,00 515,00 3 270,00
Rocznie 45 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36 336,00 6 180,00 39 240,00
Wynagrodzenie pracownika 3 785 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie wypadkowe 0 zł
Fundusz Pracy (FP) 0 zł
FGŚP 0 zł
Cała kwota 3 785 zł
Miesiąc Wynagrodzenie
pracownika
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
wypadkowe
FP i FGŚP Suma
Styczeń 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Luty 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Marzec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Kwiecień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Maj 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Czerwiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Lipiec 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Sierpień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Wrzesień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Październik 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Listopad 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Grudzień 3 785,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 785,00 zł
Rocznie 45 420,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45 420,00 zł

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 785 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 270 zł netto.

Pracodawca zatrudniający pracownika na umowę o pracę z wynagrodzeniem 3 270 zł netto poniesie łączny koszt równy 3 785 zł.

Kwota netto czyli wynagrodzenie jakie pracownik otrzymuje "na rekę" zależy od rodzaju umowy zawartej z pracodawcą.

Sprawdź, na jaką kwotę brutto musisz podpisać umowę B2B aby zarobić 3270 netto (na rękę).

Umowa B2B - koszty i zarobki - 3 270 zł netto - kalkulacja

Twoja wypłata - kwota na rękę 3 270 zł
Ubezpieczenie emerytalne 0 zł
Ubezpieczenie rentowe 0 zł
Ubezpieczenie chorobowe 0 zł
Ubezpieczenie zdrowotne 382 zł
Zaliczka na podatek 299 zł
Fundusz pracy
Ubezpieczenie wypadkowe
Całość - kwota brutto 3 951 zł
Miesiąc Kwota
z faktury
Ubezpieczenie
emerytalne
Ubezpieczenie
rentowe
Ubezpieczenie
chorobowe
Ubezpieczenie
zdrowotne
Ubezpieczenie
wypadkowe
Zaliczka
na podatek
Fundusz
pracy
Wypłata
(na rękę)
Styczeń 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Luty 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Marzec 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Kwiecień 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Maj 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Czerwiec 3 951,00 0,00 0,00 0,00 381,81 0,00 299,00 0,00 3 270,19
Lipiec 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Sierpień 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Wrzesień 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Październik 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Listopad 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Grudzień 3 951,00 163,97 67,20 0,00 381,81 14,03 257,00 0,00 3 066,99
Rocznie 47 412,00 983,82 403,20 0,00 4 581,72 0,00 3 336,00 0,00 38 023,08

Osoby zatrudnione na umowę o dzieło z pensją 3 951 zł brutto otrzymają na rękę kwotę 3 270 zł netto.

Kalkulator wynagrodzeń spełnia funkcję informacyjną. Prezentowane wyniki mogą być przybliżone bądź zaokrąglone. Aplikuj.pl nie ponosi odpowiedzialności za użycie kalkulatora do rozliczeń pomiędzy pracodawcami a pracownikami.

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest obciążona wszystkimi składkami, jakie obowiązują w polskim prawie. Część wspomnianych składek opłaca pracownik a część pracodawca. Wygląda to następująco:

 • Emerytalna 19,52%: 9,76% pracodawca/ 9,76% pracownik
 • Rentowa 8%: 6,5% pracodawca/ 1,5% pracownik
 • Chorobowa 2,45%: w całości opłaca pracownik
 • Wypadkowa 1,76%: w całości opłaca pracodawca
 • Zdrowotna 9%: w całości opłaca pracownik
 • FP 2,45%: w całości opłaca pracodawca
 • FGŚP 0,1%: w całości opłaca pracodawca

Całkowity koszt wynagrodzenia dla pracodawcy to kwota brutto powiększona o narzuty w partycypacji w ubezpieczeniach społecznych pracownika.

Umowa zlecenie

Wysokość dochodu netto przy umowie zlecenie różni się w zależności od tego, w jakiej relacji formalnej pozostajemy ze swoim pracodawcą oraz w jakim jesteśmy wieku. Składki odprowadzane przy umowie zlecenie wyglądają następująco:

 • Student lub uczeń do 26. roku życia – brak składek. Kwota brutto = kwocie netto.
 • Własny pracownik – należy odprowadzić wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem większym lub równym minimalnemu – należy odprowadzić tylko składkę zdrowotną.
 • Pracownik innej firmy z wynagrodzeniem mniejszym od minimalnego – należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.
 • Osoba bez innego zatrudnienia - należy odprowadzić wszystkie składki ZUS, dobrowolnie można odprowadzić składkę chorobową.

Umowa o dzieło

Od umowy o dzieło pracodawca zobowiązany jest odprowadzić jedynie zaliczkę na podatek PIT, zaś pracownik ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia chorobowego. Umowa o dzieło uprawnia również do skorzystania z odliczenia kosztów uzyskania przychodów w wysokości 20% lub 50%. Jeśli umowa o dzieło zawarta będzie z własnym pracownikiem, wówczas należy odprowadzić od niej wszystkie składki, jak przy umowie o pracę.

Umowa B2B

Przy umowie B2B wszelkie koszty związane z uzyskanym dochodem ponosi sam przedsiębiorca, ponieważ wystawia fakturę za swoje usługi na rzecz pracodawcy. Koszty takiej umowy będą się różnić w zależności od wybranej formy opodatkowania oraz sytuacji względem ZUS-u (ulga na start/składka preferencyjna). Dochód z umowy B2B będzie obarczony następującymi opłatami:

 • Zaliczka na podatek dochodowy
 • Ubezpieczenie zdrowotne
 • Ubezpieczenia społeczne
 • Ubezpieczenie chorobowe (dobrowolne)
 • Fundusz pracy

Suma, którą chcemy zarobić + wszystkie powyższe składniki dają nam kwotę netto na fakturze, którą powiększyć musimy jeszcze o podatek VAT.

Znajdź najlepszą ofertę pracy i APLIKUJ